Idræt hjælper drenge, der bliver mobbet - men ikke piger
Drenge, der bliver mobbet, undgår lettere varige psykiske mén, hvis de dyrker idræt. Men selvom idræt har en positiv effekt hos drenge, ser det samme ikke ud til at gælde for piger.

Idræt hjælper drenge til at håndtere mobning - men ikke piger. Forskningsrapport giver ikke umiddelbart nogen forklaring på denne kønsforskel, men forskerne har en teori. (Foto: Shutterstock)

Mobning kan give psykiske mén, men nogle mobbeofre rammes hårdere end andre. Nu har et forskerteam fra Göteborgs Universitet fundet ud af, at idræt hjælper med at reducere mobningens sundhedsmæssige konsekvenser – i hvert fald, når det gælder drenge.

»De fleste studier af mobning har fokuseret på risikofaktorerne, men det er lige så vigtigt at undersøge, hvilke faktorer der kan beskytte børn mod problemer,« skriver forskerne i den nye rapport.

»Forskning om beskyttende faktorer kan hjælpe til at udvikle behandlingsprogrammer og skabe en øget forståelse af, hvordan mobning påvirker mentale sundhedsproblemer hos børn.«

Idræt og gode venner dæmper mén

Forskerne brugte data fra spørgeundersøgelsen NordChild survey 2011, hvor spørgeskemaer blev sendt ud til forældrene til 6.214 børn i alderen 4-16 år over hele Norden.

Svarerne viste, at der ikke var store forskelle mellem de nordiske lande i forhold til, hvordan mobning påvirkede børnenes mentale sundhed.

I alt 15 procent af drengene og 13 procent af pigerne i undersøgelsen blev mobbet, mente deres forældre.

»Alle former for mobning er skadelig for børn. Men vores undersøgelse viser, at det ikke er alle mobbeofre, der udvikler symptomer på alvorlige psykiske mén,« siger Ylva Bjereld, doktorand ved Göteborgs Universitet.

»I vores studie er det først og fremmest idræt og gode venner, der viser sig at have stor betydning for at mindske sundhedsrisici fra mobning.«

Bedre rustet med træning

Flere drenge end piger viste tegn på psykiske problemer fra mobning – 44 procent af drengene mod 36 procent af pigerne. Men idræt rustede dem til bedre at tackle mobningen.

»Forekomsten af dårlig mental sundhed var mindre blandt de drenge, der trænede mindst en gang om ugen. Her var der 1,7 gange større chance for et godt helbred sammenlignet med de, der ikke trænede,« fortæller Ylva Bjereld.

Det er påvist, at idræt er med til at forbedre selvtilliden og give færre depressive symptomer, og særligt holdsport er blevet forbundet med gode sundhedseffekter sammenlignet med individuel træning.

Ingen idrætseffekt for piger

Men selvom idræt har en positiv effekt hos drenge, ses der ikke samme effekt hos piger.

»For piger, der blev mobbet, var idrætsaktiviteter ikke en beskyttende faktor,« påpeger Ylva Bjereld.

Undersøgelsen giver ikke nogen forklaring på denne kønsforskel, men hun har en teori.

»Drenge og piger dyrker forskellige former for idræt, og en del af forklaringen kan findes her. Overordnet set ved vi fra tidligere, at holdsport placerer personer i et socialt miljø, som er sundhedsmæssigt bedre end ved individuelle sportsgrene.«

Meget støtte fra gode venner

Undersøgelsen viste også, at gode venner var til stor hjælp. Det var en beskyttende faktor for både piger og drenge, der blev mobbet, at have mindst tre nære venner.

»Vi ved, at vennerelationer er vigtige under opvæksten. Børn 'spejler' sig i deres venner og udvikler på den måde deres egen identitet,« forklarer Ylva Bjereld.

© forskning.no Oversat af Anna Bestle


Ugens Podcast

Lyt til vores ugentlige podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.