Kritik af DR-programmet 'Vanens magt': Nudging-forsøg udføres uvidenskabeligt
DRs første afsnit i programserien 'Vanens magt' kritiseres af en ph.d.-studerende for at være gennemført af folk uden styr på basal, videnskabelig metode, både når det kommer til troværdig dataindsamling, brug af kontrolgruppe og endelig tolkning af resultaterne.

I DRs programserie 'Vanens magt' følger seerne Sille Krukow (t.v.), der af DR præsenteres som nudgingekspert, og Anne Glad. De udfører forskellige eksperimenter, som skal få danskerne til ubevidst at ændre adfærd til det bedre. Men programmet kritiseres nu af en ph.d.-studerende fra Syddansk Universitet for at være udført med uvidenskabelige metoder. (Foto: Anders Ågård/DR Presse)

I DRs programserie 'Vanens magt' følger seerne Sille Krukow (t.v.), der af DR præsenteres som nudgingekspert, og Anne Glad. De udfører forskellige eksperimenter, som skal få danskerne til ubevidst at ændre adfærd til det bedre. Men programmet kritiseres nu af en ph.d.-studerende fra Syddansk Universitet for at være udført med uvidenskabelige metoder. (Foto: Anders Ågård/DR Presse)

DRs programserie 'Vanens magt' undersøgte for nylig over fire afsnit, hvordan man ved hjælp af nudging kan ændre danskernes ubevidste adfærd.

Men ikke alle er lige begejstrede for programserien om nudging. Ph.d.-studerende Erik Gahner Larsen fra Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet kritiserer programmet på sin blog for at gå for uvidenskabeligt til værks i sine eksperimenter, dataindsamling og faglighed omkring nudging-begrebet.

Herunder kan du læse hans indlæg om det første program, som udspiller sig på Hovedbanegården, hvor eksperter forsøger at komme problemer med cigaretskodder og urinering til livs.

Programbeskrivelse bør få alarmklokker til at ringe

På DR1 12. november kunne man se første afsnit af programserien 'Vanens magt'.

Programmet beskrives med følgende ord på DRs hjemmeside: »Anne Glad undersøger i en ny DR1-serie, om en helt ny videnskabelig metode kan ændre vores adfærd, uden at vi opdager det, og uden at det koster os noget. Med en af Danmarks førende nudgingeksperter, Sille Krukow, sætter Anne gang i tre nudgingeksperimenter på Danmarks største samlingsplads for togrejsende, Hovedbanegården i København. Nudging skal spare os penge, gøre os sundere og skåne miljøet – alt sammen uden tvang og ekstra indsats fra danskerne.«

Når man læser en sådan programbeskrivelse, bør alarmklokkerne så småt begynde at ringe.

Intet i den beskrivelse lægger op til en nuanceret introduktion til kompliceret stof. Tværtimod.

'Ny' videnskab stammer fra 70'erne

Nudging som begreb blev for alvor populært i årene efter udgivelsen af bogen 'Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness' skrevet af Richard Thaler og Cass R. Sunstein.

Bogen har den pointe, at vi kan opnå politiske målsætninger uden forbud og andre restriktioner på vores adfærd.

I stedet for at hæve afgifterne på slik kan man eksempelvis indrette kantiner og supermarkeder således, at folk køber flere sunde produkter. Win-win.

Kort fortalt er der dog ikke tale om en ny videnskab, men blot et øget psykologisk fokus på, hvordan mennesker afviger fra rationelle adfærdsantagelser, når de træffer beslutninger.

Denne disciplin betegnes ofte som adfærdsøkonomi (behavioral economics) og har tråde tilbage til i hvert fald Amos Tversky og Daniel Kahnemans arbejde fra 1970'erne. Det er altså misvisende, når programbeskrivelsen såvel som udsendelsen taler om en 'helt ny videnskabelig metode'.

Desuden er der ikke tale om en metode, men snarere nogle teoretiske antagelser om hvordan mennesker reagerer på en bestemt type af ændringer i deres omgivelser (der i overvejende grad underbygges empirisk af studier, der metodisk bygger på eksperimentelle design).

Programmet vurderes på egne præmisser

En måde at få folk til at ændre adfærd på er for eksempel de grønne fodspor, der kan ses ved københavnske skraldespande. (Foto: Colourbox)

Dette er dog ikke så vigtigt. Der er tale om en programserie og ikke et videnskabeligt stykke arbejde – og noget må selvfølgelig blive lost in translation, når gennemsnitsdanskeren skal have underholdning til aftenkaffen.

Vi kan dog forholde os kritisk til programmet på dets egne præmisser og altså vurdere det med udgangspunkt i de principper, de selv opstiller, og de konklusioner de selv drager.

Når de taler om eksperimentel metode, dataindsamling, statistiske forskelle m.v., må vi se nærmere på, hvor godt et arbejde de udfører, og som flere hundrede tusinde danskere nok har set.

Hvem er det så, der skal belære os om nudging? Det er Sille Krukow og Anne Glad.

Sille Krukow er tilsyneladende en af Danmarks førerende nudgingeksperter, lyder det. Hun har ikke så meget som én videnskabelig publikation, så det står mig uklart, hvordan man er kommet frem til, at hun er blandt de førende (eller måske er andelen af folk, der beskæftiger sig med nudging i Danmark så lille, at så snart man beskæftiger sig med nudging - og ikke er specialestuderende på RUC - er man blandt de førende?)

Anne Glad arbejder på et reklamebureau og laver fjernsyn.

Hovedbanegården har (åbenbart) tre udfordringer

I det første program befinder vi os altså på Københavns Hovedbanegård.

Københavns Hovedbanegård har (åbenbart) tre konkrete udfordringer. Den ene udfordring omhandler cigaretskod ved indgangen til Københavns Hovedbanegården. De to andre udfordringer omhandler urin, henholdsvis urin udendørs og i elevatorerne, men begge handler kort fortalt om, at folk urinerer, hvor de ikke skal.

Programmet er så bygget op omkring, at Sille Krukow skal være kreativ og foreslå nudges, der kan løse problemerne.

I den resterende del af dette indlæg ser jeg nærmere på hver af de tre udfordringer.

Første nudge-løsning er en omkostningsredaktion

Den første udfordring: Cigaretskod.

Ude foran hovedbanegården bliver der smidt mange cigaretskod. Sille får den idé at sætte askebægre op og afgrænse et område, hvor man kan ryge.

Hvis man ser bort fra det faktum, at det ikke er Silles idé, har jeg personligt svært ved at se det overraskende i, at folk anvender den slags, når de er der.

Anne Glad styrer slagets gang i DRs programserie 'Vanens magt'. (Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR Presse)

I programmet teoretiseres at ved at gøre det nemt, altså 'make it easy' (alting lyder mere friskt, når man bruger engelske termer), som med eksempelvis synlige skraldespande, kan man påvirke folks adfærd. Wow.

Det er muligt, at nogle vil kalde dette for et nudge, men for mig at se, kan det – i dette tilfælde vel at mærke – lige så godt ses som en omkostningsreduktion, som folk reagerer på.

Kontrolgruppe og treatmentgruppe anvendes forkert

Det væsentligste problem for 'eksperimentet' er dog kontrol- og treatmentgruppen. Der er ikke tale om et traditionelt eksperiment med en egentlig randomisering, men en før- og efter-måling.

Vi observerer med andre ord adfærd på Københavns Hovedbanegård, lader disse observationer udgøre kontrolgruppen, laver en ændring i omgivelserne, observerer igen og kalder disse observationer for treatmentgruppen.

Det åbenlyse problem er her, at vi ikke kan være sikre på, at forskelle mellem disse to grupper nødvendigvis skyldes interventionen.

Antallet af gæster på banegården (som den afhængige variabel i dette såvel som de andre tilfælde alt andet lige må være en funktion af) kan variere fra uge til uge i forbindelse med bestemte arrangementer med videre, og den slags tager man ikke højde for, når man ikke randomiserer udsættelsen for nudges.

Brugen af kontrolgruppe virker amatøragtig

Det, der især forekommer problematisk, er, at den afhængige variabel er antallet af cigaretskod, men perioden varierer for henholdsvis kontrolgruppen og treatmentgruppen.

Kontrolgruppen er angiveligt to uger, og treatmentgruppen er en uge, eller som speakeren siger i programmet: »I ugerne før Silles løsning sættes op, samles og tælles samtlige skod på hele pladsen. Og når nudge-løsningen er sat op, skal der igen indsamles data og tælles skod i mindst en uge.«

Dette virker amatøragtigt. Senere indikerer Sille dog så, at der er tale om en uge før og en uge efter, men får ikke formidlet de præcise tal eller de nærmere omstændigheder for, hvor ofte cigaretskod er blevet indsamlet i perioden med videre.

Det er selvfølgelig yderst begrænset, hvor meget man kan formidle af den slags, men jeg vil gerne høre mere om, hvilke forskelle der egentlig er på tværs af grupperne.

I hvert fald mere end bare tallet for hvor mange cigaretskod der er endt i deres skraldespand (er der eventuelt flere cigaretskod i treatmentgruppen samlet set, som et resultat af, at man signalerer, at der er et rygeområde?).

Intet belæg for eksperiments varighed

Senere i programmet siger speakeren: »Et nudging-eksperiment kræver normalt flere måneders observation og målinger, så det er spændende at se om Silles tre løsninger kan skabe forandringer allerede efter en uge.«

WHAT!? Hvorfor?

Intet i programbeskrivelsen lægger op til en nuanceret introduktion til kompliceret stof. Tværtimod.

Erik Gahner Larsen

Det er ingen tommelfingerregel, at der skal observeres i flere måneder. Der fortælles ikke med ét ord, hvorfor effekterne af en skraldespand eventuelt først skulle begynde at virke efter flere måneder.

Det er ikke utænkeligt, men man kan sågar forvente, at effekter af ændringer kan være størst i begyndelsen af dataindsamlingsperioden.

Hovedbanegårdens andet problem eksisterer ikke

Den anden udfordring, som nudge-teamet ser på, er urin i elevatoren. Dette er underholdende TV alene af den grund, at de finder ud af, at der ikke er et problem i første instans.

Der er ganske enkelt ikke nok, der har pisset i elevatoren til, at der kan laves analyser på materialet.

Et af de første klip i udsendelsen viser ellers ved et tilfælde, at der er pisset i elevatoren.

Anne Glad når at udtrykke, at »det er spændende« at se, om der er tis i elevatoren. Når de åbner en tilfældig elevatordør for at tjekke, står der selvfølgelig allerede en kameramand inde i elevatoren og optager åbningen af elevatoren og mængden af urin.

Det viser meget godt, hvordan den slags TV laves. (Er der nogen garanti for, at det ikke er kameramanden, der selv har skabt de gode billeder?)

Manglende referencer og svage metoder

Sille foreslår følgende løsning (før de ved, at der ikke er et problem): Et billede af en mand og et barn i elevatoren, så man føler sig overvåget. Ideen er, at når øjne stirrer på én, vil man føle sig overvåget og derfor ikke begive sig ud i en adfærd, man ved, er forkert.

Jeg har det svært med den slags studier, især fordi der er eksempler på, at stirrende øjne ikke altid vil føre til mere pro-social adfærd i realistiske omgivelser.

I denne forbindelse kan man især også diskutere, såfremt der havde været et problem, om en sådan løsning ville fungere på længere sigt.

Nuvel, første gang man ser øjnene, vil man måske reagere, men vil man reagere lige så kraftigt anden, tredje og fjerde gang? (De vælger desuden en mand, da vi angiveligt reagerer kraftigere på mandlige øjne frem for kvindelige øjne. En der har en reference til dette studie?)

Jeg anser det som gode nyheder (i hvert fald for DSB), at der ikke var noget problem. Jeg kan dog undre mig over valget af estimationsmetode her, altså en simpel før- og efter-måling. Er der ikke flere elevatorer på banegården? I så fald kunne man randomisere elevatorerne, lave før og efter-målinger og have et difference-in-difference design, som vil stå meget stærkere.

To interventioner på én gang skaber problemer

Den tredje udfordring: Urin udendørs. Folk urinerer udendørs og mere præcist i et par hjørner. Her foreslår Sille to løsninger.

Ikke at jeg betvivler, at små nudges kan have store effekter, men det burde man kunne formidle på en måde, hvor man beholder sin faglige stolthed.

Erik Gahner Larsen

Alene det at gennemføre to interventioner på én gang kan være problematisk. Dette fordi vi ikke kan estimere, hvilken effekt de respektive interventioner har, men kun summen af dem. Hvis den ene intervention har en positiv effekt og den anden intervention har en negativ effekt, og effekterne gennemsnitligt set er lige stærke, kan vi sågar ende med at konkludere, at ingen af de to interventioner virkede.

Ligeledes kan det tænkes, at to interventioner har ikke-additive effekter, hvorved effekten af den ene intervention vil være betinget af tilstedeværelsen af den anden intervention.

Den første intervention, Sille foreslår, er strategisk placerede anvisninger til, hvor toiletterne er. Dette vises med klistermærker på jorden, der fortæller tissetrængende personer, hvor nærmeste toilet er. Den anden intervention er 'materiel understøttelse' (og her må jeg nævne, at jeg grinte!)

Materiel understøttelse er mit nye yndlingsnudge (næst efter frugt i både). Hvad er dette nudge? Hold fast: Et pissoir. Jeg lyver ikke. Se det selv.

Hvad viser resultaterne her? Ingen samlet effekt. Der blev målt henholdsvis 500 personer både før og efter interventionen, der urinerede udendørs. Hvordan tolkes dette? Som en succes.

Forsøg har ingen effekt

Det tolkes som en succes, fordi mange mænd har brugt pissoiret. Det nævnes ikke med ét ord, at de strategisk placerede anvisninger ikke havde nogen effekt.

Faktisk nævnes de strategisk placerede anvisninger ikke med ét ord i evalueringen af eksperimentet. Det forekommer så manipulerende, at det er den eneste indikation på, at der har været en nudging-ekspert inde over udsendelsen.

Det korte af det lange er, at der ikke er sket en forandring her. Betyder det, at de strategisk placerede anvisninger ikke har en effekt? Pas.

Man kunne eventuelt begynde med at fjerne alle materielle understøttelser, der legitimerer den adfærd, man ønsker at reducere – og gentage eksperimentet. (Personligt tror jeg, at den intervention, der i dette tilfælde ville virke bedst, var en pil, der pegede op. Eftersom der var et synligt kamera øverst oppe på bygningen, ville det nok få et par mænd til at genoverveje, om de ville urinere netop der.)

Konklusion: Manglende dokumentation og faglighed

Hvad kan vi konkludere? Hvis du sætter et toilet eller et askebæger op, vil folk anvende dette.

I programmet pointeres det »Hvor lidt, der skal til, for at ændre rigtig meget.« Well, I var ikke i stand til at få folk til at urinere mindre, der hvor I gerne ville.

Jeg har svært ved at se dokumentationen for, at små ændringer ændrede rigtig meget. Ikke at jeg betvivler, at små nudges kan have store effekter, men det burde man kunne formidle på en måde, hvor man beholder sin faglige stolthed.

Der er i programmet intet sjovt ved at frame resultaterne således, at folk angiveligt bruger toiletter og askebægre, når man sætter dem op, men ellers er der ingen synlige resultater af små nudges. Hele programmet beror selvfølgelig på, at de finder effekter (jvf. ovenstående programbeskrivelse og brugen af nudge-eksperter).

Sille forsøger at bygge en karriere op på at kunne nudge (og det er alt andet lige sjovere, hvis nudging virker). Anne vil gerne lave godt TV, der alt andet lige er bedre og mere interessant, hvis det ikke bare er negative resultater (spørg selv de fleste tidsskriftsredaktører).

Det er fedt, at der sættes fokus på nudging i den bedste sendetid. Det er ikke fedt, at det gennemføres af folk uden styr på basal metode, som taler om 'troværdig statistisk effekt', 'dataindsamling' m.v. uden at kunne gribe det hele systematisk an og behandle resultaterne med en vis faglig integritet.

Nyhed: Lyt til artikler

Du kan nu lytte til udvalgte artikler herunder. Du kan også lytte til de oplæste artikler i din podcast-app, hvor du finder dem under navnet 'Videnskab.dk - Lyt til artikler'.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om de nedenstående prisvindende billeder af stjernetåger og stjernefabrikker her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk