Ingen effekt af kursus til nybagte forældre
Flere kommuner har siden 2014 udbudt kurset til alle, som får en baby. En konklusion lyder, at det almindelige tilbud med besøg af sundhedsplejersken virker godt i sig selv.
baby barn forældre nybagt mor far forældretræning kursus stress dårlig selvtillid

At få en baby er en kæmpe livsomvæltning, og for forældre, der måske ikke selv har haft særlig stor tilknytning til deres egne forældre - eksempelvis hvis man har været anbragt - kan omvæltningen være uoverskuelig. De kan have brug for forældretræningskurser. (Foto: Shutterstock)

At få en baby er en kæmpe livsomvæltning, og for forældre, der måske ikke selv har haft særlig stor tilknytning til deres egne forældre - eksempelvis hvis man har været anbragt - kan omvæltningen være uoverskuelig. De kan have brug for forældretræningskurser. (Foto: Shutterstock)

Klokken er 4.50 om morgenen. I gamle dage var det stadig nat på det tidspunkt, men nu hvor du har fået et spædbarn, er det pludselig morgen. Den lille har vækket dig og er klar til at stå op.

Forskning søger løsninger

Mere og mere forskning går ud på at udvikle og teste tiltag, som skal løse samfundets problemer.

Interventionsforskning kaldes det.

Videnskab.dk sætter i en artikelrække fokus på den type forskning, der skal gavne velfærdssamfundet.

Følg med i temaet her.

Støtte fra TrygFonden har muliggjort temaet. TrygFonden har dog ikke indflydelse på, hvilken forskning vi skriver om, og hvordan artiklerne skrives. 

Læs mere om aftalen her.

Det føles, som om du ikke har sovet i et halvt år. Bare fem minutter mere… Så stikker den lille i et hyl.

’Hold nu for h…… k.....!’ har du måske lyst til at råbe. I stedet taget du den lille op på armen.

’Nååh lille skat er du bare frisk nu.’

At blive forælder er det mest naturlige i verden. Samtidig er det en kæmpe omvæltning, hvor hele livet pludselig er helt anderledes. Alt drejer sig om et andet menneske, som aldrig siger ’tak for hjælpen’ eller ’du gør det godt nok’.

Det er svært for mange at vænne sig til. Har man selv haft en svær barndom og forældre, som ikke har taget sig ordentligt af én, kan det være endnu sværere at forstå et lille spædbarns (urimelige) måde at opføre sig på.

Resultatet skuffer

Derfor har flere kommuner siden 2014 udbudt et særligt kursus til nybagte forældre, hvor de kan lære mere om spædbørn og få råd og redskaber til at give baby og den nye familie den bedste start. Kurset er igangsat af Socialstyrelsen som en del af regeringens forebyggelsespakke på børne- og ungeområdet. 

Forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har fulgt en del af familierne for at finde ud af, om kurset hjælper. Nu ligger de første resultater klar, og de er skuffende.

Kommuner som har kurser

Siden 2014 har fem kommuner tilbudt ’De Utrolige År Baby’ til alle nybagte forældre

  • Faxe Kommune
  • Frederikshavn Kommune
  • Høje Taastrup Kommune
  • Middelfart Kommune
  • Sønderborg Kommune

Udgiften per familie, som går på kurset, er ifølge Socialstyrelsen 30.000 kroner.

»Der er ikke overbevisende effekt på nogen af de ting, vi har målt på,« fortæller Maiken Pontoppidan, som er forsker på Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Hun har i sin ph.d. undersøgt effekten af ’De Utrolige År Baby’, når det udbydes til alle forældre. Du kan læse mere om studiet i boksen under artiklen.

På kurset mødes man med andre nybagte forældre og lærer mere om spædbørn, deres signaler og hvordan man bedst svarer på de signaler. Hvad svarer man for eksempel, når babyen har hylet i en time og hverken vil have mad eller sove?

Der er uddannede trænere, som kan rådgive og lære de nybagte forældre forskellige lege og ting, man kan lave med det lille nye menneske. Målet med kurset er at styrke tilknytningen mellem forældre og barn, at mindske forældrestress og give forældrene en større følelse af ro og selvtillid i forældrerollen.

baby barn forældre nybagt mor far forældretræning kursus stress dårlig selvtillid

En anbefaling lyder at målrette kurset til de forældre, der har brug for det, frem for at tilbyde det til alle. (Foto: Shutterstock)

Virker ikke bedre end alment tilbud

Maiken Pontoppidan har i sin ph.d. sammenlignet forældre, som gik på kurset med forældre, som fik det almindelige tilbud om regelmæssige besøg af sundhedsplejerske.

Konklusionen er, at kurset ikke virker efter hensigten for denne målgruppe. De forældre, som fik kurset, følte sig ikke mindre stressede eller mere trygge som forældre end kontrolgruppen.

»De kommuner, som er med, er jo glade for kurset og tror på projektet. Så det er selvfølgelig ikke så sjovt at måtte fortælle, at det tilsyneladende ikke virker bedre end det almene tilbud,« fortæller Maiken Pontoppidan.

Hun understreger dog, at hendes studie er relativt lille, og at det derfor er svært at sige noget endegyldigt ud fra resultatet.

Hun har dog også lavet en forskningsgennemgang af tidligere studier, som har undersøgt virkningen af ’De Utrolige År Baby’, når det udbydes til alle. Her er det overordnede billede lidt blandet, men der er ikke meget, der tyder på en effekt af de universelle indsatser (indsatser som udbydes til alle).

De mest udfordrede fik mindst gavn af kursus

Det mest bekymrende ved Maiken Pontoppidans forskningsprojekt er dog ikke den manglende overordnede effekt.

Men derimod at der er tegn på, at de forældre, som havde det sværest til at begynde med, faktisk klarer sig dårligere i kursusgruppen sammenlignet med kontrolgruppen. Dem, der havde mest brug for støtte, kan altså have haft mindst gavn af kurset.

»Det kan være lidt bekymrende,« siger Maiken Pontoppidan.

Hun fortæller, at overordnet set så forbedrede alle forældre både i kursusgruppe og kontrolgruppe sig i løbet af det halvandet år, forskerne fulgte dem. Alle havde altså fået bedre trivsel, i løbet af babys første fem levemåneder.

»Men for dem, som havde det sværest til at starte med, tyder mit resultat på, at de havde haft bedst af at modtage det almene tilbud med sundhedsplejersken,« siger Maiken Pontoppidan.

Hendes studie kan ikke sige noget om, hvorfor det ser sådan ud. Hun har dog et bud:

»Det kan måske netop hænge sammen med, at kurset er blevet udbudt til alle, også dem som egentlig ikke havde brug for det. Hvis man kommer og møder andre, som ikke har de samme udfordringer, så kan man måske føle, man er den eneste, der står med problemerne, og så kan det gøre, at man føler sig endnu dårligere,« siger Maiken Pontoppidan.

baby barn forældre nybagt mor far forældretræning kursus stress dårlig selvtillid

Det negative resultat kan skyldes, at forældre, som egentlig ikke har brug for grundig vejledning i spædbarnsomsorg, netop bliver stressede og får dårligere selvtillid, når de både skal forholde sig til en særlig kursusgruppe og det almene tilbud med besøg af sundhedsplejersken. (Foto: Shutterstock)

Almindeligt tilbud er ret godt i sig selv

Ph.d. fra Psykologisk Institut på Aarhus Universitet, Marie Louise Rimestad, er forsker og psykolog på Center for ADHD i Aarhus. Hun har forsket i effekten af kurset ’De Utrolige År Småbørn’ på familier med ADHD-børn.

Hun er ikke så overrasket over, at kurset til spædbørnsforældrene ikke har overbevisende effekt.

»Det er jo et forebyggende program, som er lavet til familier med udfordringer. Det kan være ret tunge familier. Der er rigtig stor forskel på en gruppe, der har store udfordringer, og så en gruppe, der bare har fået en baby. Hvis der ikke er så meget at flytte på, hvis forældrene af sig selv gør mange af de ting, man lærer på kurset, kan det forklare, at der ikke er nogen effekt,« siger hun.

Resultatet kan også hænge sammen med, at det almindelige tilbud om sundhedsplejerske faktisk er rigtig godt. Det mener både Marie Louise Rimestad og Maiken Pontoppidan.

»Måske er den indsats, folk allerede får, bare rigtig god. Danske sundhedsplejersker er måske rigtig gode til at vejlede i at få en god tilknytning,« siger Marie Louise Rimestad.

Måske virker det på længere sigt

Professor emeritus fra Universitet i Tromsø, Willy-Tore Mørck, har været leder af ’De Utrolige År’-programmet i Norge.

De Utrolige År

’De Utrolige År’ er en række kurser, som er udviklet for at styrke forældres forældreevne.

Oprindelig er ’De Utrolige År Baby’ udviklet til forældre med sociale problemer og forældre med lidt lavere intelligens. Mange af disse forældre har haft en dårlig tilknytning til deres egne forældre. De har måske været anbragt som børn.

I kursusserien findes også kurset ’De Utrolige År Småbørn’, som er målrettet forældre, hvor barnet har problemer eller adfærdsvanskeligheder. Derudover findes førskolekursus, hvor både børn og forældre går på kursus, og der er også kurser, til børn, som er startet i skole.

Læs mere på Socialstyrelsens hjemmeside

Han har også forsket i effekterne af kurserne for familier med udfordringer.

Willy-Tore Mørck er heller ikke så overrasket over, at kurset til spædbørnsforældre ikke har effekt.

»Man kan ikke vente store effekter af universalprogrammer, fordi der ikke er noget galt med barnet eller familien, som deltager i programmet,« siger han.

Han påpeger dog, at et sådant universalt tilbud måske kan virke på langt sigt.

»Det kan for eksempel være, at færre familier får kontakt med de sociale myndigheder, når de har fået kurset. Det kan det her studie selvfølgelig ikke vise noget om,« siger han.

Maiken Pontoppidan påpeger dog, at forskerne via registre vil kunne undersøge netop det på længere sigt.

Dobbeltdosis udløser stress

Willy-Tore Mørch hæfter sig desuden ved, at den gruppe, som deltog i kurset, også fik besøg af sundhedsplejersker. Det kan måske være med til at forklare, at kurset faktisk virkede dårligere end det almindelig tilbud om sundhedsplejerske.

»Kombinationen af normale, ressourcestærke forældre med normale børn og dobbeltdosis vejledning kan forklare de negative resultater (højere forældrestress, lavere tilfredshed, dårligere psykisk helbred). Forældre, som egentlig ikke har brug for grundig vejledning i spædbarnsomsorg, får et tiltag, som ikke passer til dem. Dobbeltdosis under disse betingelser kan udløse stress og dårlig selvtillid,« siger han.

Han påpeger, at resultatet måske havde været anderledes, hvis gruppen, som gik på kurset, ikke havde fået sundhedsplejerskebesøg også.

Willy-Tore Mørch hæfter sig desuden ved forskellige metodeproblemer i studiet, som kan have betydning for effekten. For eksempel var de trænere, som holdt kurset, ikke særligt erfarne.

Målret kurset til dem, der har brug for det

Det er Socialstyrelsen, der har udbredt ’De Utrolige År Baby’ som en del af regeringens forebyggelsespakke på børne- og ungeområdet.

Målet med at udbrede kurset til alle var at forebygge utryg tilknytning mellem forældre og børn og dermed sikre flere en god og tryg start på livet.

Man håbede desuden, at udsatte forældre ville have særlig gavn af kurset, og at man ville nå flere, fordi kurset var et tilbud til alle.

Maiken Pontoppidans resultater tyder desværre på, at det modsatte er tilfældet. Nemlig at der er risiko for, at de mest udsatte har mindst gavn af kurset.

Skal kommuner så holde op med at tilbyde kurset til alle?

»Man skal overveje, hvad man gør. Jeg ville nok anbefale, at man målrettede det til udsatte grupper. Der er ikke meget, der tyder på, at det er en god idé at tilbyde det universelt,« siger Maiken Pontoppidan.

Hun nævner, at man for at undgå at skulle udpege familier som udsatte eller ikke udsatte, kunne overveje at tilbyde kurset til alle, men kun i områder med sociale problemer.

Marie Louise Rimestad er enig:

»Forskningen viser, at ’De Utrolige År’ har god effekt på børn med vanskeligheder og familier med vanskeligheder. Det er en rigtig god idé at screene og finde dem, som har udfordringer til at starte med,« siger hun.

Socialstyrelsen: »Interessant bidrag«

Videnskab.dk har været i kontakt med Socialstyrelsen for at høre, hvad de tænker om resultatet. Faglig konsulent Marie Lene Aksglæde Dellgreen skriver i en mail, at:

»Socialstyrelsens vurdering er, at Maiken Pontoppidans studie er et interessant bidrag, som det er vigtigt at være opmærksom på i vurderingen af effekterne i brugen af DUÅ Baby (De Utrolige År Baby,red.) for alle familier. Det er dog samtidig Socialstyrelsens vurdering, at der er tale om et forholdsvis lille studie med få deltagere i både indsats- og kontrolgruppe. Socialstyrelsen støtter pt. ikke nye kommuner i implementering af DUÅ Baby og vil vurdere styrelsens rolle i DUÅ babyprogrammet fremadrettet, når slutevalueringen af Forebyggelsespakken foreligger ultimo 2017.«

Om studiet

I alt 112 familier er blevet undersøgt i forskningsprojektet. Familierne kom fra Herning og Ikast-Brande Kommune. De blev tilfældigt fordelt til enten at deltage i ’De Utrolige År Baby’-kurset eller modtage standardtilbuddet om sundhedsplejerske.

76 deltog i kurset og fik også besøg af sundhedsplejerske. 36 var kontrolgruppe og fik kun sundhedsplejerskebesøgene.

Forskerne undersøgte familierne ved hjælp af spørgeskemaer og videooptagelser. De testede blandt andet for forældrestress, tegn på depression, følelsen af sikkerhed i forældrerollen og størrelsen på ens netværk. De undersøgte også, hvordan babyerne udviklede sig.

Kurset havde altså ingen overordnet effekt på noget af det. Der er dog tale om et relativt lille pilotstudie, så det er muligt, at resultatet ville være anderledes, hvis kurset blev afprøvet på en større gruppe.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med 1 million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Danske corona-tal

Videnskab.dk går i dybden med den seneste corona-forskning. Læs vores artikler i temaet her.

Hver dag opdaterer vi også de seneste tal.

Dyk ned i grafer om udviklingen i antal smittede, indlagte og døde i Danmark og alle andre lande.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.