Arkæologer har muligvis fundet verdens ældste opdræt af fugle
kasuarer han med unger

Kasuarer er store fugle uden flyveevne, der lever i Australien og Asien. Billedet viser en han, der passer på sine to unger (Foto: Shutterstock)

Kasuarer er store fugle uden flyveevne, der lever i Australien og Asien. Billedet viser en han, der passer på sine to unger (Foto: Shutterstock)

29 september 2021

Et nyligt arkæologisk fund er potentielt opdagelsen af verdens ældste opdræt af fugle. Mennesker har således muligvis opdrættet fugle for helt tilbage til for 18.000 år siden i Ny Guinea - tidligere end den hidtil ældste kendte domesticering af fugle i verden.

I studiet, der er udgivet i tidsskriftet PNAS, kan man læse, hvordan arkæologer ved at foretage undersøgelser af æggeskaller fra området har fundet indikationer på, at mennesker har opdrættet såkaldte kasuarer (Casuariidae), som er en fugl uden flyveevne, der er nært beslægtet med den australske emu. 

Det skriver Penn State University.

Forskerne bag studiet benyttede en ny metode til at bestemme, hvor gammel en kyllinge-embryo er, ved at kigge på æggeskallerne. 

Indersiden af et æg ændrer sig, når en kylling indeni udvikler sig, fordi det optager kalk fra æggeskallen. Det skaber nogle fordybninger, som bliver større, jo ældre kyllingen er.

Aldersbestemmelsen af embryoerne er afhængig af de tredimensionelle træk af æggets inderside. Forskerne skulle derfor skabe 3D-modeller af æggeskallerne i meget høj opløsning, så de kunne undersøge æggene i de forskellige stadier af inkubation. 

æggeskaller kasuar scanning

Ved at scanne indersiden af æggeskallerne og derigennem lave modeller af æggene kunne forskerne bestemme, i hvilket stadie æggene klækkede - og dermed, at menneskene enten har opdrættet fugle eller har nydt at spise fuglefostre (Foto: Kristina Douglass et al.)

Forskerne undersøgte 18.000 til 6.000 år gamle æggeskaller fra området i Ny Guinea og kunne se, at en stor del af æggene var klækket i de sene stadier af inkubationen, hvilket indikerer, at æggene har klækket levende kyllinger.

»Æggene er klækket meget sent, og det er ikke et tilfældigt resultat. Enten kunne de lide at spise fuglefostre, eller også har de klækket kyllinger,« siger Kristina Douglass, der er førsteforfatter til studiet og adjunkt i antropologi og afrikanske studier på Penn State University.

Arkæologerne undersøgte også æggene for brændemærker, som kunne indikere, at de spiste dem fremfor at opdrætte dem, men der var nok æggeskaller uden brændemærker til, at man ifølge forskerne bag studiet kan konkludere, at de har klækket æggene for at opdrætte fuglene.

»Den her opførsel er kommet tusinder af år før domesticeringen af høns, og det er ikke et eller andet lille fjerkræ. Det er en stor og farlig fugl, der kan flænse dig. Dværgkasuareren har vejet 20 kilo,« siger Kristina Douglass.

jso

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.