Kommuner kæmper fortsat med inklusion i skolen, viser ny rapport
inklusion

Flere børn modtager specialundervisning, lyder det i ny rapport. (Foto: Shutterstock)

Flere børn modtager specialundervisning, lyder det i ny rapport. (Foto: Shutterstock)

Kilde: 
30 marts 2022

Flere elever kæmper i undervisningen eller visiteres til specialundervisning, og det halter med pædagogiske kompetencer i almenskolen, når det kommer til elever med særlige behov. 

Sådan lyder konklusionen i en række nye rapporter over skolernes arbejde med inkluderende læringsmiljøer og specialpædagogisk bistand, som VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - har udarbejdet. 

Ifølge undersøgelsen er andelen af børn i specialklasser steget fra 2,6 procent i 2016 til 3,1procent i 2020, mens andelen af elever i specialskole er steget fra 1,9 procent til 2,2 procent, skriver VIVE. 

Hertil er der ifølge undersøgelsen lærere i almenklasser, som oplever, at der er elever, der ikke får den nødvendige støtte. Samtidig er der sket en stigning i andelen af elever, der har en diagnose, mens også flere elever i de almene skoleklasser modtager støtte i undervisningen. 

Resultaterne i den nye rapport fra VIVE er dårligt nyt for inklusionen, der skal sikre, at børn med særlige behov så vidt muligt inkluderes i undervisningen på linje med de andre børn. 

Når det gælder lærernes kompetencer, finder rapporten ligeledes udfordringer. 

Mellem 30 og 50% af de adspurgte skolechefer, såkaldte PPR-ledere (Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning) og lærere, vurderer således, at der ikke er tilstrækkelige kompetencer, når det kommer til undervisning og støtte af elever med vanskeligheder. 

Thyge Tegtmejer, forsker hos VIVE, udtaler, at omorganiseringer af undervisningen kan være nødvendige. 

»Samtidig er det vigtigt, hvordan eleverne oplever undervisningen, og hvad de socialt og fagligt får ud af den samlede undervisning. Og så er det afgørende, at læreres og pædagogers kompetencer matcher elevsammensætningen.« 

rf

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.