Kan en arkæolog nogensinde vide noget som helst med sikkerhed?
Arkæologi handler om at afdække fortidens menneskelige aktivitet. Men hvordan kan man det, når alle menneskene er døde? Er det hele ikke bare gætteri?
Arkæologi evidens viden videnskabsteori filosofi metode epistemologi

Hvad bygger arkæologerne egentlig deres konklusioner om fortiden på? (Foto: Shutterstock/Charlotte Price Persson)

Hvad bygger arkæologerne egentlig deres konklusioner om fortiden på? (Foto: Shutterstock/Charlotte Price Persson)

Enhver arkæolog vil stejle over at blive beskyldt for at ’gætte’.

Men hvis du nogensinde har læst nogle af Videnskab.dk’s artikler om nye, opsigtsvækkende fund og teorier fra arkæologiens verden, har du formentlig også på et tidspunkt spurgt dig selv: Hvordan ved de det?

Eksempel: Hvordan ved arkæologerne, hvornår noget skal tolkes som et religiøst ritual – og ikke bare en tilfældig handling? De mennesker, som engang udførte handlingen, lever af gode grunde ikke længere og vil derfor aldrig kunne sige, om de havde en særlig hensigt eller måske bare kedede sig bravt den dag.

»I princippet er det rigtigt, at vi ikke kan vide, hvad folk tænkte i fortiden. Vi kan se spor efter en praksis, som har været baseret på tanker, men vi kan ikke spørge dem selv,« siger Tim Flohr Sørensen, som er lektor i samtidsarkæologi ved Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.

I denne artikel dykker vi ned i, hvordan man skaffer evidens, når man arbejder med et felt, hvor præmissen er, at alle førstehåndsvidner for længst er døde og borte, og genstande ikke kan snakke.

LÆS OGSÅ: Rollespil i stenalderen? Ekstraordinært arkæologisk fund i Høje Taastrup

Universelle sandheder findes ikke

Evidens er et ord, der ofte bruges i videnskaben, og samtidig et ord, man kan bruge utroligt mange flere ord på at forklare. Men overordnet set kan man sige, at evidens er viden, og stærk evidens er en sikker grad af viden. For eksempel har vi en stærk grad af evidens for, at global opvarmning i høj grad er menneskeskabt.

Det er dog vigtigt at gøre sig klart, at evidens kan være noget meget forskelligt, alt efter hvilket fag man beskæftiger sig med, forklarer Felix Riede, som er professor i arkæologi ved Aarhus Universitet.

»I fysik og kemi kan du lave forsøg, som kan gentages af andre, som så skal kunne nå frem til samme resultat. Der kan være små forskelle, men i bund og grund gælder det om at finde universelle sandheder,« siger Felix Riede, som forsker i menneskers forhold til naturen og Jordens skiftende klima og miljø.

I arkæologi handler det først og fremmest om at afdække mønstre og processer over tid, mener Felix Riede. Og de kan ikke repliceres, ligesom en udregning eller et forsøg kan inden for de ’hårde’ videnskaber som matematik, fysik og kemi, påpeger han:

»Derfor arbejder vi i stedet altid med hypoteser og sandsynlighedsvurdering.«

LÆS OGSÅ: Arkæologer til genetikere: Vi skal i parterapi

Arbejder som en strafferetsadvokat

Med andre ord: For arkæologer som Felix Riede, der arbejder i et krydsfelt mellem arkæologi og naturvidenskab, består arkæologernes viden af hypoteser og/eller fortolkninger. Der findes dog andre tilgange til, hvad viden er og bør være i arkæologiens verden, som vi vender tilbage til.

Hvis vi et øjeblik bliver ved hypoteserne, handler det for arkæologerne først og fremmest om at vurdere sandsynligheden for, at en hypotese er sand. Det videnskabsteoretiske ord for den tilgang er ’abduktion’, som du kan læse mere om i artiklen 'Abduktion: Metoden til at finde den bedste forklaring'.

En hypotese er sandsynlig, hvis den bakkes op af mange observationer. Knap så sandsynlig, hvis den er baseret på én enkelt af slagsen, forklarer arkæolog Mads Ravn, som er forskningsleder på VejleMuseerne.

»Har du fundet én pilespids fra neandertalere, kan du sige: ’Nå, hvor interessant’, men du kan ikke konkludere, at der har levet neandertalere i Danmark. En samler i nutiden kunne have tabt den. Men hvis du finder mange, flere forskellige steder, begynder du at have et stærkere grundlag,« siger Mads Ravn.

Lidt ligesom når en advokat fremlægger sin sag i en retssal og ud fra indicer skal overbevise en jury om, at hans klients alibi for mordnatten er vandtæt. Jo flere indicer, des bedre.

LÆS OGSÅ: Oldgamle tænder: Mennesket delte Europa med neandertalere i mindst 1.000 år

Fletværk af observationer bliver til data

Ifølge Mads Ravn skal man tænke arkæologernes arbejdsproces i tre stadier:

  • Første stadie er en observation, som kan knytte sig til tid, sted, kontekst og omstændigheder omkring fundet (se eksemplet i faktaboksen herunder). Den kan også knytte sig til type eller form, som eksempelvis størrelsen på eller udsmykningen af førnævnte pilespidser.
  • Andet stadie er flere observationer, som har samme specielle mønster. Eksempelvis pilespidser, som er fundet i samme velafgrænsede jordlag, der tilhører samme tid. Tilsammen bliver de til data.
  • Tredje stadie er, når data sammenholdes og analyseres og bliver til en hypotese eller teori.
Danmarks største stenalderdepot var fup

I efteråret 2018 meldte en familie til VejleMuseerne, at de havde fundet en samlet nedlægning af 71 flintøkser på en sommerhusgrund ved Juelsminde. Det var en sensation, måske Danmarks største stenalderdepot nogensinde, fortæller Mads Ravn.

Men økserne lå ikke ret dybt i jordlagene, og selve jorden så ud til at være lagt for nylig og havde rester af plastic i sig.

»Og da vi så kiggede på typerne, kunne vi se, at økserne stammede fra både ældre og yngre stenalder. Dermed kunne fundet ikke være fra en samlet forhistorisk nedlægning, et depot eller en ofring,« siger han.

Tværtimod viste det sig, at økserne var nedlagt for nyligt, måske af en samler, og at nogle af dem stammede fra et tyveri. Dermed afgjorde øksernes typer, som arkæologer gennem mere end hundrede år har fået styr på, at fundkonteksten ikke kunne være original, fortæller Mads Ravn.

»Hvis du afleverer en masse flintøkser, vil vi først spørge, hvor de er fundet, og om de lå samlet eller spredt. Var de samlet, peger det på en depotnedlægning, og hvis de var spredt, kan det have været en boplads,« siger Mads Ravn og fortsætter:

»Så kigger vi på, om vi kan genkende deres form fra tidligere fund, eller om de er unikke, og om der er noget, der peger på en tidsmæssig eller øvrig kontekst. Det hele lagt sammen skaber et fletværk af observationer og data, som i sidste ende kan blive til evidens.«

LÆS OGSÅ: Alken Enge: Massegrav fra jernalderen »får hårene til at stritte«

Noget, men ikke alt, kan testes

Arkæologer kan styrke deres argumenter på forskellige måder. Eksempelvis findes der en gren af arkæologien, eksperimentel arkæologi, som arbejder med at rekonstruere dele af fortiden og på den måde teste styrken af hypoteserne.

Sådan har danske arkæologer eksempelvis fundet ud af, at det er plausibelt, at folk i jernalderen kunne lave brynjer af dansk myremalm, at vikingerne brugte deres skjolde til aktivt at afværge sværdslag, og at der var 12 grader ’varmt’ i et jernalderhus.

Det er dog ikke alt, der kan rekonstrueres: Agerbrugets indførelse i Skandinavien eller Egtvedpigens rejse til Danmark eksempelvis.

Der vil derfor altid være huller og uklarheder. Og det er faktisk en præmis, som arkæologi har tilfælles med en del andre videnskaber, påpeger Tim Flohr Sørensen.

»Når en antropolog har siddet et sted ude i verden i 16 måneder, er der altid nogle informanter, som hun ikke har snakket med, og nogle aspekter af samfundet, hun ikke har fået adgang til. Det gør ikke den viden, hun har opnået, dårligere,« siger han.

Arkæologi evidens viden videnskabsteori filosofi metode epistemologi

Nationalmuseets direktør, Rane Willerslev, er socialantropolog og har tidligere været på tonsvis af ekspeditioner i primært Sibirien. Men ikke engang han kan vide alt om de oprindelige folk, han har studeret, mener Tim Flohr Sørensen. (Privatfoto)

LÆS OGSÅ: Arkæologer brænder pattegrise for at undersøge historisk mysterium

Arkæologisk viden vil altid have huller

I arkæologien er tomrum og usikker viden bare mere håndgribelig og tydeligere end i mange andre fag, lyder det fra Tim Flohr Sørensen.

»Det gør ikke faget ringere. Det udfordrer bare arkæologien til at turde acceptere sine særlige vilkår for, hvad det vil sige at vide noget,« siger han.

Og når det hullede nu netop ér en præmis, er der ingen grund til at blive ved med at slå sig selv oven i hovedet med det. Eller forsøge at overbevise sig selv og andre om, at det kan ændres. Det mener arkæolog Anna S. Beck, som arbejder ved Museum Sydøstdanmark.

»Så længe man synes, at ens videnskab skal fortælle alt, kommer man til kort. I stedet synes jeg, at man skal vælge at sætte pris på, at hver videnskab kan komme med hver sin vinkel,« siger hun.

LÆS OGSÅ: Din lejr på Roskilde Festival minder om et jernalderhus

»Forvirring er nogle gange et empirisk faktum«

Som tidligere nævnt findes der forskellige idealer for viden inden for arkæologiens verden, og Tim Flohr Sørensen og Anna S. Beck repræsenterer en lidt anderledes tilgang end Felix Riede og Mads Ravn.

I stedet for at arbejde med forskningsdesign, der er bygget op om hypoteser og sandsynlighedsvurderinger, arbejder de med at bruge usikkerheden aktivt. Det lyder måske lidt højpandet, men det handler egentlig bare om at acceptere, at der kan være mere end én sandsynlig forklaring, forklarer Tim Flohr Sørensen.

»Hvis man påstår noget andet, er det fordi, man forestiller sig, at den ene udlægning udelukker den anden. Sådan behøver det ikke nødvendigvis være,» siger han og fortsætter:

»Det burde ikke være urimeligt at acceptere, at man ikke ved, hvilken forklaring der er den mest sandsynlige. Forvirring er nogle gange et empirisk faktum.«

Tim Flohr Sørensen påpeger, at man i et retssalsdrama heller ikke skal vælge mellem den ene eller den anden morder:

»Hvis man ikke kan finde ud af, hvem der gjorde det, må man jo lade dem begge slippe.«

LÆS OGSÅ: Forskere: Verden hungrer efter humanistisk forskning

Skriftlige kilder taler ikke altid sandt

Uanset usikkerheder og tomrum kan arkæologi sige noget om såvel fortiden og samtiden, som andre videnskaber ikke kan. Lige så vel som de andre videnskaber kan sige noget, som arkæologien ikke kan. Fagene bidrager med viden og indsigter på hver sin måde, lyder det fra Anna S. Beck.

Skal arkæologi altid handle om genstande?

Ifølge Tim Flohr Sørensen har de fleste i dag en temmelig fastlåst forestilling om, hvilken viden arkæologi kan give.

»Viden om fortiden antages altid at handle om faktuel viden på baggrund af arkæologiske levn. Men der er vel andre måder at vide noget på end gennem det materielle,« siger han og fortsætter:

»Kan genstandene ikke lede til æstetisk eller filosofisk erkendelse, som ikke er retrospektiv og ikke handler om fortiden, men om vores respons på objekter fra fortiden?«

Der har dog været – og er stadig i nogen grad – en tendens til at se lidt ned på arkæologiens konklusioner, påpeger hun. Måske på grund af en historisk bias, en skævvridning, som har eksisteret i flere hundrede år.

Ifølge Anna S. Beck betyder det for eksempel, at der er en tilbøjelighed til at vægte arkæologiske observationer lidt lavere end historiske kilder og bruge de arkæologiske fund som en illustration af de skriftlige kilder. Fremfor at betragte arkæologien som en videnskab i sin egen ret.

Men det siger sig selv, at bare fordi noget er skrevet ned, er det ikke nødvendigvis sandt: Biskop Absalon grundlagde ikke København, bare fordi historieskriveren Saxo Grammaticus påstod, at han gjorde.

»Tit er det skriftlige og det materielle i konflikt med hinanden, og det er jo i virkeligheden super interessant, fordi sandheden, hvis man endelig skal snakke om den, vil ligge midt imellem,« siger Anna S. Beck.

LÆS OGSÅ: Forsker: Myte, at humaniora ikke er 'rigtig videnskab'

Arkæologi evidens viden videnskabsteori filosofi metode epistemologi

Det ligner bare en bunke sten, men det er faktisk fundamentet til Københavns første kirke. Kirken blev bygget, længe før biskop Absalon overtog byen. (Foto: Københavns Museum)

Skriftkilder tillægges mere vægt

Den humanistiske bias til fordel for skriftkilder opstod allerede, da videnskaberne i deres grundvorden blev til, forklarer Tim Flohr Sørensen. I 1600-tallet beskrev filosoffen René Descartes eksempelvis et hierarki, hvor det immaterielle – det vil sige sjælen, tanken og ånden – havde forrang over det materielle.

»Selvom der er sket en udvikling, hersker der stadig en hierarkisering af tanken over tingen. Det kommer for eksempel til udtryk ved, at en enkelt skriftlig kilde nogle gange tillægges meget større vægt end tusindvis af andre former for materielle levn,« siger Tim Flohr Sørensen.

Andre grundstrukturer blev også lagt for mange hundrede år siden og har fortsat meget at sige for, hvordan vi tænker de forskellige videnskaber i dag, lyder det fra Felix Riede. Det gælder eksempelvis, hvordan videnskaberne er grupperet, som du kan læse mere om i boksen under artiklen.

En anden, og ifølge Felix Riede bedre, måde at inddele videnskaberne på er ved at kigge på deres såkaldte ’erkendelsesteoretiske’ rammer. Altså de strukturer som erkendelse og ny viden kan optræde i.

»Data i sig selv giver ikke meget mening, medmindre den har en systemisk ramme, den kan sættes ind i, og for nogle fag minder rammerne mere om hinanden end andre,« siger han.

LÆS OGSÅ: Filosofi er også videnskab

Arkæologi: En »altædende« disciplin

Erkendelsesteori kaldes også epistemologi, og hvis man kigger på arkæologiens epistemologi, har den i virkeligheden rigtig meget tilfælles med netop palæontologi og geologi, mener Felix Riede.

Palæontologi er studiet af fortidens dyr og mennesker og livets udvikling på Jorden og er derfor en historisk videnskab ligesom arkæologi, forklarer han. Det samme gælder geologi, som beskæftiger sig med Jordens fysiske historie.

Epistemologisk set minder de om hinanden, fordi de alle tre har så bredt et arsenal af strategier og teknikker, forklarer Felix Riede. I bogen ’Rock, Bone, and Ruin’ skriver videnskabsfilosoffen Adrian Currie ligefrem, at de er »metodisk altædende«:

Arkæologer kan ligesom biologer studere enkelte genstande i stor detalje. De kan arbejde geografisk med at sammenligne deres fund med andre dele af egnen, landet eller verden. De kan trække på analogier fra antropologiens verden, de kan arbejde med historiske og skriftlige kilder, de kan måle og veje, og de kan analysere proteiner og DNA. Listen fortsætter næsten ud i det uendelige.

»Arkæologi er et enormt bredt fag og kan praktiseres på mange, mange måder,« udpensler Felix Riede.

LÆS OGSÅ: Hvad er videnskabelig metode?

Evidens, men ingen endelige sandheder

Vi er ved at være ved vejs ende, og en kort opsummering er nok på sin plads. Vi har lært, at:

  • Evidens i arkæologiens verden kan handle om at udvikle hypoteser baseret på observationer og sandsynlighedsvurderinger. En meget sandsynlig hypotese baseret på rigtig mange, gode observationer er lig med en stærk grad af evidens. Men ikke den endelige sandhed.
  • Den endelige sandhed findes ikke. Der vil altid være huller i arkæologernes viden, men det er altså ikke nødvendigvis en svaghed. Det er bare en anden måde at vide noget på.
  • Det kan også være et vidensideal at acceptere, at der er flere forskellige sandsynlige forklaringer, og man kan finde evidens ved at bruge usikkerheden og konflikt mellem kildematerialet aktivt.
  • Det fragmenterede materiale er noget, arkæologien har tilfælles med en del andre videnskaber. Fremfor at se det som en udfordring, skal man se det som en præmis. Videnskaberne kan supplere hinanden og bidrage med forskellige dele af puslespillet.

Opfordring: Mere metode og kommunikation

På falderebet en lille opfordring fra Felix Riede, som mener, at arkæologerne godt kunne være endnu bedre til at vise resten af verden, hvorfor deres hypoteser ikke bare er rent gætværk.

»Vi skulle jo gerne være i stand til at verificere vores fortolkninger, og det kan være svært, når arbejdet er enormt kvalitativt. Humanvidenskaberne er ikke altid gode til at kommunikere og dele deres data. Det skal vi blive bedre til, og det kræver, at vi arbejder efter nogle mere generelle metodestandarder,« siger han.

Tim Flohr Sørensen mener også, at der skal mere metodeteori på banen. Men han efterlyser først og fremmest metoder til at håndtere usikkerhederne:

»Når vi på forhånd ved, at vi aldrig kan vide alt, skal vi selvfølgelig også have en metodeteoretisk bevidsthed om, hvordan vi håndterer det forhold. I stedet for altid at stræbe efter at lukke hullerne og eliminere usikker viden, ville jeg ønske, at vi blev det fag, der turde omfavne og acceptere usikkerheden,« slutter han.

LÆS OGSÅ: Arkæologer undersøger hærværk på Holmegaard Glasværk

LÆS OGSÅ: Sådan redder vi humaniora

Arkæologi kunne lige så godt have været naturvidenskab
Arkæologi evidens viden videnskabsteori filosofi metode epistemologi

I nogle lande er arkæologi en naturvidenskab, i andre samfundsvidenskab. I Danmark blev det tilfældigvis en del af humaniora. (Foto: Shutterstock)

Da de store videnskabsfilosofiske tænkere i 1800- og 1900-tallet gjorde sig tanker om, hvordan universiteterne skulle opbygges, argumenterede flere for, at arkæologi skulle høre sammen med palæontologi og geologi.

Det fortæller professor i arkæologi Felix Riede.

»Argumentet lød, at de alle arbejder med data, der er fragmenterede og samtidig har en naturlig, historisk tidsdimension, og at de derfor har en samhørighed,« forklarer Felix Riede, som arbejder ved Institut for Kultur og Samfund – Afdeling for Arkæologi og Kulturarvsstudier på Aarhus Universitet.

LÆS OGSÅ: Kløften mellem naturvidenskab og humaniora bliver dybere

Et tilfælde, at arkæologi er humaniora

Palæontologi og geologi endte dog som bekendt med at høre til naturvidenskaberne, mens arkæologi landede i den humanistiske kasse.

Men i virkeligheden er det ikke særlig interessant at fokusere på modsætningerne mellem de to, mener Felix Riede, som påpeger, at han eksempelvis selv lige så godt kunne have siddet på Institut for Geoscience som på Arkæologi.

»Det har selvfølgelig en stor betydning i forhold til uddannelse og forskningsmidler i dag, men i sig selv er det et artefakt af den historiske udvikling, at arkæologi ligger under humaniora i Danmark. I nogle lande anses det for en naturvidenskab, og i USA er det en samfundsvidenskab,« siger han.

LÆS OGSÅ: Sådan bruger du videnskabsteori

Nyhed: Lyt til artikler

Du kan nu lytte til udvalgte artikler herunder. Du kan også lytte til de oplæste artikler i din podcast-app, hvor du finder dem under navnet 'Videnskab.dk - Lyt til artikler'.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om de nedenstående prisvindende billeder af stjernetåger og stjernefabrikker her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk