Singler er lige så tilfredse som folk i parforhold
Vi kan godt pakke fordommene om singler sammen. Solisterne er akkurat lige så glade for deres liv som folk, der lever i parforhold, viser australsk forskning

Singler mente, at de havde mindre behov for samvær med andre mennesker. (Modelfoto: Colourbox)

Er singler ulykkelige stakler, man skal have ondt af? Ensomme og utilfredse med tilværelsen som en anden Bridget Jones, der frygter at dø alene?

Nej, det er bare en fordom, hvis man skal tro australsk forskning i emnet. En undersøgelse udført af tre australske forskere fra Deakin University og University of Melbourne viser nemlig, at singler er akkurat lige så tilfredse eller utilfredse med tilværelsen som folk, der lever sammen med kvinden eller manden i deres liv.

Tre australske forskere fra Deakin University og University of Melbourne mente på forhånd, at det var en udpræget fordom, at singler var mere ensomme og utilfredse med tilværelsen end mennesker, der levede i faste parforhold.

De forsøgte at finde ud af, om den var korrekt ved at undersøge den gennemsnitlige grad af ensomhedsfølelse og utilfredshed med tilværelsen hos en stor gruppe voksne singler i alle aldre, og en endnu større gruppe voksne, der levede i længerevarende parforhold. De var også i alle aldre fra 20-75 år.

Er du ensom?

Der var 80 singler og 350 personer i parforhold, og der var nogenlunde lige mange mænd og kvinder i begge grupper. Alle 430 personer udfyldte et omfattende spørgeskema om deres daglige grad af ensomhedsfølelse og om deres tilfredshed med tilværelsen i det hele taget. Derudover blev de spurgt om, hvordan de havde det med deres nærmeste, og hvor meget de følte behov for hyppig og nær kontakt med andre samt endelig om, hvor meget de følte, at de til daglig fik opfyldt deres behov for menneskelig kontakt.

Ingen forskel

Det viste sig, at der ikke var den mindste forskel på singler og ikke-singler med hensyn til den samlede tilfredshed med tilværelsen. Denne undersøgelse tyder altså bestemt ikke på, at singler - hvad enten de er yngre eller ældre - er spor mere ulykkelige eller utilfredse med tilværelsen end de, der lever i faste parforhold. Der var næsten heller ikke nogen forskel i den daglige oplevelse af ensomhed i de to grupper. Selvom singlerne scorede en anelse højere end ikke-singlerne, var forskellen så lille, at det nemt kunne være opstået ved en tilfældighed.

Mindre behov for samvær

Til gengæld var der en ganske tydelig og markant forskel på to andre områder. Singler mente i gennemsnit, at de havde et mindre 'behov for samvær' med andre mennesker i dagliglivet end de, der levede i parforhold, og singlerne var også i gennemsnit mere utilfredse med deres forhold til andre mennesker i dagliglivet.

Disse fund kan så forklare, at der ikke var nogen væsentlig forskel på de to grupper, når man så på spørgsmålet, om de følte sig tilfredse med deres grad af kontakt med andre i dagliglivet.

Når singler scorer på linje med ikke-singler på dette spørgsmål, selvom de som singler må formodes at have væsentlig mindre konstant menneskelig kontakt i privatlivet, er det sandsynligvis fordi, singlerne selv synes, at de har mindre behov for samvær med andre. Og at de også føler, at dette samvær kan være mere besværligt end ikke-singler gennemsnitlig synes.

Det kan så igen være med til at forklare, at singlerne trods alt hverken føler sig mere ensomme eller utilfredse med tilværelsen end de, der lever i parforhold - ifølge denne australske undersøgelse fra 2008.

Ændret syn på singler

Undersøgelsen er ganske ny, og der er noget, der tyder på, at tilværelsen som single har ændret sig meget i det sidste århundrede.

I de ældste undersøgelser af folk, der lever alene, er fra omkring 1950, og her fandt man gennemgående, at singler var mindre lykkelige og endda levede kortere end mennesker i parforhold, faktisk lige så kort som mennesker, der var blevet skilt senere i livet.

Men denne forskel mellem singler og mennesker i parforhold med hensyn til levetid, ses ikke nær så tydeligt i de nyeste undersøgelser over livslængden hos forskellige grupper af mennesker (dog har de fraskilte stadig en kortere forventet levetid).

Det kan dels være fordi, singler i ældre tider oftere var psykiske afvigere med lav psykisk trivsel - og at dette ikke gælder mere. Dels kan det være fordi, det er blevet meget mere 'normalt', dvs. anerkendt og respekteret at leve som single, end det var i gamle dage, hvor single-livet nok i højere grad var forbundet med fordomme, isolation og ensomhed.

I den udstrækning der stadig findes fordomme om singler som mere ensomme og utilfredse end andre, er det nok mere et levn fra tidligere tider end det afspejler nutidens realiteter for de, der har valgt at leve som single.

Lavet i samarbejde med Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Artiklen har tidligere været bragt i Forskningsnyt fra Psykologi

Lyt på Videnskab.dk!

Hver uge laver vi digital radio, der udkommer i form af en podcast, hvor vi går i dybden med aktuelle emner fra forskningens verden. Du kan lytte til den nyeste podcast i afspilleren herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Har du en iPhone eller iPad, kan du finde vores podcasts i iTunes og afspille dem i Apples podcast app. Bruger du Android, kan du med fordel bruge SoundClouds app.
Du kan se alle vores podcast-artikler her eller se hele playlisten på SoundCloud