Er mink optimister eller pessimister?
Ser mink lyst på tilværelsen? Eller er de sortseere? Forskere fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, udvikler nye metoder til objektivt at vurdere minks velfærd.

Det kan være svært at se, om minken her er glad eller trist. Derfor forsøger adfærdsforskere løbende at udvikle nye målemetoder for at aflure dyrs humør. (Foto: DJF)

Det kan være svært at se, om minken her er glad eller trist. Derfor forsøger adfærdsforskere løbende at udvikle nye målemetoder for at aflure dyrs humør. (Foto: DJF)

Er glasset halvtomt eller halvfuldt?

Hvordan man ser på denne lille sag afhænger af, om man ser positivt på tingene, eller om man fokuserer på det negative - om man er optimist eller pessimist.

Det gælder hos mennesker - og det gælder hos nogle dyr.

Nu vil forskere fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, undersøge, om det også gør sig gældende hos mink. Formålet er at udvikle et værktøj, der kan hjælpe forskerne med at vurdere minkenes velfærd på en objektiv måde.

Undersøger om pelsdyr er pessimister

Det er svært at vurdere, hvordan dyr har det. Man kan ikke spørge et dyr direkte, om den er glad, eller om den er ked af det. Derfor prøver adfærdsforskere løbende at finde nye måleparametre og udvikle nye målemetoder.

En af disse er den såkaldte 'cognitive bias test', hvor man populært sagt måler, om dyret er optimistisk eller pessimistisk som indikation for, om det befinder sig godt, eller har det skidt. Forskerne måler, hvordan dyret opfatter begivenheder i forhold til sin emotionelle tilstand.

»Fra den humane psykologi ved vi, at deprimerede mennesker er mere pessimistiske i forhold til deres omgivelser og de valg, de træffer, end folk, der ikke er deprimerede,« siger ph.d.-studerende Pernille Maj Svendsen fra Institut for Husdyrbiologi og -sundhed på Forskningscenter Foulum, hvor forsøgene foregår.

»Det samme gør sig gældende hos dyr. For eksempel har adfærdsforskere fundet, at stære - som er flokdyr - er mere pessimistiske, når de holdes alene, end når de holdes i flok,« forklarer hun.

Træning af mink i enerum

Pernille Svendsen tilbringer mange af sine formiddage i et lille rum på minkfarmen i Foulum. Rummet er en slags klasseværelse for mink. Her får minkene enetimer hos Pernille Svendsen, hvor hun forsøger at lære dem at trykke på en pedal, når de hører en bestemt lyd.

Minkenes adfærd registreres nøje af ph.d.-studerende Pernille Svendsen i forbindelse med et forsøg, der skal forsyne forskerne med endnu et værktøj til at vurdere dyrenes velfærd. (Foto: Janne Hansen)

»Når de hører en bestemt tone, skal de trykke på en pedal. Så modtager de en belønning i form af nogle godbidder kattemad. Hører de en anden tone, skal de trykke på en anden pedal for at undgå straf, det vil sige, at de får en negativ belønning. Hvis de ikke trykker på pedalen, får de et pust luft,« forklarer Pernille Svendsen.

Forsøget er meget tidskrævende, fordi minkene først skal trænes, og det er ikke så let. Når og hvis minkene lærer at trykke på pedalerne ved lydsignalet, skal de testes med lyde under forskellige forhold. Vælger de positivt eller negativt afhænger af, om de har det godt eller ej under de givne forhold.

Mink, der vælger at undgå at blive straffet, betragtes som pessimister, mens mink, der vælger at få en belønning, betragtes som optimister.

Et enkelt værktøj fra værktøjskassen

Testen kan ikke stå alene, men skal sammenholdes med andre parametre. Desto flere og bedre værktøjer forskerne har til at måle minkenes velbefindende, jo bedre er muligheden for at vurdere, om forskellige tiltag virker.

Hvis man kan få svar på disse spørgsmål, vil det være nemmere for adfærdsforskere at vurdere, om forskellige tiltag, der er tænkt som velfærdsforbedrende, rent faktisk har den ønskede effekt.

Det kan være tiltag som hylder, rør, vandbakker, legetøj til at bide i eller puffe rundt med eller gruppevis indhusning. En del af disse tiltag er allerede en del af lovgivningen vedrørende minkfarme.

»Det ville have været spændende at kigge på med den nye metode, før det blev til lovgivning,« siger Pernille Svendsen.

Forsøget er finansieret af Fødevareministeriet.

Lavet i samarbejde med Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.


Se den nyeste video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab, klima og sundhed henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's Center for Faglig Formidling med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.