Millioner af landmænd sætter deres lid til Gud, når de skal tage beslutninger

Generelt var landmændene i Etiopien ganske risikovillige, men jo mere religiøse de var, desto mere risikovillige var de også. (Foto: Getty Images / Københavns Universitet)

Generelt var landmændene i Etiopien ganske risikovillige, men jo mere religiøse de var, desto mere risikovillige var de også. (Foto: Getty Images / Københavns Universitet)

15 september 2022

Er man mere risikovillig, når det kommer til økonomiske beslutnigner, hvis man tror på Gud?

Det spørgsmål har forskere for Københavns Universitet forsøgt at svare på.

Det har de gjort i et studie, der involverede 800 landmænd i Etiopien. Og resultatet viser, at landmændene generelt er risikovillige, men at jo mere religiøse landmændene var, desto mere risikovillige var de også. 

Det skriver Københavns Universitet i en pressemeddelelse

»Mange af deltagerne vælger at løbe risici, fordi de tror på, at deres succes alligevel udelukkende ligger i Guds hænder,« siger Goytom Abraha Kahsay, der er adjunkt ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet ifølge universitets pressemeddelelse. 

Det er et interessant resultat. For blandt økonomer er der en gængs opfattelse af, at det netop er en manglende vilje til at tage økonomiske chancer, som er en del af forklaringen på, hvorfor landmænd i ulande klarer sig dårligt. 

»Både vores data og andre nyere studier viser det modsatte: Nemlig at folk i ulande generelt er risikovillige,« siger Goytom Abraha Kahsay.

I studiet har forskerne målt landmændenes risikovillighed ved at designe et lotteri-eksperiment, hvor de kunne vælge mellem en sikker og usikker satsning i en række forskellige økonomiske beslutninger. 

Det sammenlignede de så med spørgeskemaer, som de havde udformet på forhånd, for at bestemme deres grad af religiøs overbevisning. Og her var der altså en stærk sammenhæng mellem graden af risikovillighed og graden af religiøsitet.

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.