Sådan kan indvandrere få langt større viden om sundhedsvæsnet
Nyankomne indvandrere henvender sig tit de forkerte steder, når de bliver syge. Det er dyrt for samfundet og dårligt for deres behandling. Nu viser dansk forskning, at et billigt kursus på den obligatoriske sprogskole giver indvandrerne langt større viden om sundhedsvæsnet.
indvandrere, læge, undervisning, sprogskole, fejlhenvendelser, forsøg, KU

12 lektioner med diskussioner og samtaler med en læge gør nyankomne indvandrere langt klogere på det danske sundhedsvæsen - til alles bedste. (Foto: Shutterstock)

12 lektioner med diskussioner og samtaler med en læge gør nyankomne indvandrere langt klogere på det danske sundhedsvæsen - til alles bedste. (Foto: Shutterstock)

Hvis man brækker armen, går man til sin sagsbehandler i kommunen.

Historien kort
  • Nyankomme indvandrere ved mere om sundhedsvæsnet efter et kort kursus på sprogskolen.
  • Politikere vil have sprogskolerne i gang med at udbyde kurset.
  • Men gør mere viden, at man går de rigtige steder hen med sygdomme?

Hvis man får influenza, ringer man 112 eller tager hen på skadestuen.

Og man går helst ikke til tandlæge for at blive set efter for karies eller til lægen for at få vaccineret sit barn eller deltager i nationale screeningsprogrammer rettet mod særlige befolkningsgrupper.

Eksemplerne er mange på, at nyankomne indvandrere har svært ved at navigere i det danske sundhedsvæsen.

Det betyder, at mange indvandrere ikke får den bedste behandling, og samtidig at en masse sundhedspersonale bruger tid og kræfter på at håndtere henvendelser, der burde have været rettet et andet sted hen. Det koster penge og stjæler tid fra andre patienter.

Mulig løsning: Kursus på 12 lektioner på sprogskoler

Nu præsenterer danske forskere en løsning, der muligvis kan afhjælpe problemet. Hvis nyankomne indvandrere får et billigt kursus på 12 lektioner i, hvordan det danske sundhedsvæsen fungerer, forbedrer de deres viden markant.

I et forsøg, udført af forskere fra Københavns Universitet, har nyankomne fulgt kurset på sprogskolen, som er obligatorisk for indvandrere i alle aldre.

Forskerne har testet kursisternes viden om sundhedsvæsnet før og efter kurset. Det viste sig, at indvandrernes viden blev forbedret på 9 af 11 punkter.

Spørgsmål til forsøgsdeltagerne

Deltagerne skulle i et spørgeskema svare sandt eller falsk til spørgsmål som »Alle børn kan få flere gratis vacciner hos lægen« og »Du må gerne kontakte andre læger mellem kl. 8 og 16, selvom din egen læge har åbent«.

De to spørgsmål, hvor deltagerne ikke fik mere viden, var om telefonnummeret til en ambulance (112), samt om det er gratis at gå til lægen og få behandling i det danske sundhedssystem (ja).

Kun på to punkter, hvor de fleste kendte svaret i forvejen, blev deres viden ikke forbedret.

»Det er en stor effekt af en lille indsats. Sprogskolerne underviser i forvejen i det danske samfund, men de fokuserer på demokrati, arbejdsmarked og uddannelse. Det er en oplagt mulighed at gøre det obligatorisk også at lære nyankomne om sundhedsvæsnet, for det kan måske flytte en del i sidste ende,« siger Signe Smith Jervelund, der har stået i spidsen for undersøgelsen som lektor på Afdeling for Sundhedstjenesteforskning under Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.

»Den store lettelse ligger hos sundhedsvæsnet, men absolut også hos den enkelte indvandrerpatient, der kan få behandling rettidigt og det rette sted,« pointerer Signe Smith Jervelund.

»Danmark forspilder lige nu en åbenlys chance«

Signe Smith Jervelund tilføjer, at tidligere undersøgelser har vist, at indvandrere er meget motiverede for at lære, når de lige er kommet til landet.

Samtidig efterspørger mange af dem selv mere viden om, hvordan man bliver behandlet hos lægen i Danmark. Det understreger, at det giver god mening at sætte ind med undervisning og helst så hurtigt som muligt.

»Danmark spilder en åbenlys og strategisk chance for at sikre, at indvandrere får tilstrækkelig indsigt i sundhedsområdet,« bemærker forskerne i den videnskabelige artikel om forsøget, der er udgivet i tidsskriftet Scandinavian Journal of Public Health.

Danske politikere ser meget gerne, at sprogskolerne går i gang med at bruge forskernes konklusioner, hellere i dag end i morgen. Læs mere i artiklen Politikere vil have sundhed på skemaet på sprogskolerne nu.

indvandrere sundshedsvæsen kursus 12 uger sprogskole

Hvis indvandrere lærer det danske sundhedsvæsen bedre at kende, får de en bedre behandling, og samtidig undgår man, at en masse sundhedspersonale bruger tid og kræfter på at håndtere henvendelser, der burde have været rettet et andet sted hen. (Foto: Shutterstock)

Sådan var forsøget strikket sammen

Forsøgets deltagere

Forsøget var et randomiseret interventionsstudie af 1.044 voksne indvandrere på 2 sprogskoler i Københavnsområdet.

Deltagerne var mellem 18 og 75 år. Flertallet af deltagerne var kvinder, gift, ikke-vestlige, havde en husstandsindkomst på under 100.000 kroner, havde børn, havde boet i Danmark i 3-6 år – men spændet var fra 17 dage til 26 år. I runde tal var 6 ud af 10 i arbejde.

Ifølge forskernes oplysninger er forsøget det første i Europa til at undersøge effekten af interventioner, som har til hensigt at påvirke indvandreres viden om og tilfredshed med sundhedssystemet.

Forsøget omfattede flere end 1.000 voksne indvandrere på 2 sprogskoler i København-området.

  1. På den ene skole blev eleverne delt i to grupper. Den ene gruppe fik skriftlig information om det danske sundhedssystem, baseret på materiale fra Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse.
  2. Den anden gruppe fik ud over informationsmaterialet også et kursus på 12 undervisningstimer med blandt andet øvelser, eksempler og diskussioner om adgangen til og brugen af det danske sundhedsvæsen.

De fik også besøg af en dansk læge og fik vendt, hvordan sundhedsvæsnet er indrettet og hvad man kan forvente af et besøg hos en praktiserende læge. Undervisningen står de faste sproglærere for, så den kan tilrettelægges uden de store ekstra udgifter.

Mens deltagerne på kurset to måneder efter kurset havde forbedret deres viden om sundhedsvæsnet på 9 af 11 punkter, forbedrede deltagerne, der kun fik skriftlig information, deres viden på blot 3 af 11 punkter.

»Imponerende«, hvor meget viden man kan flytte

På et enkelt punkt gjorde den skriftlige information endda deres viden ringere end hos en kontrolgruppe på en anden sprogskole, som hverken fik informationsmateriale eller undervisning i sundhedsvæsnet.

Skriftlig info forvirrede

Den skriftlige information om sundhedsvæsnet gjorde samlet set kursisternes svar endnu mere forkerte på et spørgsmål om, hvorvidt det »næsten altid er gratis« at gå til lægen og få behandling i sundhedssystemet (ja).

Den sidste krølle kommer ikke bag på leder af Indvandrermedicinsk Klinik ved Odense Universitetshospital, Morten Sodemann. Han forsker blandt andet i flygtninges sundhed og forhold til sundhedssystemet og beretter, at det er velkendt, at skriftlig information kan forvirre, mere end den gavner.

Til gengæld overrasker undersøgelsens hovedkonklusion ham positivt, »fordi det er imponerende, hvor meget viden man kan flytte med det kursus, og fordi viden har det med at sidde fast, når først den er der«.

Er øget viden det samme som ændret adfærd?

Morten Sodemann påpeger dog, at øget viden blandt nyankomne indvandrere ikke er det samme, som at de også ændrer adfærd.

»Det er jo det dyre og rigtigt alvorlige spørgsmål: Kan man overhovedet flytte adfærden i denne her brogede gruppe på den måde?«

»Mange af de her mennesker kommer fra lande, hvor det er hamrende dyrt at gå til læge, så man venter, indtil det gør så ondt, at man er lige ved at dø. Det er derfor, de bruger de akutte indgange til sundhedsvæsnet i stedet for den praktiserende læge, og det kan altså nogle gange tage en hel generation at ændre de vaner,« siger overlæge Morten Sodemann, der også er professor i infektionsmedicin ved Syddansk Universitet.

Signe Smith Jervelund er faktisk ved at lægge sidste hånd på en opfølgende registerundersøgelse, som blandt andet fokuserer på, om indvandrerne ændrer adfærd efter kurset på sprogskolen.

patient, indvandrer, syg, læger, sundhedsvæsnet, behandling

Indvandrere skal lære, hvor de skal gå hen med ondt i halsen - men lægerne i den anden ende skal også blive bedre til at møde indvandrerne, mener både forskere og politikere. (Foto: Shutterstock)

Undersøgelsen er ikke helt færdig, men Signe Smith Jervelund melder, at det tyder på, at indvandrerne er blevet skubbet i den rigtige retning.

Sundhedsvæsnet skal vide mere om indvandrere

Morten Sodemann er helt enig i, at hvis nyankomne indvandrere retter deres lægebesøg de rigtige steder hen, er der mange penge at spare i sundhedsvæsnet, for »akutte tilbud er så dyre, at der ikke skal mange sparede besøg til, før det godt kan betale sig at sætte ind med en relativ beskeden udgift«, som kurset i forsøget er.

Morten Sodemann mener dog, at hvis indvandrere skal bruge sundhedsvæsnet optimalt, kræver det også, at sundhedsvæsnet gør en bedre indsats over for indvandrerne.

Indvandrere er mere utilfredse

Indvandrere er generelt mere utilfredse med sundhedsvæsnet end etniske danskere. En teori har været, at manglende kendskab til systemet kunne være en årsag.

Studiet fra KU antyder, at årsagen må være en anden. Tilfredsheden med sundhedsvæsnet var uændret i gruppen af indvandrere, der havde fulgt kurset.

Et eksempel er ved akuttelefonen, der er belastet af mange opkald.

»Vi kan se, at mange henvendelser til akuttelefonen ender hos vagtlægen eller en ambulance, fordi der er en regel om, at hvis akuttelefonen ikke ret hurtigt kan afkode, hvad henvendelsen drejer sig om, skal den sendes videre. Men tit skyldes det, at der ikke er en tolk indeover, så et rimelig harmløst opkald fra en indvandrer bliver håndteret som akut. Der bliver altså skabt en falsk akuthed, som man kunne afværge i telefonen med god tolkning,« lyder eksemplet fra Morten Sodemann.

Samtidig bør læger og sygeplejersker have mere viden om, hvorfor indvandrere havner de forkerte steder i sundhedsvæsnet, mener professoren.

Store forskelle inden for etniske grupper

Ifølge Morten Sodemann viser forskellige bølger af flygtningegrupper fra eksempelvis Syrien, at det ikke så meget er en særlig etnisk gruppe, som bruger sundhedsvæsnet skævt. Det handler nærmere om andre faktorer som:

  • hvor veluddannet den enkelte indvandrer er
  • hvor mange traumer vedkommende har været igennem inden ankomsten til Danmark
  • hvor godt et netværk indvandreren har

»Pointen er, at det bliver svært at få indvandrere til at agere efter deres nye viden fra kurset, hvis ikke også sundhedsvæsnet bliver klædt på og får den samme undervisning i, hvordan man håndterer de mange forskellige mennesker den anden vej. Man risikerer, det ender som envejsviden, hvis de bare bliver afvist hos lægen, fordi han ikke forstår dem,« siger Morten Sodemann.

indvandrere sundshedsvæsen kursus 12 uger sprogskole

»Mange af de her mennesker kommer fra lande, hvor det er hamrende dyrt at gå til læge, så man venter, indtil det gør så ondt, at man er lige ved at dø. Det er derfor, de bruger de akutte indgange til sundhedsvæsnet i stedet for den praktiserende læge,« siger Morten Sodemann, overlæge og professor i infektionsmedicin ved Syddansk Universitet.

Politikere ser gerne lægers viden opgraderet

På Christiansborg ser flere politikere gerne, at resultaterne fra den nye undersøgelsen hurtigst muligt kommer i spil på sprogskolerne. Det kan du læse om i artiklen Politikere vil have sundhed på skemaet på sprogskolerne nu.

Ikke-vestlige indvandrere bruger læger mere

Forskning har vist, at ikke-vestlige indvandrere har et højere forbrug af læger, specialister, hospitaler og skadestuer end etniske danskere.

Til gengæld bruger de mindre forebyggende hjælp i form af tandlæger, børneundersøgelser, vaccinationer og screeninger og opsøger psykiatrien langt mindre.

I andre studier har danske læger rapporteret om mange irrelevante besøg fra indvandrere. Omvendt oplever indvandrerne manglende reaktioner fra lægen, når de beskriver deres sygdom, ligesom de oplever flere medicinske fejl og har lavere tiltro til læger end etniske danskere.

Kilde: Forskernes videnskabelige artikel

Samtidig er Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Jan E. Jørgensen (V) helt enige med Morten Sodemann i, at der gerne må ske endnu mere på området.

»Problemet løses ikke alene med et 12-timers-kursus. Vi er nødt til at ruste det danske sundhedssystem til at håndtere for eksempel flygtninge, som ofte kommer med traumer, og som måske kommer fra et sted, hvor man ikke rigtigt praktiserer at gå til psykolog og lignende,« mener Johanne Schmidt-Nielsen, integrationsordfører for Enhedslisten.

Jan E. Jørgensen supplerer:

»Behovet er nok forskelligt, afhængig af hvor man har en praksis. Har man den i et område med mange indvandrere, er det oplagt at tage efteruddannelse som læge, men det må være op til lægernes egen organisation at tilrettelægge,« mener Jan E. Jørgensen, indfødsret- og menneskerettighedsordfører for Venstre.

Lektor Signe Smith Jervelund anslår, at den opfølgende registerundersøgelse – om, hvordan kursusdeltagerne siden hen har brugt sundhedsvæsnet – er færdig mod udgangen af 2017.

Medforfatter på den videnskabelige artikel, professor Allan Krasnik fra Københavns Universitet, har tidligere fortalt på Videnskab.dk, hvorfor indvandrere nogle gange havner forkerte steder i sundhedsvæsnet. Læs mere i artiklen Ingen gider forske i indvandreres sundhed.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med 1 million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Danske corona-tal

Videnskab.dk går i dybden med den seneste corona-forskning. Læs vores artikler i temaet her.

Hver dag opdaterer vi også de seneste tal.

Dyk ned i grafer om udviklingen i antal smittede, indlagte og døde i Danmark og alle andre lande.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.