Trådløse trusler og detektiver: Aflyttede radiosamtaler fra 2. verdenskrig fundet på museum i København
Museet ENIGMA har gravet lydminder frem fra månederne før besættelsen, hvor radioamatører blev rekrutteret 'i nationens tjeneste'.
enigma aflytning 2. verdenskrig radiosamtaler krig samfund

Lyt til en smagsprøve af den aflyttede og gådefulde samtale fra 1940, der blev optaget på en grammofonplade i København. (Foto: ENIGMA - Museum for post, tele og kommunikation)

Lyt til en smagsprøve af den aflyttede og gådefulde samtale fra 1940, der blev optaget på en grammofonplade i København. (Foto: ENIGMA - Museum for post, tele og kommunikation)

Midt om natten mellem 21. og 22. marts 1940 opfangende den store radiomodtager på Politigårdens Radiostation i København en ualmindeligt gådefuld ordveksling.  

Det drejede sig ifølge politirapporten om en samtale på det såkaldte 'amatørbånd', hvor den ene part kaldte sig '14' og den anden '15'.  

Indholdet kredsede blandt andet om et ’apparat’, som 14 skulle tage med til 'fabrikken', men der blev også spillet musik fra grammofon – mere specifikt en plade, hvis navn ifølge politiet 'var noget med Indigo'.

Ironisk nok blev også selve samtalen optaget på grammofonplade.

Københavns Politi havde nemlig lånt et pladeskæringsapparat fra Post & Telegrafvæsenets Radioingeniørtjeneste (P&T) for at effektivisere aflytningen af æteren over Danmark. 

Dele af samtalen mellem '14' og '15' er således blevet gemt for eftertiden, og grammofonpladerne med deres stadig mystificerende stemmer er for nylig blevet gravet frem fra ENIGMAs samlinger i forbindelse med et forskningsprojekt om falske nyheder i historisk perspektiv. 

Fundet vil i fremtiden gøres tilgængeligt for publikum gennem udstillinger og events på ENIGMA, men allerede nu kan en digitaliseret smagsprøve nydes via museets hjemmeside

Men hvorfor aflyttede politiet overhovedet radiobølgerne? Og hvorfor er en forvirrende samtale mellem to danske radioamatører i dag en integreret del af Danmarks kommunikationshistoriske kulturarv?

Radiobølger uden respekt for landegrænser

En del af svaret ligger i selve tidspunktet.

I marts 1940 lå den tyske invasion stadig et par uger ind i fremtiden, men 2. verdenskrig var en realitet, og Danmarks store sydlige naboland var styret af nazisternes aggressive forbryderregime. 

På grund af denne truende, eskalerende sikkerhedssituation var den statslige kontrol over samfundets kommunikationskanaler gradvist blevet skærpet i løbet af de urolige 1930’erne.

Det var en form for kontrol og overvågning, som ikke mindst ramte den radiobårne eller trådløse kommunikation, der nærmest per definition var grænseløs og global.

Siden udviklingen af kortbølgeradio i 1924-25 var antallet af kortbølgeamatører – eller radio hams som de blev kaldt på engelsk – vokset eksplosivt i hele verden.

Det var mellemkrigstidens store teknologiske subkultur, primært bestående af yngre mænd, som via radiobølgerne kunne kommunikere frit og uhøjtideligt med ligesindede i hele verden. 

Så sent som i august 1939 kunne man for eksempel læse i tidsskriftet OZ – husorgan for de danske radioamatører – at »Radiobølgerne respekterer heldigvis ikke Landegrænser, og de korte bølger, som vi Amatører arbejder med, har jo særlig vidunderlige Egenskaber i Retning af at nå hele Kloden rundt.«

Således, konkluderede OZ, havde radioamatørerne et særligt ansvar for »at skabe mellemfolkelig Forståelse« i en ellers hadsk og konfliktfyldt tid.

Forskerzonen

Denne artikel er en del af Forskerzonen, som er stedet, hvor forskerne selv kommer direkte til orde.

Her skriver de om deres forskning og forskningsfelt, bringer relevant viden ind i den offentlige debat og formidler til et bredt publikum.

Forskerzonen er støttet af Lundbeckfonden.

»Dødens tavshed«

2. verdenskrig satte dog en stopper for den udvikling i Danmark ligesom i resten af Europa.   

Allerede 1. oktober 1939 udstedte P&T et forbud mod private radiosendere, »som følge af Verdenssituationen«.

Samtlige danskere med »Amatørsendertilladelse« modtog bekendtgørelsen, inklusive en anmodning om snarest at meddele P&T, »at Senderen ved Afmontering af væsentlige Dele er sat ud af Funktion.«

Forbuddet resulterede i et ramaskrig fra det danske kortbølgemiljø, især i Odense, hvor politiet gik temmelig håndfast til værks og forseglede eller tilmed beslaglagde de apparater, som blev brugt af de lokale amatører. 

Pludseligt blev der altså meget stille på de frekvenser, som ellers plejede at summe af radioamatørenes kaldesignaler og kække kommentarer. 

Ifølge OZ var det, som om en »Dødens Tavshed« sænkede sig over den europæiske æter. 

Situationen var forfærdende for de kosmopolitiske radionørder »som gennem hele vor Virksomhed har arbejdet for fredelig Forståelse mellem alle Nationer.« 

LÆS OGSÅ: Fem ting, du skal vide om overvågning

Mystiske transmissioner

Men i begyndelsen af marts 1940 blev de danske radioamatører i stedet udstyret med en særlig opgave. 

En tophemmelig opgave, som handlede om nationens sikkerhed.

Selvom alle private sendetilladelser var blevet suspenderet – og selvom OZ altså beklagede sig over en dødens tavshed – var krigsårenes radio-net i sin helhed gennemsyret af konstante signaler og mystiske transmissioner af uklar oprindelse.

Det var noget, som bekymrede regeringen og de sikkerhedsansvarlige myndigheder.

Således blev der oprettet en særlig kontroltjeneste ved P&T, som skulle aflytte æteren over Danmark for at »forhindre ulovlige og for Landets Neutralitet skadelige Udsendelser pr. Radio«.

Det viste sig imidlertid at være en enorm teknisk opgave, og P&T fandt sig nødsaget til at indhente ekstern ekspertise. 

Og hvilke kunne være mere kvalificerede end de licenserede danske radioamatører?

Aflytning i alle døgnets timer

I løbet af marts 1940 blev der oprettet et landsdækkende system af lytteposter i Danmark, hvor radiokyndige privatpersoner med modtagere i hjemmet assisterede P&T's Kontroltjeneste med overvågning af radionettet »i alle Døgnets Timer«. 

Der var dels tale om »almindelig Aflytning af Kortbølgeområdet« med det formål at indfange suspekte og neutralitetsstridige udsendelser, dels en mere målrettet »Aflytning af bestemte Udsendelser efter nærmere Oplysning fra Generaldirektoratet.«

En af disse radioamatører var en ung ingeniørudannet mand fra Hellerup, som i æteren benyttede sig af kaldesignalet OZ7XA.

OZ7XA blev udstyret med skriftlige instrukser samt 15 stk. formularer, som skulle bruges til overvågningsrapporter.  

Han fik også et særligt vagtskema. Hver mandag klokken 21.00-23.00, tirsdag klokken 21.00-24.00 samt torsdag klokken 21.00-23.00 skulle OZ7XA sidde på vagt ved sit radioapparat i Hellerup.

LÆS OGSÅ: Tante Valborgs kylling og andre transnationale trusler

Den trådløse detektiv

Den systematiske brug af teknikkyndige privatpersoner til statslig overvågning af trådløs kommunikation var en direkte konsekvens af den tidligere nævnte kortbølgerevolution i 'de brølende 20'ere', hvor adgangen til det højteknologiske radiomedium for alvor begyndte at blive demokratiseret. 

Wireless Age blad forside radio amatør

Forsiden på The Wireless Age fra september 1915, hvori der findes en historie om Charles Apgar. (Foto: The Wireless Age, Marconi Publishing Corporation)

Men der var fortilfælde. 

Allerede under 1. verdenskrig havde den amerikanske radioentusiast Charles E. Apgar hjulpet landets efterretningstjeneste med at afsløre en radiosender på Long Island ved den amerikanske østkyst, som sendte krypterede beskeder om amerikansk og allieret søfart til den store tyske radiomodtager i Nauen udenfor Berlin.  

Denne Apgar var på mange måder en pioner i radioens og ikke mindst radiolytningens historie.

Allerede i 1913 var han begyndt at optage interessante radioudsendelser på voksruller ved hjælp af en modificeret version af Thomas Edisons såkaldte fonograf: en tidlig forgænger til grammofonen, som var blevet opfundet allerede i 1877. 

Her bør vi nok også minde os selv om, at radiokommunikation i tiden omkring 1. verdenskrig ikke var talebaseret, men primært blev udsendt i form af morsesignaler.  

Og det var også krypteret morsekommunikation, som Apgar begyndte at opsnappe i 1915 fra radiotrafikken mellem Long Island og Berlin. 

De besynderlige beskeder blev gemt på voksroller, som efterfølgende blev overleveret til agenterne i Secret Service for dekryptering og analyse. 

Charles Apgar radio detektiv

'Den trådløse detektiv' Charles Adgar var en pioner indenfor radioens og ikke mindst radiolytningens historie. (Foto: Samuel Cohen)

Begivenheden fik stor opmærksomhed i amerikanske medier og Apgar blev udråbt som 'trådløs detektiv' og 'the Eagle's Eye' i den mystiske æter. 

En kort mission

Hvad så med de danske radioamatører og deres detektivarbejde under 2. verdenskrig? 

Jo, den hemmelige mission fik en hurtig og effektiv afslutning i forbindelse med den tyske besættelse.  

Allerede 13. april 1940 fik vores ven OZ7XA i Hellerup besked om, at aflytningen var aflyst indtil videre »under de forhåndenværende Omstændigheder«.

Tre dage senere modtog han et eksprestelegram fra P&T om, at radioudstyret »med samtlige tilhørende Dele« snarest muligt skulle deponeres på nærmeste politistation.

Det var en skæbne, som han delte med hundredvis af andre danske radioamatører.

Æterens detektiver var atter blevet til potentielle trusler, ligesom de mystiske, musikglade radiostemmer ’14’ og ’15’ som mellem 21. og 22. marts 1940 var blevet optaget på grammofonplade af Københavns Politi. 

LÆS OGSÅ: ’De andres liv’ – en historie om overvågning i 80’ernes DDR, der trækker tråde til nutiden

LÆS OGSÅ: Magtens øjne og ører: Almindelige borgere har altid spillet en rolle i overvågning

Alle må bruge og viderebringe Forskerzonens artikler

På Forskerzonen skriver forskere selv om deres forskning. Vi mener, det er vigtigt, at alle får mulighed for at læse om forskning fra forskerens egen hånd.

Alle må derfor bruge, kopiere og viderebringe Forskerzonens artikler udfra følgende enkle krav:

  • Det skal krediteres: 'Artiklen er oprindelig bragt på Videnskab.dk’s Forskerzonen, hvor forskerne selv formidler'. Hvis artiklen bringes på web, skal der linkes til artiklen på Forskerzonen.
  • Artiklen må ikke redigeres og skal bringes i fuld længde (medmindre andet aftales med forskeren).
  • Du skal give forskeren besked om, at du genpublicerer.
  • Artikler, som er oversat fra The Conversation, skal have indsat en HTML-kode til indsamling af statistik i bunden. HTML-koden finder du i den originale artikel på The Conversations hjemmeside ved at klikke på knappen "Republish this article" ude til højre, derefter klikke på 'Advanced' og kopiere koden. Du finder linket til artiklen på The Conversation i bunden af Forskerzonens oversatte artikel. 

Det er ikke et krav, men vi sætter pris på, at du giver os besked, hvis du publicerer vores indhold (undtaget indhold fra The Conversation). Skriv til redaktør Anders Høeg Lammers på ahl@videnskab.dk.

Læs mere om Forskerzonen i Forskerzonens redaktionelle retningslinjer.

Podcasten Brainstorm

Lyt til Videnskab.dk's podcast om hjernen, Brainstorm, herunder. Du kan også finde flere podcasts fra Videnskab.dk i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk