Nordmænd driller danskerne: »De mumler og forstår ikke hinanden«

NRK's satire-mesterværk giver et meget fint indblik i, hvordan dansk kan lyde for udefrakommende. (Video: NRK/Uti Vår Hage)

NRK's satire-mesterværk giver et meget fint indblik i, hvordan dansk kan lyde for udefrakommende. (Video: NRK/Uti Vår Hage)

Kilde: 
21 februar 2019

»Det er ikke bare os, der har svært ved at forstå danskerne. De har også svært ved at forstå hinanden.«

Sådan skriver Videnskab.dk’s norske søstersite, forskning.no, i en artikel, hvor de med udgangspunkt i forskningen skyder med skarpt mod det mumlende danske sprog.

Et internationalt studie peger blandt andet på, at dansk ikke kun er svært for udlændinge, men at danske børn generelt også har sværere ved at lære sprog end børn fra andre nationer.

Danske børn kan i gennemsnit kun 50 ord, når de er 2 år gamle, mens børn i samme alder, der lærer andre sprog, typisk kan omkring 200 ord.

LÆS OGSÅ: Når dansk flytter hjemmefra: Sådan lyder vores sprog blandt mindretal i udlandet

Forskning.no refererer blandt andet til en artikel i Weekendavisen fra januar i år, hvor man har talt med Ocke-Schwen Bohn, professor i psykolingvistik og fonetik ved Aarhus Universitet.

Ocke-Schwen Bohn mener, at det især er udtalen af lydene, som gør det danske sprog vanskeligt for børnene. Det danske sprog opererer eksempelvis med op mod 30 forskellige vokaler, mens man i Norge opererer med 18, selvom begge alfabeter officielt kun har 9.

Samtidig kan danske konsonanter være så bløde, at de næsten forsvinder. Prøv for eksempel at sige 'kage', der ofte udtales som 'kae'.

Endnu en udfordring er det, som sprogforskere kalder for Schwa-assimilation, som er et af de allermest karakteristiske udtalefænomener i dansk. Fænomenet går ud på, at lydene i slutningen af et ord ikke udtales, men i stedet smelter sammen med lyden ved siden af.

Tænk på ordet 'læge', der ofte udtales som 'læ-æ'.

"Røget rødøjet havørred." Udlændinge kæmper ofte med det danske sprog. (Video: Kristeligt Dagblad)

LÆS OGSÅ: Yalla, kizlar, habibi: Det danske sprog føjer hele tiden nye ord til

Danskerne mumler sig igennem livet, og det betyder ifølge anden forskning også, at vi har svært ved at forstå hinanden.

Et amerikansk studie, som forskning.no skriver om, har eksempelvis påvist, at danskere, der talte sammen, generelt var længere tid om at forstå hinanden og respondere i forhold til andre sprog.

Endnu en mærkelig tendens ved det danske sprog er, at normal sprogteori peger på, at et sprog bliver lettere at forstå, i takt med at folk bruger og forenkler det.

Det danske sprog går dog i den komplet modsatte retning, skriver forskning.no med henvisning til forskningsprojektet ‘the Puzzle of Danish’ fra Aarhus Universitet.

Ved samme forskningsprojekt har man dog også fundet ud af, at danskerne - måske fordi vi har svært ved at forstå hinanden - tolker og forstår ting ud fra en kontekst bedre end nordmænd.

LÆS OGSÅ: Vi udvikler os med sproget

LÆS OGSÅ: Hvorfor uddør sprog?

fghs

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.