Sammenlægning: SFI og KORA bliver til VIVE
Kilde: 
08 juni 2017

VIVE er navnet på et nyt dansk forskningscenter. Det står for Viden til Velfærd, for centeret skal være med til udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.

Ret beset er VIVE en sammenlægning af organisationerne KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) og SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd), der også tidligere har varetaget de opgaver, som centeret nu overtager.

Det skriver SFI i en pressemeddelelse.

»Centrets fornemmeste opgave er at producere relevant og anvendelig viden til beslutningstagere og praktikere, der vil bidrage til udviklingen af velfærdssamfundet. Med denne faglige fusion får Danmark en ny stærk institution, som vil dække hele styringskæden fra kommune til stat,« siger Nina Smith, formand for VIVEs bestyrelse. 

Socialforskningen vil fortsat være i højsædet efter sammenlægningen, men derudover skal 230 medarbejdere arbejde på at løse udfordringer i velfærdssamfundet, der har betydning for befolkningen - både i kommuner, regioner og nationalt. 

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.