Større risiko for studie-frafald, hvis du drikker meget - eller lidt
Kilde: 
23 juni 2017

Studiestart er for manges vedkommende lig med rigelige mængder alkohol, når man lærer hinanden at kende med introforløb og drikkelege.

Herefter følger den ugentlige fredagsbar, festerne og et socialt liv, der også nemt indebærer et forbrug af alkohol, og nu viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitu (EVA), at alkoholforbruget er en afgørende faktor i forhold til frafaldet på de videregående uddannelser.

Studerende, der enten drikker meget eller slet ikke, har nemlig større risiko for at droppe ud. Det skriver Uniavisen

Flere end 14.600 studerende på landets videregående uddannelser har deltaget i undersøgelsen.

Den viser blandt andet, at mere end 30 procent falder fra studiet, og at størstedelen gør det inden for det første år.

Drikker man for meget, har det konsekvenser for ens sundhed, og man kommer lettere bagud i forhold til andre. Drikker man derimod ikke, eller kun lidt, kan man komme til at føle, at man står uden for det sociale fællesskab, der i stor udstrækning påvirker ens trivsel på en uddannelse.

»Det er ikke overraskende, at folk med højere alkoholforbrug dropper ud. Det er der flere oplagte forklaringer på. Det er mere overraskende, at studerende, der ikke drikker, i højere grad falder fra. Og det giver anledning til at overveje, om alkoholindtag spiller en for dominerende rolle i løbet af studiestarten,« siger specialkonsulent hos EVA Bjarke Tarpgaard Hartkopf fra EVA.

Sammenhængen findes også, når der tages højde for de studerendes etnicitet, og det handler altså ikke kun om, at det primært er nydanske studerende, der ikke drikker.

Desuden viser undersøgelsen, at det er det individuelle alkoholindtag, der har betydning, og ikke om man går på en uddannelsesinsitution, hvor der generelt bliver drukket meget.

Anbefalingen i rapporten lyder, at uddannelsesinstitutioner og universiteter indfører en alkoholpolitik, der tager højde for konklusionen omkring alkoholbetinget frafald.

Undersøgelsen er offentliggjort hos Danmarks Evalueringsinsitut.

ele

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.