Afgørende tal viser: Den omstridte landbrugspakke er slået fejl
Kilde: 
21 januar 2019

Det endegyldige bevis for, at regeringens landbrugspakke har slået fejl, ligger snart på miljøminister Jakob Ellemann-Jensens bord, skriver Ingeniøren.

Den omstridte landbrugspakke, der i 2016 gav landmændene lov til i en overgang at gøde med mere kvælstof, byggede på, at udledningen til de sårbare fjorde og indre farvande ville falde. Det skulle ske som en konsekvens af ny regulering og af tidligere vedtagne tiltag.

Men det er ikke sket, viser et udkast fra en ny rapport fra Aarhus Universitet.

Jakob Ellemann-Jensen er på baggrund af de nye tal klar til at stramme kravene til, hvor meget kvælstof fra landbrugets marker, der ender i vandmiljøet.

»Det er ikke tilfredsstillende, at landbruget ikke har leveret tilstrækkeligt på en række af de aftalte tiltag, der skal give et bedre vandmiljø. Det går for langsomt med at lave eksempelvis vådområder, og derfor er der nu brug for, at landbruget for alvor tager ansvaret på sig,« siger han ifølge Ingeniøren.

I rapporten har man målt, hvor meget kvælstof der årligt udledes i det danske marine miljø, og det tal er steget i 2017.

2017 er et afgørende år, da det er det første hele år, hvor det har været muligt at måle effekten af Landbrugspakken, der blev indført i 2016. Hovedparten af kvælstoffet kommer fra dyrkede marker.

Den samlede udledning af kvælstof steg sidste år til 64.000 ton, hvor den i 2016 lå på 62.000 ton. Hertil skulle lægges udledningen fra en ulykke på havnen i Fredericia, hvor flydende gødning fra en væltet silo i tonsvis strømmede ud i havet.

Begge tal er justeret for den alvorlige analysefejl, som i flere år fik både forskere og myndigheder til at tro, at vandmiljøet var i bedring.

De årlige udsving ligger meget langtfra, hvad Landbrugspakken forudsatte, og endnu længere fra, hvad der skal til for at opnå et godt miljø uden iltsvind i danske fjorde.

  • Udledningen af kvælstof i 2017 burde ifølge landbrugspakken være faldet til 53.000 tons.
  • Hvis samtlige af de 119 vandområder, som de danske farvande består af, skal opnå et godt miljø, må udledningen ikke overstige 42.000 ton.

Ingeniøren har også tidligere kunnet berette om, hvordan miljøministeriet har gjort sig store anstrengelser for at hemmeligholde en opgørelse over landbrugets udledning af kvælstof.

fghs

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.