Tre gange så mange mennesker er truet af havniveaustigninger end først antaget
Klima_storm_bodil_kunstig_intelligens

Billedet er taget, da stormen Bodil i 2013 ramte Danmark. Danskerne oplevede meget voldsomt vejr, og mange kældre blev oversvømmet. (Foto: Martin Stendel, DMI.)

Billedet er taget, da stormen Bodil i 2013 ramte Danmark. Danskerne oplevede meget voldsomt vejr, og mange kældre blev oversvømmet. (Foto: Martin Stendel, DMI.)

Kilde: 

Mange (!) flere mennesker, end vi først havde troet, ser ud til at blive påvirket af havenes stigende vandstand. 

En ny rapport viser, at omkring 150 millioner mennesker lige nu bor steder, som vil blive påvirket af øget vandstand i havene, skriver The Independent. Det er tre gange så mange mennesker, som hidtil antaget.

Frem mod år 2100 kan vandstanden i havene være steget med over 1 meter, hvis vi bliver ved med at udlede så meget drivhusgas, som vi gør i dag. Men ifølge den nye rapport bliver disse mange millioner mennesker allerede påvirket i midten af dette århundrede - altså ved år 2050. 

Og forskerne taler ikke bare om, at kældre, forhaver eller lavtliggende udhuse kan få fugt. Nej, hele byer kan forsvinde fra landkortet. 

LÆS OGSÅ: Dårligt nyt for Danmark: Verdenshavene stiger mere end hidtil antaget

Forskere fra den amerikanske non profit-organisation Climate Central har udarbejdet en bedre metode til at foretage disse beregninger. Og det er grunden til, man nu kan se, at de tidligere estimater har været for optimistiske. 

Typisk har man brugt data fra satellitter til at finde ud af, hvor lavt eller højt landområder ligger.

»Men dataen har haft svært ved at skelne mellem tætbevoksede skove, skyskrabere og landjord, hvorfor man har fået et skævt billede af højdeforskellene,« forklarer Scott A. Kulp, forsker ved Climate Control en af forfatterne til rapporten. 

Med den nye metode bruger man stadig data fra satellitter, men forskerne benytter sig også af kunstig intelligens. Og det har vist sig at være en god og langt mere præcis metode til at skelne mellem, hvad der er skove, høje bygninger eller reel landjord. 

LÆS OGSÅ: Hvad kan vi hver især gøre for at mindske vores CO2-aftryk?

De nye og mere præcise beregninger betyder, at den sydlige del af Vietnam kan ende med helt at forsvinde, hvis vandstanden stiger. En tredjedel af landets befolkning bor således på land, som vil blive oversvømmet. 

Den nye rapport, som er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nature Communications, tager ikke højde for befolksningstilvækst eller kystsikringstiltag.

I Thailand troede man med den gamle metode, at 1 procent af befolkningen boede i områder, som var i risiko for at blive oversvømmet inden år 2050 - den nye metode viser, at det reelle tal er mere end 10 procent af befolkningen. 

Forskerne bag rapporten henviser til, at kystsikring er vigtigt, men at det jo har sine begrænsninger. 

Benjamin Strauss, der er direktør for Climate Central, henviser til den lavtliggende by New Orleans i USA, som har brugt milliarder på diger, floddæmninger og pumpesystemer, som dog ikke virkede tilstrækkeligt, da stormen Katrina hærgede i 2005 og slog adskillige mennesker ihjel. 

Han spørger retorisk: »Hvor dyb en bowle vil vi bo i?«

LÆS OGSÅ: Derfor kan klimastrejker flytte holdninger - vigtigst af alt din egen

LÆS OGSÅ: Skal vi kalde klimaforandringer for 'klimakrise'?

LÆS OGSÅ: Er 97 procent af forskerne enige om, at klimaforandringer er menneskeskabte?

mtl

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.