Studie: Lønnen er mere lige, når der er åbenhed om, hvad mænd og kvinder tjener
07 december 2018

I næsten alle vestlige lande får kvinder mindre i løn for at udføre det samme arbejde som deres mandlige kollegaer.

Eksempelvis i Danmark, hvor en kvinde gennemsnitligt tjener 85 kroner, når en mand tjener 100.

Ny forskning viser nu, at lønstatistikker delt op i køn har reduceret lønforskellen med 7 procent i de virksomheder, forskerne har undersøgt. Det skriver Københavns Universitet i en pressemeddelelse.

Forskerne har undersøgt effekten af de regler om løngennemsigtighed, som Beskæftigelsesministeriet indførte i 2006.
De siger, at virksomheder med flere end 35 ansatte, hvoraf mindst 10 mænd og kvinder er ansat på samme niveau, skal offentliggøre kønsopdelte lønstatistikker.
Cirka 1.000 danske virksomheder er omfattet af reglerne.

Da de nye regler trådte i kraft, betalte de danske virksomheder med 35-50 ansatte i gennemsnit deres mandlige ansatte 18,9 procent mere i løn end kvinder i tilsvarende stillinger.

  • Forskerne sikrede sig først, at forskellen i løn ikke skyldtes forskelle i demografi, anciennitet, ansvar, jobfunktioner eller lignende.

  • De analyserede løndata i perioden fra 2003 til og med 2008.

  • Lønudviklingen i danske virksomheder med 35-50 ansatte blev sammenholdt med lønudviklingen i virksomheder med 25-34 ansatte (der altså lige præcis ikke var omfattet af de nye regler).

Analysen har vist, at mænds løn er steget mindre end kvinders, siden reglerne trådte i kraft, og at løngabet derved er blevet reduceret.

Forskerne så også, at de pågældende virksomheder ansatte 5 procent flere kvinder end tidligere, og at flere kvinder blev forfremmet. 

Analysen viser samtidig et fald i produktiviteten på 2,5 procent. Måske for kvindernes vedkommende, fordi de ansattes motivation blev påvirket af bevidstheden om forskellen i løn, og for mændenes vedkommende, at der ikke længere var samme muligheder for lønstigninger.

Samtidig faldt omkostningerne med 2,8 procent - netop fordi der ikke blev givet lige så mange lønstigninger til mændene - så profitten var uændret.

ele

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.