Salget af Dansk Vestindien endte i politisk fnidder
USA var i begyndelsen af Første Verdenskrig interesseret i at overtage de danske øer i Caribien. I Danmark blev spørgsmålet forvandlet til et slagsmål om propaganda og politiske drillerier.
Dansk Vestindien Stars and Stripes USA flag Første Verdenskrig 25 millioner dollar

Det amerikanske flag blev hejst over De Dansk-Vestindiske Øer 31. marts 1917, hvorefter de blev kendt som U.S. Virgin Islands eller De Amerikanske Jomfruøer. (Foto: Wikimedia Commons / United States Library of Congress)

Det amerikanske flag blev hejst over De Dansk-Vestindiske Øer 31. marts 1917, hvorefter de blev kendt som U.S. Virgin Islands eller De Amerikanske Jomfruøer. (Foto: Wikimedia Commons / United States Library of Congress)

Lørdag 31. marts 1917 kl. 16 blev Dannebrog strøget, og Stars and Stripes gik til tops i flagstænger rundt omkring på de øer, der indtil da havde udgjort Dansk Vestindien.

Historien kort
  • Danske politikere skulle i 1916 finde ud af, hvordan landet skulle forholde sig til et amerikansk tilbud om at købe De Dansk-Vestindiske Øer i Caribien.
  • Michael Bregnsbo er lektor i historie på Syddansk Universitet og har forsket i den politiske optakt til salget. Han finder, at spørgsmålet druknede i indenrigspolitisk mudderkastning i Danmark frem for at spørge øernes befolkning til råds.
  • Da vælgerne i Danmark fik mulighed for at tilkendegive deres holdning til salget ved historiens første landsdækkende folkeafstemning, var mange ikke i stand til at overskue, hvad afstemningen egentlig handlede om.

Forud var gået fem årtier, hvor man fra dansk side havde overvejet at skille sig af med St. Thomas, St. Jan og St. Croix i Caribien. Til sidst endte salget til USA med at blive en realitet, takket være en kombination af Første Verdenskrig og indenrigspolitisk fnidder i Danmark.

Efter at have tabt krigen i 1864 mistede Danmark som bekendt også hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg, og da kom De Vestindiske Øer for første gang i spil. Man overvejede simpelthen at afstå øerne til Preussen mod at få Sønderjylland tilbage.

USA var bekymret

USA var noget betænkelig ved de danske overvejelser, og allerede i 1867 havde regeringen i Washington, D.C., opnået en aftale om at købe St. Thomas og St. Jan - altså ikke St. Croix - af den danske stat for 7,5 millioner gulddollar.

Handelen endte dog med at kuldsejle, fordi aftalen ikke opnåede flertal i det amerikanske senat.

I løbet af 1890erne steg interessen for at få stablet en salgsaftale på benene, både i USA og i Danmark. Aftalen var klar i 1902, og øerne var blevet prissat til 5 millioner dollar.

Partiet Højre havde haft regeringsmagten siden 1875 og havde stået i spidsen for forhandlingerne med USA. Som følge af parlamentarismens indførsel ved Systemskiftet i 1901 kunne Venstre 24. juli dette år indtage positionen som Danmarks regerende parti.

Drillerier spændte ben for et salg i 1902

Pludselig skiftede Højre sit fokus og fik sat en stopper for de planer, partiet selv havde stykket sammen, ved at sikre, at Landstinget ikke stemte for et salg. Michael Bregnsbo er lektor i historie på Syddansk Universitet og forklarer begivenhederne i 1902:

Rigsdagen, Landstinget og Folketinget

Rigsdagen eksisterede i Danmark, fra Grundloven blev indført i 1849 til 1953.

Rigsdagen bestod af to kamre, Landstinget og Folketinget. Der var forskellige procedurer for, hvordan man kunne blive valgt til hvert af de to kamre, men derudover var de ligeværdige i lovgivningsarbejdet.

»Det handlede om at drille den nye regering, og derfor ville partiet Højre gerne spænde ben for, at den ikke blev alt for succesrig.«

Michaels Bregnsbo har bidraget til et værk i 5 bind om Danmarks kolonihistorie, som udgives på Gads Forlag 31. marts, ligesom han tidligere har været medforfatter til bogen »Det Danske Imperium - storhed og fald«.

Første Verdenskrig sendte fokus mod Dansk Vestindien på ny

Med Første Verdenskrigs udbrud i 1914 opstod der spændinger på tværs af Atlanterhavet mellem USA og Tyskland. Selvom amerikanerne endnu ikke deltog i krigen, var man ikke villig til at risikere, at Dansk Vestindien kom på tyske hænder, hvis det ellers neutrale Danmark skulle blive invaderet.

Set fra København var der derfor risiko for, at USA ville besætte øerne uden at spørge om lov. Samtidig var øerne svære at holde kontrol med, både på grund af krigen og på grund af omfattende strejker blandt den sorte landbefolkning.

Dansk Vestindien Woodrow Wilson Første Verdenskrig 25 millioner dollar

USAs præsident Woodrow Wilson ville meget gerne overtage øerne i Vestindien. (Foto: Wikimedia Commons / United States Library of Congress)

USA tog første skridt

Som krigen skred frem, blev forholdet mellem USA og Tyskland stadig mere anstrengt. USA tog derfor initiativ til at tage kontakt til den danske regering i håb om at erhverve Dansk Vestindien. 

Købsaftalen var klar 4. august 1916. Præsident Woodrow Wilson var så opsat på at overtage øerne, at han foruden salgssummen på 25 millioner dollar gik med til at anerkende dansk suverænitet over hele Grønland.

Regnestykket så altså væsentligt kønnere ud end i 1902, men også i 1916 gik der indenrigspolitisk fnidder i spørgsmålet.

Venstre forlangte et valg

Dansk Vestindien


Læs mere om Dansk Vestindien på Videnskab.dk’s  tema-site om 'De Dansk Vestindiske Øer'.

Her finder du et bredt udvalg af artikler om dansk kolonihistorie, slaveri og overdragelsen af øerne til USA.

Det Radikale Venstre havde opnået regeringsmagten i 1913, og såvel Venstre som Det Konservative Folkeparti, der var opstået af resterne fra det gamle Højre tidligere i 1916, ledte efter veje til øget indflydelse.

Venstre argumenterede for, at den siddende rigsdag ikke havde ret til at afgøre spørgsmålet om et salg, fordi det ikke havde været debatteret under den seneste valgkamp. Og det var ikke det eneste horn, Venstre kunne komme i tanker om at placere i siden på de radikale.

»Under krigsårene havde den radikale regering indført rationeringer og forskellige indgreb i erhvervslivets, herunder mange venstrebønders, forhold. Dette var der raseri over, og derfor blev salget af De Vestindiske Øer brugt som et forsøg på at fremtvinge et valg,« forklarer Michael Bregnsbo.

Christian X greb ind

Regeringen forsøgte at undgå et folketingsvalg ved at foreslå en folkeafstemning om de caribiske øers skæbne.

Dette forslag var dog i overhængende fare for at blive nedstemt i Landstinget, hvor Venstre og Det Konservative Folkeparti havde flertal. Dette fik kongen til at gribe ind.

Nok var Danmark et neutralt land under Første Verdenskrig, men Christian X ønskede alligevel at undgå mulig politisk ustabilitet, som et valg kunne føre med sig.

Den tilrettede grundlov fra 1915 var yderligere med til at gøre kongen forsigtig. Den gjorde det nemlig for første gang muligt for kvinder og tyende at afgive deres stemmer, og eftersom der ikke fandtes meningsmålinger endnu, var det umuligt at forudsige konsekvenserne af dette.

Dansk Vestindien Klods-Hans satire kommission 25 millioner dollar

Der blev nedsat en kommission, som skulle gennemgå salgsaftalen for Dansk Vestindien. Her er det Klods-Hans, et ugentligt satireblad, som tager kommissionen under kærlig behandling. (Illustration: Det Kgl. Bibliotek)

»Ingen anede, hvad en udvidelse af valgretten ville komme til at betyde for, hvordan Folketinget ville komme til at blive sammensat. Dette gjorde, at kongen og nogle af de borgerlige politikere havde visse betænkeligheder,« siger Michael Bregnsbo og fortsætter:

»Derfor enedes man om, at der skulle optages en kontrolminister fra hvert af de andre partier i den radikale regering, samt at der skulle nedsættes en undersøgelsekommission, der skulle kulegrave spørgsmålet. Flertallet i denne endte med at anbefale en folkeafstemning.«

Danmarks første folkeafstemning

Datoen for folkeafstemningen blev fastsat til 14. december 1916. Dermed blev det afstemningen om skæbnen for Dansk Vestindien, som kom til at udgøre kvinder og tyendes debut i stemmeboksen ved en landsdækkende afstemning herhjemme. Ja, faktisk var det den første folkeafstemning i Danmarks historie overhovedet.

»Ingen kunne vide, hvordan resultatet ville blive, og uanset hvad, havde oppositionens politikere muligheder for at kunne markere sig. Det Konservative Folkeparti var opstået på ruinerne af det gamle højre tidligere i 1916. Dermed var det første gang, at partiet mødte vælgerne, og man forsøgte med fædrelandskærlighed at appellere til den brede middelklasse,« siger Michael Bregnsbo.

»Det var et gigantisk, nationalt propagandanummer, hvor man forsøgte at profilere sig selv over for nye vælgergrupper.« 

Nationalfølelsen spillede en central rolle for modstanderne af et salg, og der blev advaret om, at »den danske Nation af Magelighed og Frygt for forbigående Ulejlighed og Udgift skyder Opgaven fra sig. Et saadant Skridt vil ikke alene i sig selv vidne om alvorlig Svaghed hos den danske Nation, men tillige paa skæbnesvanger Maade vise Vej til Løsrivelse fra det danske Rige af andre Landsdele, som ved Sprog eller Race maatte adskille sig fra det egentlige Danmarks befolkning«.

Ja-siden var især optaget af, at øerne efterhånden havde været en underskudsforretning i årtier, og at det kunne øge faren for at blive involveret i Første Verdenskrig, hvis man holdt fast i dem.

Det Konservative Folkeparti var klart imod et salg, mens Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet var tilsvarende klart for. Venstre var splittet i spørgsmålet.

Lav stemmeprocent

Stemmeprocenten ved folkeafstemningen endte med at være så lav som cirka 40 procent. Ifølge DMI var der torsdag 14. december 1916 ellers tale om en forholdsvis lun vinterdag, hvor temperaturen i København hele dagen holdt sig på 3 til 4 grader med en svag vind og dis, som i løbet af aftenen udviklede sig til tåge. 

»Mange var ikke vant til rollen som vælgere og kunne ikke rigtig overskue, hvad det egentlig handlede om. Og så var der også mange, der var i tvivl og derfor valgte sofaen,« forklarer Michael Bregnsbo om den lave valgdeltagelse.

Øerne var langt borte for danskerne

Rikke Halberg, museumsinspektør på Arbejdermuseet i København, er af samme opfattelse. Sidste år var hun medforfatter til bogen »Dansk Vestindien - fra koloni til amerikansk territorium«.

»Denne koloni lå både geografisk og mentalt rigtig langt fra Danmark. Den lå i periferien af både politikeres, og især almindelig menneskers, bevidsthed,« siger Rikke Halberg og fortsætter:

Dansk Vestindien Woodrow Wilson Første Verdenskrig 25 millioner dollar St. Thomas St. Croix St. John

Efter afstemningen var Klods-Hans igen klar med tegneredskaberne og portrætterede den amerikanske præsident, Mister Wilson, mens han trasker bort med børnene St. Thomas, St. Crox og St. John, som han har købet af mor Danmark. (Foto: Det Kgl. Bibliotek)

»Når man ser på kildematerialet op til salget i 1917, kan det godt virke overvældende, fordi der findes propagandamateriale fra ja- og nej-siden. Der findes frimærker og postkort med nej til salget, som i dag er blevet ikoniske billeder på denne optakt. Men derfra og til at det var noget, almindelige mennesker i Danmark tænkte meget over, var der et stykke vej.«

Den lave valgdeltagelse stod også i skarp kontrast til rigsdagsvalget blot 2 år senere, hvor 75,4 procent af de stemmeberettigede valgte at afgive deres stemme.

Lokalbefolkningen blev ikke hørt

I forbindelse med salget af de danske besiddelser i Vestindien fik den afrocaribiske befolkning i Dansk Vestindien intet at skulle have sagt. Dagbladet Politiken kunne berette om en uofficiel afstemning, som havde den lokale fagforeningsleder og redaktør, David Hamilton Jackson, som initiativtager. (Læs mere i boksen under artiklen)

Afstemningen fandt sted på St. Croix, og 4.027 stemte for et salg af øerne, mens kun 7 stemte imod. Det samlede befolkningstal på øerne var på dette tidspunkt cirka 25.000 til 30.000 personer.

Netop de værdier, som David Hamilton Jackson stod for, var en af grundene til, at der inden for arbejderbevægelsen i Danmark var stor støtte til et salg.

Dansk Vestindien frimærke protest mod salget USA 25 millioner dollar

Forud for folkeafstemningen i december 1916 blev der trykt propaganda-frimærker med ordlyden "Protest mod Salget". Et sådan frimærke kan i dag løbe op i cirka 200 kroner på auktion. (Foto: Det Kgl. Bibliotek)

»Det var en form for forestilling om solidaritet med landarbejderne i Dansk Vestindien, som havde dårlige kår. Der blev udfærdiget rapporter fra kolonien om børnedødeligheden, som var ekstremt høj, om tuberkulose og spedalskhed, høj arbejdsløshed og meget udbredt alkoholisme,« forklarer Rikke Halberg og føjer til: 

»Så der var i arbejderbevægelsen en forestilling om, at der geografisk var for langt fra Danmark til Vestindien, og at det ville være en fordel for øerne, hvis de blev solgt til USA, som lå tættere på.«

»I den debat ligger hele David Hamilton Jackson-retorikken. Jackson var som udgangspunkt stemt for, at øerne skulle blive ved med at være danske, men efter sin rejse til Danmark i 1915 ændrede han mening og anbefalede et salg. Han oplevede, at de anbefalinger, han havde til den danske konge, ikke blev hørt. Han ønskede at forbedre vilkårene på øerne.«

I Danmark endte afstemningen i runde tal med, at 284.000 personer stemte for et salg, mens 58.000 stemte imod.

Få dage efter overdragelsen af det, der nu blev til U.S. Virgin Islands, gik USA 31. marts 1917 ind i Første Verdenskrig.

David Hamilton Jackson forlangte bedre levevilkår i Vestindien

Fagforeningsleder og redaktør David Hamilton Jackson var en fremtrædende stemme i Dansk Vestindien op til salget af øerne. Som født og opvokset på Sankt Croix havde han på nærmeste hånd oplevet de hårde vilkår blandt den frie sorte befolkning, og han viede sit liv til at forbedre forholdene.

Dansk Vestindien David Hamilton Jackson arbejderbevægelse fagforening koloni

David Hamilton Jackson var egentlig tilhænger af, at De Dansk-Vestindiske Øer skulle forblive danske. Han ændrede imidlertid holdning efter at have besøgt Danmark i 1915. (Foto: Rigsarkivet)

De danske embedsmænd anså ham for at være en ubehagelig oprører, men for den sorte befolkning blev han en helt, der formåede at få plantageejerne til at indgå overenskomster med forbedrede løn- og arbejdsvilkår.

I 1915 tilbragte han 3 måneder i Danmark, hvor han forsøgte at finde forståelse gennem møder, såvel folkemøder som møder med politikere, pressen og kongen.

Vage løfter fra Danmark

Forståelse fik han, men alligevel modtog han kun vage og uforpligtende tilsagn om reformer fra danske politikere.

Det eneste, han konkret fik ud af sin rejse, var, at han fik lov til at udgive en avis. Så senere samme år grundlagde han på Sankt Croix avisen The Herald.

David Hamilton Jackson skrev og redigerede selv avisens fire sider, som var præget af en barsk tone. Eksempelvis kaldte han guvernøren,  L. C. Helweg-Larsen, for en blodtørstig tyran.

Den dag i dag er 1. november officiel fridag på Jomfruøerne og markerer den første udgivelse af Jacksons avis. Dagen bærer navnet David Hamilton Jackson Day.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcasts herunder. Du kan også findes os i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk