Hvordan bliver man ridder?
En læser drømmer om at hædres af majestæten og finde en plads i den danske elite. Videnskab.dk hjælper på vej!
dronning margrethe 2 hvordan bliver man ridder

Den vigtigste instans i ordensvæsenet i Danmark er ordensherren. Den post sidder dronningen på, og det er i sidste ende hende, der beslutter, om man er værdig til at blive ridder af Dannebrog. (Foto: Varde Kommune/CC BY 2.0

Den vigtigste instans i ordensvæsenet i Danmark er ordensherren. Den post sidder dronningen på, og det er i sidste ende hende, der beslutter, om man er værdig til at blive ridder af Dannebrog. (Foto: Varde Kommune/CC BY 2.0

Det danske kongehus er et spillevende, moderne eventyr.

Prinser, prinsesser, store slotte og smukke smykker, der hænges på riddere m/k. Nu ikke længere omkranset af metal som en leverpostej fra et supermarked, men klædt i kjole og hvidt – eller haute couture – til pressedækkede baller på de gamle marmorslotte.

Vores læser Line vil gerne vide, hvordan hun selv bliver en del af alt spektaklet.

Hun skriver:

»Hvordan fungerer tildelingen af ridder-ordener i Danmark? Og hvilken betydning har de i dag? Hvad skal jeg selv gørefor at få en udmærkelse af majestæten?«

Så inden hun går ud og investerer i skræddersyet silke, gør vi os her på redaktionen umage med at finde svaret på Lines gode spørgsmål:

Hvordan bliver man en vaskeægte ridder?

Spørg Videnskaben

Her kan du stille et spørgsmål til forskerne om alt fra prutter og sure tæer til nanorobotter og livets oprindelse.

Du kan spørge om alt - men vi elsker især de lidt skøre spørgsmål, der er opstået på baggrund af en nysgerrig undren.

Vi vælger de bedste spørgsmål og kvitterer med en Videnskab.dk-T-shirt.

Send dit spørgsmål til: sv@videnskab.dk

To slags riddere

Videnskab.dk griber knoglen og ringer til Fyn. Her sidder den 79-årige professor emeritus Knud J.V. Jespersen. Han har været ansat i Ordenskapitlet som kongelig ordenshistoriograf i 23 år, inden stillingen blev overtaget af KU-historiker Jes Fabricius Møller i 2018.

Her er opgaven blandt andet at holde styr på levnedsbeskrivelserne, en slags selvbiografier, der indsendes af de mennesker, som bliver tildelt en kongelig orden eller en fortjenstmedalje. (Se faktaboks)

Der er to ridderordener. Elefantordenen er den ældste og den fornemmeste. Det er den, de kongelige har på med et blåt skærf over kjolen eller uniformen. Oprindeligt er det en katolsk orden, der går tilbage til 1400-tallet.

»Dengang var elefanter et meget sjældent syn på disse breddegrader. Det mest eksotiske man kunne forestille sig. Det var lidt ufo-agtigt,« siger Knud J.V. Jespersen, da Videnskab.dk spørger, hvorfor der lige hænger en elefant for enden af det blå bånd.

»I middelalderen kom elefanten til at symbolisere kyskhed og renhed. Elefanten har jo en meget lang graviditetsperiode. Der går et par år, fra befrugtningen finder sted, til dyret føder. Det har været svært at vide, hvad der egentlig er foregået. Måske en jomfrufødsel?«

I dag gives elefantordenen næsten udelukkende til medlemmer af den kongelige familie eller til andre landes statsoverhoveder i forbindelse med statsbesøg. Men det hænder, at ’almindelige’ borgere også kan kalde sig blå ridder. Det er dog »ekstremt bemærkelsesværdigt«, siger Knud J.V. Jespersen.

Bare fem borgerlige danskere har modtaget ordenen i det tyvende århundrede. Blandt dem Mærsk McKinney-Møller og Niels Bohr.

Har Line ikke tiden til at stifte et verdensomspændende handelsimperium eller radikalt ændre moderne fysik, kan hun begynde med at jage sine ridderdrømme et andet sted.

Hvid ridder er nemmere
dannebrogsordenen

Som hvid ridder modtager man storkorset. Ordensinsigniet består af en bryststjerne samt et hvidt skulderskærf med røde kanter, hvor der forneden hænger et korsformet kommandørkors. (Foto: Wikimedia/CC0

Dannebrogordenen blev indstiftet i 1671 og blev tildelt dem, »som ved Dyd, tro Tieniste og mandige Bedrifter have giort sig frem for andre berømmelig", som det hed i ordenens første nedskrevne statut af 1693.

»Det er den, der hævdes i ældre tid at være indstiftet i Lyndanisse, Estland, af Valdemar Sejr i 1219. Dér hvor Dannebrog dalede ned fra himlen. Men det er bare en mytologi, man fandt på, da man skulle indstifte ordenen,« fortæller Knud J.V. Jespersen.

Det er mere nærliggende at kigge til helt andre konflikter for at finde ophavet til den ridderorden, vi kender i dag. I 1808 blev Dannebrogordenen nemlig ændret efter nogle helt andre, ganske voldsomme konflikter.

»Så blev der fransk revolution, og borgerskabet gjorde sig mere og mere gældende. Der blev et behov for at brede den kongelige anerkendelse – ordenerne - ud. Indtil da var det kun fyrstelige og adelige personer, der kunne komme i betragtning til en ridderorden. Derfor var en af Frederik VI's første embedshandlinger som konge at reformere Dannebrogordenen. Den blev opdelt i de grader, vi har i dag,« forklarer Knud J.V. Jespersen. (Se faktaboks)

Nu skulle ridderordenen gives til dem, der havde gjort sig fortjent til det, og ikke bare dem, der tilfældigvis havde arvet pladsen i solen.

Hvert år er der flere hundrede danskere, der møder til audiens på Christiansborg for at takke for udmærkelsen. Fra 1951 blev den tilmed også tildelt kvinder. Og det er jo meget godt for Line! 

Ridder-pyramiden i Danmark

 

Der er seks grader af dannebrogsriddere, og der bliver færre og færre modtagere, desto højere oppe i rangfordelingen, man kommer.

 1. Klasse
  1. Storkommandører af Dannebrog (forbeholdt otte fyrstelige personer)
  2. Storkors
 2. Klasse
  1. Kommandør af 1. grad af Dannebrog
  2. Kommandør af Dannebrog
 3. Klasse
  1. Ridder af 1. grad af Dannebrog
  2. Ridder af Dannebrog

Bliver man ridder af storkorset, tildeles man også et våbenskjold. Sådan ét har Anders Fogh Rasmussen og Bertel Haarder fået. De hænger på Frederiksborg Slot sammen med dem, Mærsk McKinney-Møller og Niels Bohr fik sammen med elefantordenen.

Langt de fleste af kongehusets hædersbevisninger tildeles ikke til magteliten. Dem modtager folk, som er for eksempel el-installatører, sygeplejersker eller lagerarbejdere for mange års tro tjeneste.

Er man 40 år i den samme branche inden for den private eller offentlige sektor, kan ens arbejdsplads indstille én til en fortjenst- eller belønningsmedalje.

Ordenshistoriografen kontakter samtidig én for at bede om levnedsbeskrivelsen, der arkiveres på Rigsarkivet for fremtiden.

Sådan bliver man ridder

Så der er altså både mulighed for at blive elefantridder eller ridder af Dannebrog for Line, men vi springer sandsynlighedsregningen over og konkluderer, at hun nok bør satse på at blive ridder af Dannebrog.

Embedsværket i de forskellige ministerier indstiller én efter de krav, der er beskrevet af ordenskapitlet, som er det organ under kongehuset, der står for at udpege ridderne.

Det er ofte Forsvarsministeriet, Erhvervsministeriet, Kulturministeriet eller Justitsministeriet, afhængigt af om Line udmærker sig som højesteretsdommer eller måske kaptajn i flåden.

Det er nemlig oftest mennesker inden for disse faggrupper, der får ridderkorset. Men også erhvervsfolk og kulturpersonligheder er modtagere af Dannebrogordenen.

Bureaukratiet sender så deres anbefalinger til ordenskapitlet. Til sidst havner de så på dronningens bord. Majestæten er ’ordensherre’ og beslutter, hvem der får lov til at nyde synet af en ridder hver morgen foran badeværelsesspejlet. 

På den måde er riddertildelingerne fritaget for politisk indblanding. Men magtforsker ved CBS Christoph Ellersgaard er kritisk over for den model. Han har sammen med lektor Anton Grau Larsen kortlagt magteliten i Danmark. 

Han kalder kongehuset for en »vigtig gatekeeper for magtnetværk i Danmark« og fortæller, at det ikke bare er solide indsatser, der gør det muligt at blive ridder.

Det hjælper også, hvis Lines forældre i forvejen er en del af magteliten.

Kongehuset er en anerkendelsesbank

Bliver man slået til ridder, kan det åbne nogle af Danmarks fornemste døre. Mange bliver inviteret til baller på kongehusets slotte sammen med resten af landets elite. Måske, hvis man er heldig, bliver man en del af kongehusets inderkreds.

Her har Christoph Ellersgaard kortlagt, at man møder nogle af Danmarks mest magtfulde mænd og kvinder. De industriadelige familier, kalder Ellersgaard dem. Grundfoss, Lego, Bestseller og Mærsk. Milliardærerne.

Selvom det ikke kun er magteliten, der modtager ordenerne, mener Christoph Ellersgaard, at han kan se en overrepræsentation af Danmarks rigeste og mest magtfulde blandt Danmarks riddere, der også oftere får fornemme titler som kammerherre og hofjægermester.

»Nationalbanken trykker landets penge, mens kongehuset trykker den symbolske anerkendelse. På den måde er kongehuset en slags centralbank for anerkendelse,« siger Christoph Ellersgaard.

»Når vi som samfund prøver at afgøre, hvem der skal have denne symbolske anerkendelse, er det også vigtigt at diskutere, om vi giver den til de rigtige. Og hvis det i virkeligheden bare er sådan, at det også er milliardæren, der får ordenen, begynder den økonomiske og symbolske kapital at glide sammen.«

ridder af dannebrog viggo mortensen

Indimellem hædres også udenlandsdanskere. Viggo Mortensen er for eksempel ridder af Dannebrog. Et udpluk af kendte riddere er: fodboldspiller Brian Laudrup, speedwaykøreren Ole Olsen, digteren Inger Christensen, skuespilleren Ulla Henningsen, sanger Povl Dissing og skuespillerbrødrene Mads og Lars Mikkelsen. (Foto: New Line Cinema)

Riddere fødes oftere i Nordsjælland

Kort sagt er riddere mennesker, der har gjort sig særligt bemærkede. Det anerkender kongehuset på vegne af danskerne. Så hvad skal man gøre for at opnå den anerkendelse?

»Det nemmeste er at vælge en karrierevej i de dele af staten, hvor der tildeles ordener. Militæret eller retsvæsenet, for eksempel, og så se, om man kan arbejde sig op til det. Ellers skal man gøre sig bemærket.«

»Prøv at blive milliardær,« råder Ellersgaard Line til.

Ellers hjælper det også meget, hvis nogle allerede har gjort arbejdet for én. Arveligheden i ordener er rigtig stærk, siger Ellersgaard.

»Jo længere man kommer mod den etablerede del af eliten, desto flere er der, der har fået ordener. Kongehuset selv, de store industrifamilier, børn af embedsmænd eller direktører, hvis forældre selv er direktører. Folk, der er vokset op i Nordsjælland. Chancen for at få en stiger mange gange, hvis ens forældre også har en orden,« slutter forskeren.

Tak til Line!

Herfra skal der lyde en stor tak for det gode spørgsmål til Line og et held og lykke på hendes videre færd mod majestætens udmærkelse.

Vi sender Videnskab.dks egen symbolske anerkendelse, en T-shirt med en abe på! Uden sammenligning i øvrigt honorerer Videnskab.dk helt som kongehuset altså folk med afrikanske dyremotiver.

Har du selv et spørgsmål, du godt kunne tænke dig at få svar på – eller som Line et behov for news you can use – skal du endelig stille det til Spørg Videnskaben via e-mailadressen sv@videnskab.dk. Måske tager vi det op og hører Danmarks klogeste hoveder ad.

Du kan finde inspiration blandt læsernes mange andre gode spørgsmål her.

Hvad er en ordenshistoriograf?

Den første ordenshistoriograf tiltrådte i 1808, og der er kun én historiker ad gangen, der kan bestride den fornemme post. De holder styr på levnedsbeskrivelserne, der indsendes af ordensmodtagerne.

»I dag findes der mellem 40.000 og 45.000 levnedsbeskrivelser. De giver tværgående indblik i danskernes liv siden 1884, hvor Christiansborg Slot brændte. Det havde været spændende at læse, hvad et menneske som for eksempel Grundtvig skrev om sig selv. Men det forsvandt alt sammen som følge af slotsbranden,« siger Knud J.V. Jespersen.

»Det har været et meget stort privilegium for mig at følge med i, hvad mennesker har forestillet sig om livet og tilværelsen. Dem, der levede for hundrede år siden, og i dag,« fortæller professoren.

Han har desuden sin egen fornemme titel. Kammerherre. Det er dem, der er klædt i rød uniform til kongelige baller.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på Instagram, og læs om det bizarre havdyr her.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med over en halv million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk