Milena Penkowa frifindes for groft dokumentfalsk
Kilde: 
08 september 2016

Landsretten frifinder den tidligere hjerneforsker Milena Penkowa for groft dokumentfalsk, efter byretten fandt hende skyldig. Det skriver jp.dk ifølge ritzau.

Københavns byret idømte i september 2015 Penkowa ni måneders betinget fængsel for groft dokumentfalsk. Det drejer sig om fire dokumenter, hun ifølge anklagen tilbage i 2003 har forfalsket for at undgå videnskabelig uredelighed.

Men tre ud af seks dommere i Østre landsret mener ikke, at der er tale om et groft tilfælde, og derfor er sagen nu ifølge landsretten forældet. Milena Penkowa krævede frifindelse for anklagerne, mens Statsadvokaten i København mente, at straffen skulle skærpes.

Senioranklager Dorthe Vejsig fra Statsadvokaten havde ikke forudset, at Penkowa ville blive frifundet:

»Jeg er overrasket over udfaldet. Men jeg kan konstatere, at det er en tre-tre-afgørelse. Så dommerne har jo langt fra været enige. Vi vil nu drøfte, om vi skal gå videre til Procesbevillingsnævnet med sagen,« siger Dorthe Vejsig efter dommen ifølge jp.dk.

I så fald vil formålet være at få Procesbevillingsnævnet til at vurdere, om anklagemyndigheden kan fortsætte til Højesteret med sagen.

Sager om groft dokumentfalsk forældes efter ti år, men forældelsesfristen i sager om almindeligt dokumentfalsk er kun fem år. Da tre ud af seks dommere i landsretten mente, at der var tale om almindeligt dokumentfalsk, har sagen således overskredet forældelsesfristen nu.

Det var antallet af forsøgsrotter, der skabte tvivl om sandheden i Penkowas videnskabelige artikler. I 2003 skulle de angiveligt falske dokumenter overbevise ledelsen på Københavns Universitet om, at rotteforsøgene var gode nok.

Retsformand John Mosegaard slog i Østre Landsret fast, at »måden, det er udført på, er med stor kynisme.«

Statskassen skal betale sagens omkostninger.

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.