Personer med handicap kan hjælpe med at løse manglen på arbejdskraft
KOMMENTAR: Det danske arbejdsmarked mangler arbejdskraft, og mennesker med handicap mangler beskæftigelse. Hvordan får vi de to parter til at finde hinanden?

Med eller uden handikap, kan mange fysisk krævende opgaver stadig klares. (Foto: Shutterstock)

Med eller uden handikap, kan mange fysisk krævende opgaver stadig klares. (Foto: Shutterstock)

Det er svært for personer med handicap at komme ind på det danske arbejdsmarked. Det er der flere grunde til, men to af de vigtigste er, at arbejdsgiverne er tilbageholdende med at ansætte personer med handicap, og fordi jobcentrene mangler ekspertise i at hjælpe personer med handicap ind på arbejdsmarkedet.

Det er skidt for arbejdsgiverne, det er skidt for dem, som har et handicap, og det er skidt for samfundsøkonomien. Så hvad kan vi gøre ved det?

Det skal vi i gang med at undersøge i et nyt Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse. Heldigvis står vi ikke helt på bar bund.

Kan afhjælpe manglen på arbejdskraft

Personer med handicap udgør en uudnyttet ressource for det danske samfund. Det bør vi udnytte nu, hvor beskæftigelsen på det danske arbejdsmarked er rekordhøj, og arbejdsgivere melder om mangel på arbejdskraft.

Den seneste opgørelse fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) viser:

  • At cirka hver femte dansker i den arbejdsdygtige alder (780.000 personer) efter egen vurdering har et handicap eller længerevarende helbredsproblem. Cirka halvdelen af dem har et større handicap.

  • At lidt mere end halvdelen af personerne med handicap er i beskæftigelse. For personer med et større handicap er kun hver tredje i beskæftigelse.

  • At omkring hver femte beskæftigede med handicap er ansat i støttet beskæftigelse (f.eks. fleksjob).

  • At 6 ud af 10 personer med handicap modtager en eller anden form for overførselsindkomst mod 1 ud af 4 personer uden handicap.

  • At personer med handicap er mindre aktivt jobsøgende end andre ledige, men har mere kontakt med jobcentret.

Der skønnes at være omkring 50.000 personer med handicap på offentlig forsørgelse, som ønsker erhvervsarbejde og efter deres egen vurdering har en høj arbejdsevne.

handicap arbejdsdygtige pilot arbejdsmarked

Op mod 50.000 arbejdsdygtige personer med et handicap vil gerne i arbejde. (Foto: Shutterstock)

Mangel på viden på begge sider af bordet

Skal vi have flere personer med handicap i arbejde, skal der skabes bedre information til alle parter.

På den ene side mangler personer med handicap viden om arbejdspladsernes tilgængelighed og rummelighed. Omvendt mangler arbejdsgiverne viden om handicappets betydning for arbejdets udførsel.

Resultatet er, at personer med handicap er mindre aktivt jobsøgende, mens arbejdsgiverne er tilbageholdende med at ansætte personer med handicap. Hvorfor?

Virksomhederne kender ikke støtteordningerne

Nogle arbejdsgivere er bekymrede for ikke at kunne afskedige en person med handicap, hvis de ikke passer ind i virksomheden eller frygter ekstra omkostninger til tilpasning af arbejdspladsen. Andre er usikre på det ’ukendte’, som personer med handicap kan repræsentere.

Undersøgelser viser desuden, at virksomhederne mangler viden omkring kompensationsordninger, og den støtte de kan få fra de offentlige, hvis de ansætter personer med handicap.

Så hvordan kan vi råde bod på manglen på viden og information? Hvordan kan vi hjælpe virksomhederne med at se muligheder og ikke kun problemer og risici ved at ansætte personer med handicap? Hvordan kan vi give de personer som har et handicap troen på, at jobmarkedet også er for dem?

handicap arbejdsplads beskæftigelse

Mennesker med et handicap kan sagtens gøre en forskel på arbejdspladsen. (Foto: Shutterstock)

Jobcentrene mangler den fornødne viden

Til det formål har vi brug for en troværdig tredjepart, som kan hjælpe med at nedbryde denne gensidige ’informationsasymmetri’ og matche personer med handicap med arbejdsgiverne.

I en dansk sammenhæng er det mest nærliggende at pege på de kommunale jobcentre. Problemet er bare, at jobcentrene ikke registrerer, om ledige har et handicap og derfor ikke har den nødvendige viden til at agere brobygger.

Regeringen sætter fokus på handicap og beskæftigelse og har for nylig lanceret en kampagne og kommer snart med et handicappolitisk udspil. Det er opløftende. Der er behov for at finde nye veje til at matche personer med handicap med arbejdsmarkedet og skabe bedre og mere troværdig information til begge parter.

Der er ligeledes behov for at forbedre jobcentrenes evne til at identificere og adressere behovene hos den meget forskelligartede gruppe af ledige mennesker med handicap.

Hjælp til at åbne døren ind til arbejdsmarkedet

Forskerzonen

Denne artikel er en del af Forskerzonen, som er stedet, hvor forskerne selv kommer direkte til orde. Her skriver de om deres forskning og forskningsfelt, bringer relevant viden ind i den offentlige debat og formidler til et bredt publikum.

Forskerzonen er støttet af Lundbeckfonden.

Alt det vil vi bidrage til i vores nye Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse. Vores ambition er, at samle og kvalificere den spredte viden om personer med handicap og arbejdsmarkedet – både nationalt og internationalt.

Konkret vil vi undersøge barrierer og muligheder for at øge beskæftigelsen blandt personer med handicap. Vi undersøger, hvad jobcentrene kan gøre anderledes, hvordan arbejdsgiverne kan hjælpes og overbevises, og vi samarbejder med de forskellige parter på området.

Derved kan vi (forhåbentlig) hjælpe med at finde nye veje til at skabe bedre match mellem personer med handicap og arbejdsgiverne og derved hjælpe med at åbne døren ind til arbejdsmarkedet.

Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse er et partnerskab imellem Aalborg Universitet, VIVE, VIA University College og Metropol. Forskningscenteret gennemfører fra 2018-2020 et forskningsprojekt omkring arbejdsmarkedet for personer med bevægelseshandicap, som er finansieret af Bevica Fonden. Den 8. juni er der åbningskonference i Handicaporganisationernes Hus i Høje Tåstrup.

... Eller følg os på Facebook, Twitter eller Instagram.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.


Se den nyeste video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab og sundhed henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's Center for Faglig Formidling med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.