Videnskab.dk undersøger: Hvad er et godt foredrag?
Nyt projekt er støttet med udlodningsmidler fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Foredrag vidensformidling bestil en forkser forskning videnskab

Professor MSO Bente Jensen fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse holdt i foråret 2017 foredrag for en gruppe studerende på pædagoguddannelsen gennem Bestil en Forsker-ordningen under Forskningens Døgn. (Foto: Kirstine Jacobsen)

Hvert år booker mange danskere foredrag gennem foredragsordninger som Bestil en Forsker, så vi kan blive klogere på forskning inden for teknologi, humaniora, sundhed, natur- og samfundsvidenskab. 

Der findes imidlertid begrænset viden om, hvordan foredragsholderne skal gebærde sig for, at tilhørerne får den bedst mulige oplevelse, og derfor er det også usikkert, om ordningerne rent faktisk inspirerer og oplyser tilhørerne.

Det vil Videnskab.dk nu lave om på med et nyt projekt, som skal lave et fælles kvalitetsløft for danske foredragsordninger.

»Sammen med arrangørerne bag Book en ekspert, Naturvidenskaben på besøg, Novo Science Ambassadører og Bestil en Forsker vil vi lave en samlet evaluering på tværs af ordningerne, så vi kan vurdere, hvad der virker, og hvad der ikke gør, når forskere og eksperter formidler til folk uden for deres eget erhverv,« siger Trine Wiinholt Bentsen, som leder projektet hos Videnskab.dk.

Udviklingsafdeling tester formidling

Projektet, som løber frem til foråret 2018, skal både komme foredragenes mange tilhørere og forskningen til gode.

Videnskab.dk’s udviklingsafdeling

Videnskab.dk etablerede i sommeren 2016 en udviklingsafdeling.

Udviklingsafdelingens opgave er at udvikle nye former for videnskabsjournalistik og faglig formidling, samt teste og indsamle data inden for området.

Formålet er at understøtte og udvikle den faglige formidling og videnskabsjournalistikken på Videnskab.dk og i de øvrige forsknings- og formidlingsmiljøer i Danmark.

Hvis der sikres en høj kvalitet af foredragene, vil det nemlig både styrke unges viden om forskellige uddannelsesveje, men også tjene til at fremme forskningens omdømme generelt.

»På Videnskab.dk har vi i mange år arbejdet med konkrete formidlingsprojekter, holdt kurser og skrevet bøger. Men ligesom med alle andre områder i samfundet er der også inden for forskningsformidlingen behov for, at vi her arbejder efter evidensbaserede metoder. Derfor har vi etableret en udviklingsafdeling, som netop arbejder med at teste og evaluere alle de mange forskellige formater, der i dag benyttes, når videnskaben bliver kommunikeret ud til det brede publikum,« siger udviklingschef på Videnskab.dk, Peter Hyldgård.

Bedre foredrag i fremtiden

Projektet kigger konkret på fire store foredragsordninger i Danmark:

 1. Bestil en Forsker, som afvikles under Forskningens Døgn

 2. Book en ekspert, som er en del af Engineer the Future

 3. Naturvidenskaben på Besøg, som er en del af Naturvidenskabsfestivalen, der administreres af Astra

 4. Novo Science Ambassadører, som støttes af Novo Nordisk og Novozymes og administreret af Astra.

Ved blandt andet at undersøge, om foredragsholderne eksempelvis bruger anekdoter fra deres egen hverdag i foredraget eller inddrager eksempler fra publikums hverdag, og sammenholde det med tilhørernes oplevelse af foredraget, kan vi blive klogere på, hvad der gør foredraget til en god og lærerig oplevelse.

Når projektet er gennemført, vil der være indsamlet meget data om foredragsordningerne, og de data kan så bruges til fremadrettet at forbedre foredragene. Det skal blandt andet ske ved at lave videoer til foredragsholderne om, hvordan de kan gribe opgaven an, og ved at gøre det mere overskueligt for eksempelvis læreren at finde præcis det rette foredrag til netop hans skoleklasse.

Projektet afsluttes med en konference, hvor Videnskab.dk præsenterer resultaterne af undersøgelserne. Til konferencen indbydes forskningsformidlere, arrangører af oplægsordninger og andre interessenter. Hvis man har lyst til at komme med til konferencen eller har spørgsmål til projektet kan man kontakte projektleder Trine Wiinholt Bentsen på twb@videnskab.dk.

  De fire foredragsordninger i projektet
  • Bestil en Forsker: Bliver afholdt under Forskningens Døgn, hvor alle har mulighed for at få besøg af en forsker inden for alle videnskaber.
  • Book en ekspert: En ansat fra en ingeniør- eller teknologivirksomhed kan bookes til at fortælle om sit arbejde til skoleklasser.
  • Naturvidenskaben på Besøg: Afholdes under Naturvidenskabsfestivalen, hvor skole- eller gymnasieelever kan få besøg af forskere, studerende og andre, der arbejder med naturvidenskab, teknologi og sundhed.
  • Novo Science Ambassadører: Talentfulde specialestuderende fra universiteternes naturvidenskabelige, farmaceutiske, medicinske og bioteknologiske uddannelser kan bestilles til oplæg for skoleklasser.