Ny kristen og muslimsk alliance
Kristne og muslimer har fundet sammen i kampen mod evolutionsteorien – kreationismen og Intelligent Design leverer ammunitionen

Darwins evolutionsteori har altid været et problem for nogle religiøse kredse. Her ses en karrikaturtegning af Darwin fra 1870'erne (Hornet Magazine)

Muslimer og kristne har i århundreder kæmpet hver deres kamp mod videnskaben og dens forklaringer om verdens og menneskets tilblivelse. Særligt Darwins evolutionsteori har været en anstødssten, da den overflødiggør Gud som altings skaber.

Men nu har de to store verdensreligioner fundet sammen om en model, hvor de mener, der både er plads til videnskab og Gud. Samlingspunktet hedder kreationisme og Intelligent Design.

Både kreationismen og Intelligent Design-bevægelsen hævder, at videnskaben kan påvise Guds eksistens. Livets kompleksitet og fantastiske indretning gør, at der ikke blot er tale om ren og skær tilfældighed - en intelligent designer må stå bag.

Rødder i bibelbæltet

»Det interessante er, at vi nu ser kristne og muslimer forenet omkring kreationismen og Intelligent Design. Begge har oprindeligt deres rod i det højreorienterede kristne bibelbælte i USA og har derfor ikke i udgangspunktet tiltalt muslimer,« siger videnskabshistoriker Peter C. Kjærgaard, Institut for Filosofi og Idéhistorie, Aarhus Universitet.

Peter C. Kjærgaard er i øjeblikket tilknyttet University of Cambridge for at skrive disputats om 'The Missing Link' og den stormfulde debat om menneskets udvikling. Han har skrevet artiklen 'Western Front' i magasinet New Humanist, om kreationismens fremmarch i Europa og i særdeleshed i Tyrkiet. Og kreationismen - en bevægelse, der læser de bibelske udsagn helt bogstaveligt - bliver i disse år sat ind i en helt ny sammenhæng.

Mærkværdig blanding

»Intelligent Design bygger videre på kreationismen. Men hvor kreationisternes argumentation også kan være religiøs, så holder Intelligent Design sig til en rent videnskabelig retorik,« fortæller Peter C. Kjærgaard og slår igen ned på den bemærkelsesværdige forbindelse mellem kristne og muslimer.

»I både USA og Tyrkiet har der været arrangeret fælles workshops, så vi ser et tæt samarbejde på tværs af de to store religioner« siger Peter C. Kjærgaard og uddyber:

»Man forsøger at skabe en alliance mellem kristendom og islam mod den fælles fjende, som er evolutionsteorien og dermed videnskaben.«

Han mener, at udviklingen er et udtryk for en opblødning af skellet mellem tro og videnskab, der sker i Europa i disse år.

»Det er blevet legitimt at bringe religiøse overbevisninger ind i for eksempel den politiske debat - hvilket for bare ti år siden var utænkeligt« siger Peter C. Kjærgaard. Han mener dog, at både Intelligent Design-bevægelsen og også kreationisterne benytter sig af en videnskabelig retorik for at gøre troen mere spiselig for europæerne.

Den muslimske designer

Fakta

INTELLIGENT DESIGN

Intelligent design afviser evolutionsteorien. Bevægelsen hævder, at der overalt i naturen er tegn på, at en intelligent designer står bag udviklingen.

I bevægelsens selvforståelse er argumentationen videnskabelig. Men bag de tilsyneladende videnskabelige argumenter er der tydelige træk til kreationisternes henvisning til Gud som altings skaber.

Til trods for de nye fælles toner fra kristen og muslimsk side er der dog klare grænser for enigheden. De kristne har Gud på designerens plads - muslimerne tildeler Allah designerrollen. Udviklingen i muslimsk regi får Niels Henrik Gregersen, professor i systematisk teologi ved Københavns Universitet, til at advare.

»Det er et radikalt opgør med evolutionsteorien og dermed videnskaben. Man bedriver 'Islamic science',« siger Niels Henrik Gregersen og fremhæver, at mennesket dermed bliver sat uden for en evolutionær udviklingsproces.

»Allah står bag skaberværket, og mennesket står tilbage uden nogen forfædre.«

Ifølge Niels Henrik Gregersen skal der derfor fremover holdes et vågent øje med bevægelsen.

»Hvis vi ser på propagandamaterialet fra den tyrkiske kreationist Adnan Oktar, som skriver under navnet Harun Yahya, så er der her en direkte kobling mellem darwinismen og ideologier som fascisme og kommunisme. Oktar hævder dermed, at darwinismen er skyld i verdens ondskab« siger teologiprofessoren og udtrykker sin bekymring for dette syn.

Dawkins bortcensureret

Fakta

KREATIONISME

Kreationismen er opstået i det konservative kristne USA.

Som bibeltro er de modstandere af enhver form for evolutionslære, hvor oprindelse og udvikling bliver forklaret uden henvisning til Gud.

De ønsker at fastholde en tro på den bibelske skabelsesberetning, en tro, der resulterer i, at ethvert alternativ til bibelens udlægning opfattes som falsk lære.

Også Peter C. Kjærgaard opfordrer til at følge med i bevægelsens aktiviteter.

»I Tyrkiet sker der med Adnan Oktar i spidsen i øjeblikket ting, som det er nødvendigt at være opmærksom på« vurderer han og uddyber:

»Oktar og hans bevægelse benytter alle midler i kampen mod evolutionsteorien. Han er for eksempel utrolig god til at udnytte det politiske system.«

Med den tyrkiske lov om æreskrænkelse i hånden er det lykkedes Adnan Oktar at få lukket ned for den fremtrædende religionskritiker og forsvarer af evolutionsteorien Richard Dawkins hjemmeside i landet.

»Oktar gik til domstolen, fordi han følte sig krænket af, at Dawkins på sin hjemmeside kritiserer hans arbejde og synspunkter. Domstolen gav Oktar medhold, hvilket resulterede i, at det nu fra Tyrkiet er teknisk umuligt at gå ind på Dawkins hjemmeside« fortæller Peter C. Kjærgaard.

Redaktionen præciserer: Efter offentliggørelsen af denne artikel, er kreationismen tilføjet som medvirkende samlingspunkt samen med Intelligent Design. 'Kreationismen' er tilføjet lige under overskriften samt i andet, tredje og fjerde afsnit i selve teksten.

Tre grundsten i evolutionsteorien 

Darwins evolutionsteori har tre centrale elementer

  • Der eksisterer variationer mellem individer inden for samme art
  • Disse variationer er arvelige
  • Det er en lille del af hver generation, som overlever

Det betyder, at de individer som har de mest fordelagtige egenskaber i forhold til det miljø, de lever i, er dem som overlever, og når at videregive deres gener til næste generation.

Darwin viser med sin teori, at udviklingshistorien kan forklares udelukkende fra principper iboende naturen. Det er ikke længere nødvendigt at trække Gud med ind for at forklare arternes oprindelse og udvikling.

Lyt på Videnskab.dk!

Hver uge laver vi digital radio, der udkommer i form af en podcast, hvor vi går i dybden med aktuelle emner fra forskningens verden. Du kan lytte til den nyeste podcast i afspilleren herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Har du en iPhone eller iPad, kan du finde vores podcasts i iTunes og afspille dem i Apples podcast app. Bruger du Android, kan du med fordel bruge SoundClouds app.
Du kan se alle vores podcast-artikler her eller se hele playlisten på SoundCloud