Politikere har fuld tillid til olieforskere
Klimaforskere kritiserer, at danske universiteter bruger penge på at forske i øget udvinding af olie og gas. På Christiansborg mener politikerne til gengæld, at universiteterne har frihed til at forske i, hvad de vil – også udvinding af fossile brændstoffer.

En række forskere kritiserer over for Videnskab.dk, at olieselskaber betaler danske universiteter for at forske i udvinding af olie og gas. Også danske skatteydere har betalt til olieforskningen gennem blandt andet Højteknologifonden. På Christiansborg vil politikerne ikke blande sig i, hvad der forskes i. (Foto: Colourbox)

En række forskere kritiserer over for Videnskab.dk, at olieselskaber betaler danske universiteter for at forske i udvinding af olie og gas. Også danske skatteydere har betalt til olieforskningen gennem blandt andet Højteknologifonden. På Christiansborg vil politikerne ikke blande sig i, hvad der forskes i. (Foto: Colourbox)

Selvom det er regeringens mål, at Danmark skal være fri for fossile brændstoffer i 2050, må danske forskere gerne bruge penge på at forske i, hvordan man kan hive mere olie og gas op af jorden.

Sådan lyder det fra flere forskningsordførere på Christiansborg.

»Der et stykke vej til 2050, og vi bruger stadig fossile brændsler i dag. Derfor giver det også mening at finde ud af, hvordan vi gør det mere effektivt,« siger Jeppe Bruus, som er forskningsordfører for Socialdemokraterne.

En række forskere har over for Videnskab.dk kritiseret, at danske universiteter bruger tid og penge på at forske i, hvordan man øger udvindingen af olie og gas og finder nye felter til at udvinde de fossile brændstoffer.

Forskerne mener blandt andet, at denne form for olieforskning vil kunne føre til øget global opvarmning, og de påpeger, at hvis vi skal overholde verdenssamfundets klimamål, skal en stor del af de allerede kendte olie- og gasreserver blive i jorden.

S: Det tager lang tid at omstille energiforsyningen

Alligevel mener forskningsordfører Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet ikke, at det er problematisk at forske i øget udvinding af olie og gas.

»For mig lyder det lidt tænkt, at det vil føre til øget global opvarmning. Der er Ingen tvivl om, at vi skal have en verden, som er fossilfri. Vi er i gang med at omstille os, men der er immervæk mange år til 2050. Indtil 2050 vil vi have brug for at hive olie og gas op af Nordsøen, og det vil være fjollet, hvis vi ikke fulgte med den teknologisk udvikling og sagde, at vi skulle blive ved med at gøre det, som vi altid har gjort,« siger Jeppe Bruus.

Forskning viser, at en stor del af de allerede kendte reserver af olie og gas skal forblive uberørte, hvis verdenssamfundets mål om at holde den globale opvarmning på maksimalt to grader skal overholdes.

DF: Tillid til, at forskerne selv har styr på det

Hos Dansk Folkeparti mener forskningsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl imidlertid, at det er urelistisk og »lidt utopisk« at overholde målsætningen om de to grader. Han påpeger, at vores samfund har brug for fossile brændstoffer, og derfor mener han heller ikke, at det er problematisk at forske i, hvordan man hiver endnu mere olie og gas op af jorden.

»Jeg vil gerne bakke op om forskernes frihed til selv at definere de områder, de vil forske i. Det har jeg stor tillid til, at de godt kan finde ud af selv,« siger  Jens Henrik Thulesen Dahl.

EL: Ærgerligt, men forskerne har frihed

Danske skatteydere har blandt andet været med til at finansiere olieforskningen gennem Højteknologifonden – nu kaldet Innovationsfonden. Fonden oplyser til Videnskab.dk, at der fra 2009-2014 er bevilget 74,5 millioner kroner til projekter, som blandt andet handler om, hvordan man kan finde mere olie og gas eller øge udvindingen af disse fossile brændstoffer (Se faktaboks).

Fakta

Serie: Den sorte forskning

En ny serie på Videnskab.dk sætter fokus på dansk forskning, som sigter mod at finde og udvinde mere olie og gas.

10 danske og udenlandske forskere, som Videnskab.dk har talt med, kritiserer, at landets universiteter bruger tid og store summer penge på olie- og gasforskningen.

Kritikerne mener blandt andet, at denne ’sorte forskning’ kan føre til øget global opvarmning. Andre forskere - og flere politikere - påpeger derimod, at vores samfund fortsat har brug for at udvikle viden om, hvordan vi kan udnytte de fossile brændstoffer i blandt andet Nordsøen.

Læs, hvordan serien er blevet til i faktaboksen under artiklen.

Herudover bidrager skatteyderne blandt andet også til olieforskningen igennem de penge, som universiteterne selv investerer i olie- og gasforskning.

LÆS OGSÅ: Kritik: Danmark ødelægger klimaet med skatteyderbetalt olieforskning

Hos Enhedslisten synes forskningsordfører Rosa Lund, at »det er super ærgerligt, at pengene bliver brugt på den slags, når vi i Folketinget prøver at sætte en anden retning om mere bæredygtighed.«

»Men omvendt er det ret vigtigt, at det ikke er os på Christiansborg, som beslutter hver lille detalje om, hvad pengene skal gå til. Jeg kan kun sige, at det er beklageligt, at pengene ikke bliver brugt til noget andet, men at vi går ind for armslængdeprincippet i forskningen,« siger Rosa Lund.

R: Forhåbentlig forsker man i, hvad der er brug for

Samme melding kommer fra de Radikales forskningsordfører Liv Holm Andersen.

»Det er ikke min opgave at detailstyre dette (hvad universiteterne forsker i, red.), men jeg håber, at forskningsmiljøerne i høj grad forsker i det, som der er mest brug for nu og i fremtiden på energiområdet og andre områder,« skriver Liv Holm Andersen i en kommentar til Videnskab.dk.

Universitet: Det er politikernes ansvar, hvis det skal stoppes

På Københavns Universitet mener lederen af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE imidlertid, at det er op til politikerne at sætte en stopper for olieforskningen, hvis de mener, at den er uforsvarlig i forhold til klimaet.

»Forskerne har frihed til selv at vurdere, hvad der er etisk korrekt at gøre. Hvis politikerne vurderer, at noget forskning er uetisk, må de forbyde det ved lov eller lade være med at give penge til det,« siger John Renner Hansen, dekan ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE ved Københavns Universitet.

Netop SCIENCE ved Københavns Universitet har sammen med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) modtaget store millionbeløb fra olie-og gasindustrien til at forske i, hvordan man hiver olie og gas op af undergrunden.

»Hos os er det sådan, at det er de forskere, som modtager bevillingerne, der bestemmer, hvad der skal forskes i.«

»Hvis vi i ledelsen skulle tage stilling til etikken i hvert enkelt forskningsprojekt, skulle vi jo ikke lave andet,« siger John Renner Hansen.

Fond: Vi betaler mere til vedvarende energi

Fakta

Højteknologifonden (nu omlagt til Innovationsfonden) har bevilget 74,5 millioner kroner til forskning i udvinding af olie og gas fra 2009 til 2014.

Der er tale om disse projekter:

- Bio Rec (DTU)
- Next Oil (DTU)
- Option (DTU)
- PWPC (KU)
- Nano Sand (KU)
- PSPA (KU)

Kilde: Innovationsfonden

Innovationsfondens forgænger Højteknologifonden har bevilget millionbeløb til olie- og gasforskningen, men Innovationsfondens pressechef afviser, at bevillingerne er problematiske.

»Vi afvejer to hensyn. Det ene er, at man har en global dagsorden om, at vi skal have en fossilfri verden. På den anden side skal Danmark have sin energiforsyning på plads og ikke være tvunget til at importere olie og gas. Vi vil have et fossil-frit samfund på sigt, men vi har også brug for et Danmark med et stærkt off-shore erhverv, der gør os selvforsynende med fossile brændstoffer indtil da,« siger presse- og mediechef Thomas Bjerre fra Innovationsfonden.

Han understreger, at Innovationsfonden giver klart flest penge til forskningsprojekter, som omhandler vedvarende energi.

Oliegiganter giver også penge til forskerne

Ud over de penge, som skatteyderne er med til at betale til olieforskningen, viser dokumenter, som Videnskab.dk har fået aktindsigt i, at olie- og gasindustrien har bevilget mindst 275 millioner kroner til danske universiteter i perioden fra 2009 til 2014.

Heraf er minimum 185 millioner gået til forskningsprojekter, som blandt andet har til formål at få ny viden om, hvordan man finder nye olie- og gasfelter eller øger udvindingen af olie- og gas. (Se faktaboks under artiklen.)

»Det, synes jeg, lyder enormt problemetisk. Forskningen skal helst være fri, og det skal ikke være sådan, at man som firma kan bestille et forskningsresultat. Det er klart, at når man er den, der betaler for forskningen, er der en god chance for, at resultatet falder ud, som man selv ønsker det,« siger Rosa Lund fra Enhedslisten.

Hos Socialdemokraterne ser forskningsordfører Jeppe Bruus imidlertid ikke noget problem i, at olieselskaberne finansierer forskningsprojekter på danske universiteter.

»Det, synes jeg, er naturligt. Ligesom det også er naturligt, at Novo Nordisk og og Lundbeck giver penge til forskning i for eksempel diabetes. Så nej, jeg ser det ikke som et problem, at der er samarbejde mellem det offentlige og det private i forhold til forskningen,« siger Jeppe Bruus.

Etisk råd: Vi skal investere i vedvarende energi

Hos Etisk råd mener lektor i bioetik Mickey Gjerris, at man må forholde sig til klimaforandringer, når man bevilger penge til nye forskningsprojekter.

»Der vil være brug for fossile brændstoffer i en periode for at sikre den nødvendige energiforsyning og for at skabe et økonomisk råderum til investeringer i vedvarende energi. Men så kræver det jo, at vi rent faktisk bruger det økonomiske råderum til at investere i vedvarende energi. Og det er ikke umiddelbart det, vi gør, når vi giver penge til forskning i udvinding af endnu mere olie,« siger Mickey Gjerris, som er lektor i bioetik ved Københavns Universitet og medlem af Etisk Råd.

Sådan har vi gjort

  1. Videnskab.dk har søgt aktindsigt i private bevillinger til Københavns Universitet (KU), Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. Aktindsigten dækker perioden 2009 til og med 2013.
  2. I opgørelsen over bevillingerne har vi identificeret de forskningsprojekter, som har fået bevillinger fra olie- og gasselskaber. 
  3. Med udgangspunkt i ovenstående regnede vi ud, at danske universiteter har fået mindst 275 millioner kroner af olie- og gasselskaber i alt i perioden.
  4. Herefter undersøgte vi, hvad de konkrete forskningsprojekter, som er støttet af olie- og gasselskaber, gik ud på. Vi har frasorteret de forskningsprojekter, som ikke omhandler forskning i olie og gas. Dermed kunne vi udregne, at 185 millioner kroner (ud af de samlede bevillinger på 275 millioner kroner fra olie- og gasindustrien) er gået til projekter, der helt eller delvist har som formål at undersøge, hvordan man kan udvinde olie og gas i kendte felter eller finde nye forekomster af olie og gas. Klart størstedelen af olie- og gasforskningen foregår ved DTU og KU.
  5. Vi har fået to forskere til at gennemgå vores dokumentation for at være sikre på, at vi har klassificeret de forskellige forskningsprojekter korrekt.

Usikkerheder og mangler

  • Vi søgte aktindsigt på et tidspunkt, hvor det ikke var muligt at skaffe universiteternes oversigter over private bevillinger fra 2014.
  • Vi har ledt efter relevante forskningsprojekter i opgørelserne over universiteternes private bevillinger ud fra de firmaer, som har givet bevillingen. Mere konkret har vi har søgt efter navne på verdens og danmarks største olie- og gasselskaber. Der kan dog være flere olie- og gasselskaber, som har beviliget penge til danske universiteter end dem, vi har søgt efter og i givet fald indgår disse bevillinger ikke i beregningerne.
  • Det har ikke været muligt at identificere DTU-projekter for en samlet bevilling på 45 millioner kroner fra olie- og gasindustrien. I aktindsigten har disse projekter været forsynet med koder, og det har ikke været muligt at få DTU til at give en samlet oversigt over, hvilke specifikke forskningsprojekter koderne dækker over. Derfor er disse projekter ikke medregnet som projekter, der forsker i udvinding af olie og gas. En del af disse projekter kan dog potentielt set være forskning, som handler om olie- og gasudvinding, men det er ikke muligt at dokumentere.

Nyhed: Lyt til artikler

Du kan nu lytte til udvalgte artikler herunder. Du kan også lytte til de oplæste artikler i din podcast-app, hvor du finder dem under navnet 'Videnskab.dk - Lyt til artikler'.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om de nedenstående prisvindende billeder af stjernetåger og stjernefabrikker her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk