Vinderne af Nobels fredspris 2017 vil afvæbne atommagter
Kilde: 
06 oktober 2017

Nobels Fredspris 2017 går til kampagnen ICAN, der har som mål at afskaffe atomvåben.

Det skriver Nobelprize.org i en pressemeddelelse.

ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, består af en række organisationer, der på tværs af landegrænser og uafhængigt af regeringer er gået sammen i kampen mod atomvåben.

Nobelkomitéens begrundelsen for at vælge ICAN som vindere skal findes i »organisationens arbejde med at skabe opmærksomhed omkring de katastrofale, humanitære konsekvenser, som brugen af atomvåben kan have, og for sin banebrydende indsats for at opnå et traktatbaseret forbud mod denne slags våben,« skriver Nobelprize.org pressemeddelelsen.

Der findes allerede bindende, internationale aftaler, der forbyder landminer, biologiske og kemiske våben og klyngeammunitioner. Et lignende initiativ for atomvåben er én af de konkrete indsatser, ICAN arbejder for, skriver Nobelprize.org i deres pressemeddelelse.

Status på indsatsen er, at 108 lande har lovet ICAN at kæmpe for at eliminere atomvåben i en aftale kaldet Humanitarian Pledge, altså det 'Humanitære løfte'.

Indtil nu har 122 af FN's medlemslande desuden tiltrådt den globale traktat om forbud mod atomvåben, som blev vedtaget i juli 2017. Men forbuddet bliver først juridisk bindende, når 50 medlemslande har ratificeret traktaten, skriver Nobelprize.org i deres pressemeddelelse.

Komitéen er klar over, at intet forbud kan ødelægge de allerede eksisterende atomvåben, og at det fortsat vil være traktaten om ikke-spredning af kernevåben (NPT), som vil være den primære lovgiver på området.

Denne prisuddeling er blot en opfordring til, at atommagterne gradvist vil nedruste, skriver Nobelprize.org i deres pressemeddelelse.

naa

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.