Lungesyge fik turismen til at blomstre i Dansk Vestindien
Sankt Croix var et yndet mål for sundhedsturister allerede i 1830'erne. Rejseberetninger fortæller historien om øens frodige vegetation, aktiviteter og gæstfrihed. »Og hvis du ikke kunne lide den ene ø, kunne du hurtigt komme videre til den næste,« fortæller forsker og historiker.
sankt thomas amerikanske jomfruøer turisme krydstogtskib havn turister

Et krydstogtskib lægger til kaj på øen Sankt Thomas, en del af nutidens Amerikanske Jomfruøer. Turismen trives på øerne, men det vil måske komme bag på nogle, hvor længe den rent faktisk har gjort det. (Foto: Shutterstock)

Et krydstogtskib lægger til kaj på øen Sankt Thomas, en del af nutidens Amerikanske Jomfruøer. Turismen trives på øerne, men det vil måske komme bag på nogle, hvor længe den rent faktisk har gjort det. (Foto: Shutterstock)

De enorme krydstogtskibe har ofte Charlotte Amalie, hovedbyen på øen Sankt Thomas, som en af deres destinationer på deres færd rundt i Caribien.

Historien kort
  • Krydstogtskibe er et velkendt symbol på turisme i U.S. Virgin Islands eller De Amerikanske Jomfruøer, men turismens historie på øerne går længere tilbage i tid, end de fleste forestiller sig.
  • Allerede i første halvdel af 1800-tallet rejste syge fra de kolde nordstater i USA til øerne i Caribien i håb om at opnå et bedre helbred.
  • De dengang danske øer var en oplagt destination for disse sundhedsturister på grund af samhandel, de mange læger på øerne samt en udbredt brug af det engelske sprog.

Man skulle tro, at frøene til turismen på de tre øer, som udgør De Amerikanske Jomfruøer, tidligere Dansk Vestindien, først blev sået i årene umiddelbart efter anden verdenskrig. For eksempel fik amerikanske turister behov for at finde et nyt rejsemål, da Cuba blev kommunistisk. Men det viser sig, at turismen kan spores yderligere mere end 100 år tilbage i tiden.

»Der fandtes turisme på Sankt Croix allerede i 1830'erne og -40'erne. Umiddelbart lyder det lidt mærkeligt, fordi der på det tidspunkt stadig fandtes udbrud af tropiske sygdomme på øerne. Og det sjove er, at det netop er folk, der allerede er syge, der tager dertil,« forklarer Niklas Thode Jensen, arkivar på Rigsarkivet.

Han føjer til:

»Det er folk fra de store byer i det nordøstlige USA, for eksempel New York, Boston og Philadelphia. De tilhører den højere middelklasse og overklassen, og de har typisk en eller anden form for lungesygdom.«

Du kan læse mere om Dansk Vestindien i sideartiklen under artiklen.

Dansk Vestindien sundhedsturisme Niklas Thode Jensen Edward Bliss Emerson Frederiksted Stedman

Den danske administration var meget effektiv til at fjerne den oprindelige natur på Sankt Croix og forvandle den til landbrugsjord, hvor der kunne dyrkes sukker. Her har Frederik von Scholten, bror til den berømte generalguvernør med fornavnet Peter, skildret udsigten fra plantagen »Prosperity« ned mod byen Frederiksted i 1837. (Foto: M/S Museet for Søfart)

Tuberkulose havde gode kår

De større byer i USA såvel som i Europa voksede meget i første halvdel af 1800-tallet. En sygdom som tuberkulose fik dermed storslåede vilkår, fordi folk boede tættere, var dårligt ernærede og havde få muligheder for at få adgang til kloakker og anden hygiejne.

Mange læger mente dengang, at sygdom blev skabt af omgivelserne og især af dampe, som man kaldte myasmer. De kunne for eksempel komme fra affald, som var under forrådnelse, eller fra stillestående vand.

For at komme disse onder til livs blev det anbefalet at opholde sig i søluft. Og da det havde med lungerne at gøre, skulle man også helst rejse hen i et varmere og tørt klima. Men hvor?

»Set fra Nordamerika var Caribien et af de mulige steder. Dels var klimaet varmere, og søluften var nem at få. Samtidig var der mange handelsforbindelser mellem Caribien og Nordamerika, så der var allerede mange skibe, som sejlede frem og tilbage,« forklarer Niklas Thode Jensen.

»Det er dér, Sankt Croix dukker op i billedet. Den mad, som slaverne i Dansk Vestindien spiste, kom i høj grad fra Nordamerika. Økonomien i Dansk Vestindien og især på Sankt Croix var opbygget sådan, at man kun dyrkede sukker og ikke brugte god jord på at dyrke mad. Den importerede man i stedet for fra Nordamerika. Det var primært majsmel og fisk, hovedsageligt sild, i tønder,« tilføjer han.

Danske juveler

Annette Ramírez de Arellano er en puertoricansk sundhedsforsker og -historiker bosiddende i Washington, D.C., i USA. Hun har tidligere været tilknyttet Puerto Ricos universitet i hovedstaden, San Juan, og har dykket ned i baggrunden for den tidlige sundhedsturisme.

Annette Ramírez de Arellano beskriver de dengang danske øer som et paradis. Især hvis den syge turist normalt levede i kolde egne.

»Hvad enten du kommer sejlende ind til Sankt Croix, Sankt Thomas eller Sankt John er de som storslåede juveler. Vegetationen og farven på havvandet gav en idyllisk følelse, og hvis du ikke kunne lide den ene ø, kunne du hurtigt komme videre til den næste,« siger Annette Ramírez de Arellano.

Dansk Vestindien sundhedsturisme Niklas Thode Jensen Edward Bliss Emerson Frederiksted Stedman

Ikke alle sundhedsturister havde en lykkelig udgang på deres ophold i Dansk Vestindien. Her er det gravstenen over Gamaliel Smith fra New York. Han døde 3. februar 1823 i en alder af 18 år, to måneder og to dage på Sankt Croix, hvortil han var rejst »for at tilgodese sit helbred«, som det står skrevet på stenen. Den kan stadig findes på kirkegården ved Sankt Pauls Biskoppelige Kirke på Sankt Croix. (Foto: José Rigau-Pérez)

'Invaliderne' fulgte lægens råd

Ligesom i dag er mange af 1800-tallets sundhedsturister i Dansk Vestindien i første omgang ankommet til havnebyen Charlotte Amalie på Sankt Thomas. Her har de dog næppe opholdt sig særligt længe, før de er draget videre mod Sankt Croix.

Charlotte Amalie ligger placeret næsten som i en gryde med klippeskrænter rundt om sig. På den måde er byen godt skærmet mod orkaner, men dermed kan det også være svært at få renset luften i byen. Samtidig hældte man i fordums tid næsten enhver form for affald ned i byens havn, hvor vandet havde svært ved at skabe cirkulation. Dermed lå affaldet og simrede i det varme vand og blev til en oplevelse for næseborene.  

Sankt Croix var mere egnet, når sundhedsturisterne eller invaliderne, som de blev benævnt på den tid, fordi de var syge og ikke kunne passe et arbejde, skulle følge lægernes råd. Især blev byen Frederiksted på den vestlige del af øen foretrukket frem for den større by Christiansted længere mod øst.

Turister skrev datidens Lonely Planet

Og hvordan ved vi så det?

»I dag findes der en hel del litteratur, som er en slags håndbøger skrevet af disse sundhedsturister. De har skrevet om, at de var afsted, og hvor godt det var, og de giver råd til andre om, hvor man skal bo, og hvad man skal spise, hvilke ture man skal tage på, og hvad ting koster. Der er nogle gange lidt Lonely Planet over det,« forklarer Niklas Thode Jensen og fortsætter:

»Vi får en masse information om denne sundheskultur, der opstår. Det er ikke bare en gruppe mennesker, som tager derned for at være der. De har en opfattelse af, hvad formålet er, hvad man skal foretage sig, og hvem man kan tage på visit hos.«

Mød sundhedsturist Edward Bliss Emerson

Dansk Vestindien sundhedsturisme Niklas Thode Jensen Edward Bliss Emerson Frederiksted Stedman

Edward Bliss Emerson gengivet som silhuet i bogen 'Ralph Waldo Emerson, His Maternal Ancestors' skrevet af David Green Haskins i 1887.

Disse besøg blandt øens plantageejere nævnes blandt andet i rejsebeskrivelserne fra Edward Bliss Emerson.

Han var en yngre bror af den amerikanske forfatter og filosof Ralph Waldo Emerson, og i december 1830 bliver han i New York anbefalet af sin læge at søge mod varmere himmelstrøg.

På Sankt Croix finder han plantageejerne værende meget gæstfrie, og »høflighed synes at være rigelig på Sankt Croix,« som han beskriver det i sin rejsebeskrivelse 4. marts 1831.

De fleste af plantageejerne kunne tale engelsk, mange af dem var faktisk englændere eller skotter. De fandt ofte glæde ved uventede besøg udefra, som kunne være sjældne på en ø midt i Det Caribiske Hav.

Fantastisk vejr og velholdte veje

I det hele taget var der gunstige forhold på Sankt Croix, når man som turist i 1830'erne gerne ville forsøde sit ophold ved at tage på tur rundt på øen.

»Sundhedsturisterne skriver meget om, hvor fantastisk vejret er. Det er lidt romantisk fortalt med beskrivelser af de grønne træer og buske, og hvor frodigt der er. De er særligt glade for vejene, som åbenbart var meget lige og velholdte, og de priser dem altid i høje toner. Der går en vej fra den ene ende af øen til den anden som en allé af palmetræer. Den vej nævner sundhedsturisterne, fordi det er så smukt og så ordnet, næsten have-agtigt,« fortæller Niklas Thode Jensen.

Tiden gik med at læse - og feste

Dansk Vestindien sundhedsturisme Niklas Thode Jensen Edward Bliss Emerson Frederiksted Stedman

Palmealléen, der gik fra øst til vest på Sankt Croix, var populær blandt 1800-tallets sundhedsturister, fordi den var lige og velholdt. I dag er den kendt som Centerline Road. Her er den portrætteret på et postkort fra begyndelsen af 1900-tallet.

Sundhedsturisterne havde altså rig mulighed for at komme omkring på den lille ø, som er på størrelse med Møn.

José Rigau-Pérez er læge og historiker. Han har udgivet flere videnskabelige artikler om historiske emner. Blandt disse er flere artikler om Edward Bliss Emerson, og José Rigau-Pérez udbreder viften af den unge mands oplevelser på Sankt Croix. 

»Invalider brugte tid på at læse bøger, aviser og tidsskrifter fra USA, indgå i diskussioner, spille spil og gå i kirke. Edward Bliss Emerson mødes også med regeringsrepræsentanter, amerikanske flådeofficerer, hvis skibe han besøger, og han deltager sågar i et bal,« forklarer José Rigau-Pérez.

Dansk Vestindien havde mange læger

Et andet af øens fortrin var, at plantageejerne altid havde en læge tilknyttet deres ejendomme. Den samme læge kunne være på kontrakt på flere plantager, hvor han tilså slaverne såvel som europæerne, men alt i alt var de rigeligt repræsenterede på øen. 

De fleste læger var endda engelsktalende, skotter, englændere, irere eller amerikanere. Det var jo en fordel, når man som sundhedsturist selv var vokset op i de amerikanske nordstater.

Blandt de læger, som havde mest med sundhedsturisterne at gøre, var far og søn med efternavnet Stedman. Faderen, William Stedman, fortalte sine patienter, at han selv var ankommet til Sankt Croix som 18-årig af helbredsårsager og siden var blevet en stærk og rask mand. Om denne udlægning var sand vides ikke, men i hvert fald er han 79 eller 80 år, da han dør i 1844.

»Den forventede levetid lå et sted i 40erne. Dette er ikke det samme som, at der ikke var nogen gamle mennesker i 80'erne og 90'erne, men sandsynligheden for at blive så gammel var ganske lille,« siger José Rigau-Pérez.

Dansk Vestindien sundhedsturisme Niklas Thode Jensen Edward Bliss Emerson Frederiksted Stedman

Sundhedsturister yndede at benytte de gode veje til at aflægge visit på plantagerne på Sankt Croix, her plantagen »Constitution«. Tegningen er udført af Frederik von Scholten i 1833. (Foto: M/S Museet for Søfart)

Eksperiementer med klorgas

Lægerne Stedman havde også Edward Bliss Emerson blandt deres patienter, og de gik ikke af vejen for at gå uortodokst til værks. 

»En af deres behandlinger var, at de eksperimenterede med indånding af klorgas. De havde et særligt indåndingsapparat, og de skriver, at i nogle tilfælde virkede det og hjalp på patienternes åndedræt. Andre gange hjalp det ikke så meget, og man skulle passe på, for det var kradse sager. Det var de klar over,« siger Niklas Thode Jensen.

Invaliderne skulle motionere ...

Edward Bliss Emerson nævner ikke i sine rejsebeskrivelser, om han modtog denne form for behandling. 

I stedet har han formodentlig benyttet de gængse anbefalinger på den tid.

»Man skulle spise bestemte ting, og man skulle stå tidligt op. Man skulle også motionere, hvilket betød, at man skulle ride på hest eller i vogn. Der var ikke tale om, at man skulle tage ud at løbe eller svømme i havet. Man skulle dog også bade, men det foregik i et kar,« forklarer Niklas Thode Jensen.

… og selv forsøge at få det bedre

Han suppleres af Annette Ramírez de Arellano fra sit hjem i Washington: 

»Man mente, at de højere temperaturer ville hjælpe de syge. Samtidig anså man det for at være helbredende at være tæt på naturen, hvilket stadig benyttes inden for sundhedsturismen i dag,« siger Annette Ramírez de Arellano og føjer til:

»Dengang fandtes der naturligvis også hospitaler, men de var ikke videnskabelige forskningsinstitutioner, som de er i dag. Så hvis du led af tuberkulose, var det langt hen ad vejen op til dig selv at forsøge at få det bedre. Det gjaldt alt fra det tøj, du klædte dig i, til den luft, du indåndede, og din kost. Og dette kunne du jo så med fordel gøre et sted, hvor du ikke behøvede skærme dig mod kulde i otte måneder om året.«

Edward Bliss Emerson blev ikke helbredt

I dag ved vi, at det ikke i sig selv kan kurere tuberkulose eller andre lungesygdomme at opholde sig i et varmt klima.

Dansk Vestindien sundhedsturisme Niklas Thode Jensen Edward Bliss Emerson Frederiksted Stedman

Charles Ayrault fra New York døde 14. februar 1842 i en alder af 24 år. Gravstenen findes ved Sankt Pauls Biskoppelige Kirke på Sankt Croix, hvor Charles Ayrault var »på besøg på grund af sit helbred«. (Foto: José Rigau-Pérez)

Samtidig var øerne i Dansk Vestindien tilholdssted for forskellige tropesygdomme, primært gul feber, som kan lede til nyresvigt og hjernebetændelse.

I 1830'erne og -40'erne var gul feber en meget almindelig dødsårsag blandt nyankomne hvide i Dansk Vestindien.

Selvom Edward Bliss Emerson roser sit ophold på Sankt Croix i sine rejsebeskrivelser, er han da heller ikke mere end 29 år, da han dør i Puerto Rico, som er Jomfruøernes nabo mod vest, i 1834.

Frederiksted var overfyldt

Tilbage står fortællingen om, at nutidens krydstogtskibe langtfra var de første til at landsætte turister i det tidligere Dansk Vestindien. Sundhedsturisterne ombord på 1800-tallets handelsskibe kunne allerede dengang skabe udfordringer hos Frederiksteds pensionater og andre udlejere af værelser eller private hjem.

»Håndbøgerne beskriver, at Frederiksted er rimelig overfyldt i nogle år. De beskriver, at der er 250 personer, hvoraf mange er invalider, og nogle er pårørende, som også er fulgt med. Som regel var det yngre mænd, der blev sendt ud på disse ophold. De tog så deres koner og børn med, så det var nogle større selskaber, der rejste til Sankt Croix for et halvt år ad gangen,« siger Niklas Thode Jensen.

Sundhedsturismen kan være endnu ældre

Historien om sundhedsturisme på Sankt Croix i 1830'erne kan i fremtiden få et nyt kapitel.

Der findes således indikationer af, at denne måde at jagte helbredelse på kan vise sig at være endnu ældre, forklarer José Rigau-Pérez:

»Det kunne være interessant at analysere gravstenene og deres historie på kirkegårdene på Sankt Croix. Edward Bliss Emerson beskriver gravsten over invalider fra 1824 og 1825, fem og seks år før hans eget besøg.«

Om Dansk Vestindien

Dansk Vestindien bestod af i alt cirka 50 øer, hvoraf mange var ubeboede.

De tre hovedøer var Sankt Thomas, Sankt Croix og Sankt Jan, sidstnævnte bærer i dag navnet Saint John.

Sankt Thomas var grundstenen for Dansk Vestindien, idet den blev annekteret som den første af de tre hovedøer af Vestindisk-guineisk Kompagni i 1672.

Sankt Jan blev annekteret af det danske kompagni i 1718, mens Sankt Croix blev købt af Frankrig i 1733.

Den danske slavehandel

Danmarks oprindelige interesse i øerne var at lade dem indgå i den trekantshandel, hvor danske skibe hentede slaver i den danske koloni Guldkysten, en del af det nuværende Ghana.

Slaverne blev sendt til Caribien, hvor de blev tvunget til at arbejde med produktionen af sukkerrør og dermed rom, som blev skibet hjem til Danmark.

I 1792 besluttede Danmark som den første slavehandlende nation sig for at standse sin slavehandel over Atlanten, og i 1848 blev slaveriet officielt ophævet på øerne.

Øerne blev solgt for 25 millioner dollar til USA, som overtog dem 31. marts 1917.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Corona-tal

Videnskab.dk går i dybden med den seneste corona-forskning. Læs vores artikler i temaet her.

Hver dag opdaterer vi også de seneste tal.

Dyk ned i grafer om udviklingen i antal smittede, indlagte, døde og vaccinationer i Danmark og alle andre lande.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.


Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på Instagram, og læs mere om det utroligt velbevarede dinosaur-foster, som du kan se herunder.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med 1 million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk