Studiedirektør
Som studiedirektør vil du lede høgskolens studieenhet på institusjonsnivå.

Om stillingen

Høgskolen i Østfold søker etter inspirerende og målbevisst studiedirektør fra 1. mars 2019.

Som studiedirektør vil du lede høgskolens studieenhet på institusjonsnivå. Enheten har i dag 16 medarbeidere, og har ansvar for studentopptak, utredningsarbeid strategisk utvikling av studieportefølje, studieutvikling, studiekvalitet, kvalitetssikring av høgskolens utdanninger, læringsmiljø og internasjonalisering.

Studiedirektør er administrativ leder for Pedagogisk Utviklings- og LæringsSenter (PULS), som har fire stillinger. Du vil ha økonomisk resultatansvar for egen enhet.

Som studiedirektør har du en sentral rolle i videreutviklingen av høgskolens studieportefølje og har en strategisk rådgiver- og pådriverrolle både overfor institusjonens ledelse og underliggende enheter.

Studiedirektøren følger opp mål i høgskolens strategiske plan innenfor sitt fagområde og fremmer saker for høgskolestyret.

Kvalitetssikring og evaluering av eksisterende studietilbud inngår i studiedirektøren sitt arbeidsområde.

Studiedirektøren rapporterer til høgskoledirektøren og inngår i høgskolens administrative ledergruppe.

Søg jobbet

 • Virksomhed: Høgskolen i Østfold
 • Stillingsbetegnelse: Studiedirektør
 • Kontaktperson: Carl-Morten Gjeldnes
 • Tlf: + 47 913 96 931
 • Indrykningsdato: 4. oktober 2018
 • Ansøgningsfrist: 28. oktober 2018
 • By: Frederikstad og Halden, Norge

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere utdanning på mastergradsnivå
 • Dokumenterte resultater fra tidligere lederstilling
 • Erfaring fra universitet eller høgskole er nødvendig, og kunnskap om studieadministrativt arbeid er en fordel
 • Kjennskap til relevant lov- og regelverk for fagområdet
 • Kompetanse innenfor digitalisering og forenkling av arbeidsprosesser er ønskelig
 • Forståelse for økonomistyring, da stillingen innebærer økonomisk ansvar for egen enhet

Vi søker etter en person med god innsikt i organisering og drift av høyere utdanningsinstitusjoner. Ledererfaring og lederegenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Den som ansettes har evne til å motivere, er god til å samarbeide og å skape gode relasjoner, og har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk.

Evne til strategisk tenkning og nettverksbygging vil være en styrke.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Stillingen er innplassert i stillingskode 1061 Avdelingsdirektør i Statens lønnsplan
 • Gode pensjons- og lånemuligheter gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse, se www.spk.no
 • Fleksibel arbeidstid

Høgskolen i Østfold er IA-bedrift og vi følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulike nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Kontaktpersoner

 • Høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes, tlf. + 47 913 96 931, e-post: carl.m.gjeldnes@hiof.no
 • HR-direktør Gaute Storås, tlf. +47 400 53 982

Innsending av søknad

Søknad med vedlegg skal sendes elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem. All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk.

Dersom du ønsker konfidensiell behandling av din søknad, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25.

Vi vil gjerne ha deg med på laget. Søk stilling hos oss nå! Benytt søknadsskjema på denne siden for å sende inn søknad og CV.

Søk på stillingen

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.