Lækket FN-klimarapport: Vi bliver nødt til at omlægge fødevareproduktionen

Den lækkede rapport lægger vægt på, at den massive produktion af kød presser vores klima til det yderste. (Foto: Shutterstock)

Den lækkede rapport lægger vægt på, at den massive produktion af kød presser vores klima til det yderste. (Foto: Shutterstock)

Kilde: 
05 august 2019

Hvis vi som verdenssamfund skal gøre os forhåbninger om at redde klimaet, så er det ikke nok bare at fokusere på udledningen af CO2 fra fossile brændsler. Vi bliver også nødt til at omlægge hele vores produktion af fødevarer.

Det er budskabet i en ny lækket rapport om klimaforandringer, som ifølge The Guardian netop nu bliver diskuteret af FN’s klimapanel i Genève.

Rapporten fokuserer blandt andet på, at mennesker i dag bruger 72 procent af jordens isfri overflade til at brødføde og påklæde Jordens befolkning.

Halvdelen af alt udslip af metangas, som er en af de mest potente drivhusgasser, kommer fra enten kvæg eller rismarker, mens rydninger af skov og moser også står for en stor del af CO2-udledningen.

Rapporten fokuserer også på, hvordan intens dyrkning af afgrøder har eroderet og reduceret antallet af organiske materialer i vores jord. Den forudser desuden, at alle disse problemer i fremtiden vil vokse sig større og stige i intensitet.

Den lækkede rapport kommer oven på en juli måned, som har været præget af en række ekstreme vejrforhold.

Hedebølgerne, der ramte Europa i juli, var mellem 1,5 og 3 grader højere grundet klimaforandringer, skriver The Guardian. Globalt set var temperaturerne i juli 1,2 grader højere end før industrialiseringen, og isen på Det Arktiske Hav nåede i juli noget nær sin mindste udbredelse nogensinde.

Rapporten lægger vægt på, at der bliver nødt til at herske et større fokus på bæredygtighed, hvis man vil vende denne udvikling.

Ryddede naturområder skal genskabes, vores kødindtag skal begrænses, og så skal der sættes en stopper for madspild.

Rapporten foreslår også et globalt skifte til en mere vegetarisk kost for at begrænse den massive udledning af CO2, som produktionen af kød medfører.

jsj

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.