Sprogforsker: Ny dialekt er opstået i Danmark
Gellerupparken, ny bydialekt i Aarhus V

I Aarhus Vest, som også omfatter Gellerupparken, har sproget udviklet sig så meget, at det kan betegnes som en ny dialekt, mener sprogforsker. (Foto: Vallø/Flickr)

I Aarhus Vest, som også omfatter Gellerupparken, har sproget udviklet sig så meget, at det kan betegnes som en ny dialekt, mener sprogforsker. (Foto: Vallø/Flickr)

04 februar 2020

Traditionelle dialekter bliver brugt mindre og mindre, mens nye sproglige varianter er begyndt at opstå i Danmark.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Ifølge sprogforsker ph.d. ved Aarhus Universitet Ditte Zachariassen er der i Aarhus Vest opstået en ny bydialekt.

»I mit arbejde laver jeg en grammatisk analyse af optagelser af talesprog og finder ud af, hvilke mønstre sproget følger. I de fleste varianter af dansk findes der for eksempel tre typiske ordstillinger, men i denne bydialekt findes der fire. På den måde kan man udtrykke mere, men med færre ord,« siger hun til Kristeligt Dagblad.

Hun beskriver fænomenet i Modermål-Selskabets udgivelse ’Dialekter i rigt mål’.

Termen bydialekt er lånt fra Norge og beskriver, hvordan underafdelinger af sproget i nogle byer er så forskellige fra oplandets, at de beskrives i modsætning til hinanden.

På trods af området i Aarhus V, hvor der er mange beboere med indvandrerbaggrund, er den nye sprogvariant nærmere bestemt det geografiske område end til etnicitet, fortæller Ditte Zachariassen til Kristeligt Dagblad.

I Aarhus V-dialekten indgår småord, som enten ikke bruges eller findes på samme måde i generelt østjysk.

I sit feltarbejde har Ditte Zachariassen fundet, at der eksempelvis er tale om følgende småord: »jak«, »yani«, »eow« og »brormand«, mens det karakteristiske aarhusianske »ikkå« bruges ekstra meget, skriver Kristeligt Dagblad.

Andre sprogforskere er dog ifølge Kristeligt Dagblads artikel tilbageholdende i forhold til at kalde sprogvarienten for en 'dialekt'. Professor Tore Kristiansen, der forsker i dialekter ved Københavns Universitet, foretrækker at bruge begrebet 'multietnolekt'.

mhc

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.