Ny aftale skal give bedre rammer for ledelsen på universiteterne
Kilde: 
11 april 2017

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet lavet en aftale, der skal sikre bedre bestyrelser på landets universiteter. Det skriver Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse.  

Flere høringssvar, som regeringen har modtaget siden 24. februar, ligger til grund for nogle af ændringerne.

Blandt andet indebærer de, at det udpegningsorgan, der vælger uafhængige medlemmer af universiteternes bestyrelser – for eksempel formanden – ikke længere får en formand, der er valgt af regeringen. I stedet kan udpegningsorganet selv vælge sin formand. 

Desuden får studerende og ansatte på universiteterne også pladser i udpegningsorganet. 

»Sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har vi landet en aftale, som understøtter universiteternes autonomi og bekæmper den politiske detailstyring. Med aftalen styrkes min dialog med universiteterne, og det gør os bedre i stand til løbende at løse udfordringer i fællesskab,« siger uddannelses- og forskningsminister, Søren Pind, i pressemeddelelsen

En rapport, bestilt af ministeriet i efteråret 2016, kom ellers frem til, at der skulle være mere politisk indflydelse på, hvordan bestyrelserne skulle se ud. Men det er altså ikke kommet igennem, og det er blandt andet Dansk Magisterforening, der repræsenterer universitetsuddannede, svært glade for. 

»Forhandlingerne har medført, at den allerstørste tidsel nu er luget væk. Det er meget tilfredsstillende, da den oprindelige model var inde og pille ved universiteternes helt grundlæggende uafhængighed,« siger foreningens formand, Camilla Gregersen, til Magisterbladet.  

Udover større selvbestemmelse over bestyrelsesposterne erstattes de nuværende udviklingskontrakter med strategiske rammekontrakter med centrale strategiske mål for det enkelte universitet.  

Læs mere om den nye aftale på ministeriets hjemmeside via dette link. 

sj

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.