MYTE: Kom cimbrerne fra Himmerland?
Både monumenter og store danske forfattere har hævdet, at cimbrerne kom fra Himmerland. Men hvor meget historisk substans er der i myten?

Anders J. Bundgaards statue af Kimbrertyren på Vesterbro i Aalborg. (Foto: elchicogris)

I Rebild Bakker i Himmerland står den store Kimbrersten med indskriften:

»Cimbrerne drog ud fra disse Egne 120 Aar før Kristi fødsel.«

I Aalborg minder den store statue af Kimbrertyren om samme bedrift.

Både Johannes V. Jensen og Ebbe Kløvedal har skrevet spændende romaner om kimbrernes færd fra Himmerland mod det Rom, de aldrig nåede.

Og vel hvert et barn fra Himmerland ved, at det var cimbrernes hjemland.

Den Cimbriske Halvø

Ifølge vore antikke kilder drog cimbrerne (af cimbri) fra ca. 120 før vor tidsregning hærgende ned igennem Europa.

Fakta

MYTE - eller ej?

I vores serie om danske myter præsenterer vi i samarbejde med Danmarkshistorien.dk et 'mytedræber-værksted', hvor historikere tager fat i en række af de mest kendte myter om Danmark, danskerne og danskheden. Myterne bliver præsenteret og udsat for en historiefaglig lakmustest, samtidig med at vi prøver at finde ud af sagens rette sammenhæng og forklare, hvorfor myten er opstået.

De tilføjede romerske hære en række nederlag, indtil de blev tilintetgjort i slaget ved Vercellae på Po-sletten i Norditalien år 101.

Kilderne giver det traditionelle billede af cimbrerne som germanske barbarer: Vilde i kamp, men udisciplinerede. De oplyser imidlertid også, at de kom nordfra, at mændene var høje, rødhårede og blåøjede, og at børnene var helt lyshårede.

På det verdenskort, geografen Ptolemaios (latin: Ptolemæus) fra Alexandria tegnede i midten af 100-tallet efter vor´tidsregning, strækker en 'Cimbrisk Halvø' sig ud fra det nordlige Europa. Det er altså muligt, at man i antikken mente, at cimbrerne kom fra det nuværende Jylland, der ofte blev kaldt den 'Cimbriske Halvø' i senere tid.

Lydligt sammenfald

At det ligefrem var Himmerland, hævdes første gang af den kgl. danske historiograf Lyschander i hans sammendrag af Danmarkshistorien fra 1622.

Den tredje bog beretter, hvorledes Jafets søn (Noahs sønnesøn) Gomer 193 år efter Syndfloden drog mod nord, hvor hans efterkommere, 'Cimbri' slog sig ned i 'Himmers Syssel'.

Og da kong Dan og danerne nedstammer fra dem, kan enhver jo forstå, at danerne/danskerne har en mere ærværdig fortid, end den svenskerne hævdede at have i goterne.

Christian 4. må have glædet sig.

Gaius Marius sejr over cimbrerne og teutonerne i Lombardiet i 101 før Kristus. Billedet er ud af en serie på ti kanvasser malet omkring 1725-1729 som dekoration i hovedværelset i Ca'Dolfin i Venedig. (Maler: Giovanni Battista Tiepolo (1696–1770))

I dag må vi nøgternt konstatere, at Lyschanders eneste argument rent faktisk er et påstået lydligt sammenfald mellem cimbri og Himmerland.

Men også at det er blevet en del af især nordjydernes myte om sig selv, der har givet anledning til mange fantasier.

Gentest

Det reelle er derfor, at cimbrerne først bliver placeret i Himmerland i 1622 efter vor tidsregnings begyndelse, af den kongelige danske historiograf Lyschander.

Som en lille krølle til afslutning kan tilføjes, at forskere fra Aarhus Universitet i samarbejde med forskere fra universitetet i Ferrara i 2006 foretog sammenlignende genetiske undersøgelser af 60 himmerlændinge med gamle aner på egnen og 50 blåøjede cimbrimænd fra Norditalien.

Resultatet var negativt.

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarkshistorien.dk

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.