Hvad kendetegner en kvindelig psykopat?
Psykopati hos kvinder er kommet i videnskabens søgelys, og forskningen peger på, at kvinder viser deres psykopati betydeligt anderledes end mænd.
Kvindelige psykopater psykopati dyssocial personlighedsstruktur

Kvindelige psykopaters særlige profil kan betyde, at deres personlighedsforstyrrelse ikke bliver opdaget, når forskerne udreder dem for psykopati. (Illustration: Anne Sophie Thingsted/Shutterstock)

Kvindelige psykopaters særlige profil kan betyde, at deres personlighedsforstyrrelse ikke bliver opdaget, når forskerne udreder dem for psykopati. (Illustration: Anne Sophie Thingsted/Shutterstock)

Prøv at forestille dig, hvordan en klassisk psykopat ser ud.

Hvilket billede tegner sig for dit indre blik?

Hvad end du ser en manipulerende kæreste, en magtsyg chef eller en bestialsk øksemorder, er psykopaten, du visualiserer, med overvældende sandsynlighed en mand. 

Kvindelige psykopater er ikke noget, man hører om særlig tit. Derfor efterlyser Brainstorms podcastlytter Mia i en besked til Brainstorm, at redaktionen dykker ned i emnet.

»Jeg mangler perspektivet om de kvindelige psykopater eller kvinder med psykopatiske træk. Jeg har hørt, at de er anderledes end mænd, så det kunne være interessant at vide, hvad der kendetegner de kvindelige psykopater,« skriver hun.

På Mias opfordring stiller Brainstorm i denne artikel skarpt på psykopati hos kvinder, for at finde ud af, hvem de kvindelige psykopater er, hvor meget vold de begår, og hvordan de adskiller sig fra deres mandlige sidestykke.

Definitionen af en psykopat varierer mellem Danmark og USA

I Danmark får man diagnosen ‘dyssocial personlighedsstruktur’, når man er det, som vi i hverdagssprog kalder psykopat. 

Den danske diagnose følger definitionen fra den europæiske diagnosemanual ICD, som hovedsageligt handler om psykopatiske personlighedstræk.

I USA hedder psykopati-diagnosen ‘antisocial personality disorder’. Her defineres en psykopat ud fra den amerikanske DSM-diagnosemanual, hvor der lægger mere vægt på voldelig og kriminel adfærd end personlighed.

Kilde: Tine Wøbbe

Forskningen i kvindelige psykopater går kun 30 år tilbage

En af hovedårsagerne til, at vi ikke hører det store om kvindelige psykopater, er, at der ikke bliver forsket nær så meget i dem som i mandlige psykopater. 

»Det er helt sikkert, at kvinder er understuderede. Forskere begyndte først i 1990’erne at interessere sig for kvinder, mens mænd har været i videnskabens søgelys siden 1800-tallet og endda tidligere,« siger Jason M. Smith til Brainstorm. Han er en af de få, der forsker i psykopati hos kvinder. I marts udkom han med bogen ‘Understanding female offenders’, der dykker ned i det sjældne fænomen.

For psykopati hos kvinder lader til at være en sjældenhed, hvis man skal tro forskningen. En systematisk gennemgang af tidligere studier har i år anslået, at mellem 1,2 og 4,5 procent af verdens befolkning er psykopater. Heraf ville procentsatsen være mere end halveret, hvis man kun medregnede kvinderne. 

Hvor mange kvinder sidder i fængsel?

I 2017 blev kvinder og piger anslået til at udgøre 6,9 procent af alle indsatte på verdensplan, så det giver automatisk færre kvinder at undersøge, fortæller Jason M. Smith.

At antallet af kvinder med en psykopati-diagnose er mindre end antallet af mænd, gør kvinderne svære at opspore til studier.

Opgaven bliver sværere af, at størstedelen af forskningen i psykopati bedrives i retspsykiatrisk regi og i fængsler, fortæller Tine Wøbbe, som har beskæftiget sig med udredning og diagnosticering af psykopater i retspsykiatrien i mere end 20 år.

»Psykologer screener typisk kun for psykopati, når nogen har begået en alvorlig forbrydelse, og derfor ved vi mest om de kriminelle psykopater. Men der er færre kvinder, der begår de alvorlige og voldelige forbrydelser, som udløser en udredning, så indsatte og retspsykiatriske patienter er en skævvredet population,« siger Tine Wøbbe, som er chefpsykolog på Psykiatrisk Center Sct. Hans. 

Deler kerne-karaktertræk med mandlige psykopater

Fordi forskere kun har undersøgt kvindelige psykopater i omkring 30 år, er meget af den viden, de har på området, kun foreløbige indikationer.

Forskerne ved dog tilstrækkeligt til at kunne tegne et groft portræt af kvindelige psykopater, der har vist sig helt grundlæggende at have de samme usympatiske kerne-karaktertræk som mænd med den sjældne personlighedsforstyrrelse.

»I lighed med mændene er kvinderne utroværdige, manipulerende, løgnagtige, dominerende, selvcentrerede og overlegne, men de vil bruge nogle andre strategier end mændene for at opnå deres mål,« siger Tine Wøbbe, og fortsætter:

»Den kendte forsker Caroline Logan kalder kvinderne 'femmes fatales', for de bruger deres køn og seksualitet og simulerer at være sårbare for at få hjælp. Det gør den mandlige psykopat ikke. Han fremstår stærk, selvsikker og charmerende,« siger hun.

Kvinder adskiller sig på tre punkter

Ifølge Jason M. Smith peger studier forsigtigt på tre kendetegn blandt kvindelige psykopater, som mændene oftest ikke besidder. Flere af kvinderne har:

  • Et interpersonelt behov

Det vil sige, at de lader til at være mere afhængige af andre mennesker til at give sig opmærksomhed, tilbedelse og hjælp. Mandlige psykopater er som regel mere afkoblede og individualistiske.

  • Et ødelagt selvbillede

Det er det, der gør, at kvindelige psykopaters har behov for andres hjælp. De er ganske vist selvcentrerede og egoistiske, men samtidig virker mange til at være selvkritiske og føle sig ødelagte. Det ser du ikke hos de grandiose mandlige psykopater.

  • Voldsomme følelsesudbrud

...som udmønter sig i impulsiv adfærd. En kvindelig psykopat kan for eksempel i et anfald af selvhad kaste sig ud i at tage stoffer, køre for stærkt eller at udvise en seksuel adfærd, som overskrider hendes normale grænser.

- Men forskere kender i bund og grund ikke den underliggende årsag til psykopati, så er der ikke en risiko for, at opmærksomhedssøgende, impulsive og selvkritiske kvinder kan have de kendetegn på grund af noget helt andet end psykopati?

»Jo, i nogle tilfælde kan adfærden skyldes et komplekst traume. Traumer er meget udbredte blandt indsatte i fængsler, som er det sted, hvor der ofte screenes for psykopati. Både kvindelige psykopater og øvrige kvinder i fængsler har traumer, men samtidig lader der til at være andre genetiske og adfærdsmæssige komponenter, der definerer psykopaterne,« siger Jason M. Smith, som er chefpsykolog ved et amerikansk kvindefængsel, hvor han behandler og udreder kvindelige indsatte.

Mandlige og kvindelige psykopaters personlighed

I et studie af 44 mænd og 46 kvindelige psykopater, sammenlignede Jason M. Smith sammen med kollegaer kvindelige og mandlige psykopaters karaktertræk.

De undersøgte forsøgsdeltagerne ud fra Rorschach-testen, som kan bruges til at vurdere personlighedsstrukturen.

De rådførte sig også i forsøgsdeltagernes journaler. 

Kvinderne scorede højere på tankemylder, hjælpeløshed, dårligt selvbillede og kontaktsøgende end mændene. 

Det er et lille studie, så resultaterne skal tages med væsentlige forbehold. 

Lignende resultater er fundet i andre små studier (her og her), men det kræver større studier, at sige noget med sikkerhed.

Kilde:Comparison of Male and Female Psychopaths on Select CS Rorschach Variables’, Journal of Projective Psychology & Mental Health, 2018    

Sammen med andre forskere, har Jason M. Smith undersøgt en af de adfærdsmæssige forskelle, aggression, i et studie med 115 psykopatiske og 53 ikke-psykopatiske kvindelige indsatte.

De kvindelige psykopater i studiet er i gennemsnit mere aggressive end de ikke-psykopatiske kvindelige ansatte, men der skal flere og større studier til for at sige noget mere sikkert, understreger Smith.

Kvindelige psykopater kan have en anderledes hjerne

En af de træk, der muligvis adskiller kvindelige psykopater fra ikke-psykopater, er abnormaliteter i den hvide substans i hjernen.

I et studie fra 2017 hjerneskannede svenske forskere 99 unge psykopatiske- og ikke-psykopatiske kvinder og fandt et sammenfald mellem nogle af de personlighedstræk, der kendetegner en psykopat, og ændringer i den hvide substans i hjernen.

Den hvide substans er et beskyttende fedtlag, der sidder omkring alle hjernens neuroner. Hvis fedtlaget bliver for tyndt eller ødelægges, virker neuronerne ikke, som de skal, fordi den enkelte neuron bliver ude af stand til at kommunikere tilstrækkeligt med de omkringliggende nerveceller.

Hvis hjernen ikke får de rigtige informationer, kan det muligvis forklare, hvorfor psykopater opfører sig anderledes end os andre, lyder det fra studiets førsteforfatter.

»Selvom der er specifikke hjerneregioner, der lader til at være mere eller mindre specialiserede i at behandle forskellige typer af information, fungerer hjernen i det store og hele som et komplekst netværk, som kommunikerer frem og tilbage,« siger Philip Lindner fra Department of Clinical Neuroscience ved Karolinska Institutet.

»Der er nu veludviklede teorier om, at psykopati ikke har at gøre med dysfunktion i specifikke regioner af hjernen, men med hvordan hjernen fungerer som netværk. Dele af netværket kan være svagere, hvilket betyder, at information ikke bliver overført fra region til region eller simpelthen bliver organiseret på en anden måde,«

Lignende resultater er blevet fundet i andre små studier, hvor forskerne har undersøgt den hvide substans i mandlige psykopaters hjerner. At ødelæggelser af den hvide substans rent faktisk hænger sammen med psykopati er dog kun en formodning. Koblingen skal undersøges i større skala, før forskerne kan være sikre. 

Bag om studiet

Helt konkret fandt de svenske forskere, at jo højere de kvindelige psykopater scorede på parametrene ‘overfladisk charme’, ‘grandiost selvværd’, ‘patologisk løgnagtighed’ og ‘kalkuleret/manipulerende’, jo mere unormal var tragten af hvid substans, der forbinder amygdala med det orbitofrontale cortex. 

Forskergruppen lavede et follow-up studie af nogle af de samme kvinder i 2018, som viste den samme tendens.

Kilde: Philip Lindner

Psykopati hos kvinder kan gå ubemærket hen

En af grundene til, at forskere ved så lidt om kvindelige psykopater, kan være, at kvinderne flyver under radaren, når de kommer ind i fængslerne og skal udredes for psykopati.

Både i Danmark og internationalt bruger læger og psykologer en revideret version af den såkaldte psykopatitjeklisten (PCL-R). Overordnet et troværdigt redskab til at udrede kvinder for psykopati, men med visse fejlkilder, mener Tine Wøbbe og Jason M. Smith.

»PCL-R kan kritiseres for, at dens elementer er baseret på mandlige træk. Når listen primært tapper ind i mandligt psykopati, er der risiko for, at man kommer til at underdiagnosticere kvinder, og det er et kæmpe problem,« siger Tine Wøbbe.

PCL-R blev udviklet af den canadiske psykolog Robert Hare, som begyndte at forske i psykopati i 1960’erne, hvor størstedelen af de psykologiske studier generelt blev lavet med mandlige forsøgsdeltagere.

Dengang var der ingen systematisk måde at screene for psykopati på, så da Hare i 1991 offentliggjorde den første version af PCL-R-redskabet, som både pålagde psykologen at interviewe den formodede psykopat og også verificere udsagnene i deres journaler, var det et nybrud. 

Ingen løftede dengang et øjenbryn over, at PCL-R udelukkende var udviklet ud fra forskning i mandlige psykopater. I dag kan vi dog ikke lukke øjnene for den uomtvistelige risiko for, at tjeklisten overser kvinder, mener Jason M. Smith.

Denne artikel er en del af 'Brainstorm' - Videnskab.dk’s projekt om hjernen

I Brainstorms ugentlige podcast serverer værterne Jais og Asbjørn hver fredag den nyeste hjerneviden med førende hjerneforskere på en let og spiselig måde.

I Brainstorms artikler kan du hver uge gå på opdagelse i en ny fascinerende afkrog af menneskets underfundige hjerne.

Følg også brainstorm.podcast på Instagram for din ugentlige dosis af nørdede, sjove og tankevækkende hjernefacts og behind the scenes.

Brainstorm er støttet af Lundbeckfonden, som er den største private bidragsyder til dansk, offentligt udført hjerneforskning. Videnskab.dk har redaktionel frihed i forhold til indholdet.

Psykopati-spørgsmål kredser om kriminalitet

Psykopatitjeklistens kønsmæssige skævhed kommer til udtryk ved, at listen på flere punkter måler psykopati ud fra, hvordan personlighedsforstyrrelsen typisk viser sig hos en mand.

Under en PCL-R-udredning taler behandleren med den kriminelle og vurderer hans eller hendes personlighed ud fra 20 elementer, såsom grandios selvopfattelse og patologisk løgnagtighed. Det mandlige bias skinner stærkt igennem i mange af spørgsmålene, mener Tine Wøbbe.

De går på, om man har begået vold, drab, våben-overtrædelser og haft anden kriminel adfærd, og det er et problem, fordi kvindelige psykopater typisk ikke begår særlig meget kriminalitet sammenlignet med mændene, siger hun.

For hvert element kan den kriminelle få 0-2 point - i Danmark udløser en score over 26 en psykopati-diagnose - men når de kun bliver spurgt ind til adfærd, som mænd typisk har, ender nogle kvinder med at få et lavere antal point.

»En fjerdedel af PCL-R handler om kriminel adfærd, og det betyder, at kvinderne kan miste op til 25 procent af pointene. Man kan derfor argumentere for, at kvindernes score burde ganges tilsvarende op for at matche en mandlig psykopat,« siger Tine Wøbbe.

Psykologernes vurderingsredskab kan indoktrinere et mandligt bias

Der er også en anden grund til formode, at nogle kvinder, der burde have fået en psykopati-diagnose, klarer frisag, når de bliver vurderet ud fra psykopatitjeklisten, mener Jason M. Smith.

For hvert af de personlighedstræk og adfærdstyper, psykologen skal vurdere den mulige psykopat ud fra, indeholder PCL-R en kort intern beskrivelse. 

Beskrivelserne forklarer psykologen, hvad der for eksempel menes med grandios selvopfattelse, patologisk løgnagtighed eller uansvarlighed. Uden undtagelse bruges det personlige stedord ‘han’. 

Under element nummer 15: ’Uansvarlighed’ lyder beskrivelsen eksempelvis, at: »Han har ringe eller ingen pligtfølelse eller loyalitet over for familie, venner, arbejdsgivere, fællesskaber, samfundet, idealer eller mærkesager [...]«. Det er problematisk, mener Jason M. Smith.

»Når en psykopat altid præsenteres som ‘han’, kan psykologer komme til ubevidst at tildele færre point, når de udreder en kvindelig gerningsmand, fordi de har fået et verdensbillede, hvor der ikke er nogen kvindelige psykopater,« siger Jason M. Smith.

Det er ikke alene psykopatitjeklisten, der skaber det verdensbillede, men også journalistiske artikler, dokumentarer og film, mener han.

Udhuler forskning i kvindeligt psykopati

Hvad gør en forsker i kvindeligt psykopati for at skaffe et repræsentativt antal forsøgsdeltagere til sit studie, når kun få kvinder får en psykopati-diagnose?

For mange forskere er løsningen på, at få kvinder får en høj nok PCL-R-score, til at anses for psykopater, at sænke minimumscoren, så de kan tage kvinder, der kun har scoret f.eks. 24, med i deres studier, fortæller Tine Wøbbe.

Men forskere bidrager ikke til den kollektive viden om kvindelige psykopater på den måde. Tværtimod skyder de sig selv og resten af forskerstanden i foden, mener Jason M. Smith.

Når studierne bliver det vilde vesten, hvor en forskergruppe klassificerer kvinder som psykopater, hvis de har scoret over 20 og en anden, når de har scoret over 25, er det umuligt at sammenligne resultaterne i systematiske gennemgange. 

Derfor bliver det svært at sige, hvor retvisende studierne er, mener Jason M. Smith.

Flere skal forstå, at kvinder også kan være psykopater

Hvis du bliver bedt om at sige navnet på en kendt psykopat, tænker du måske på Peter Lundin, der sidder i fængsel på livstid for at have parteret sin samlever og hendes to sønner.
Eller måske dukker Peter Madsen, der også har fået en livstidsdom efter at have dræbt den svensk journalist Kim Wall i sin ubåd, op i dit hoved.

Men kan du navnet på en kvindelig psykopat? Måske ikke…

Det er imidlertid vigtigt, at vores verdensbillede af, at psykopati er personlighedsforstyrrelse hos mænd, bliver udvidet, for selvom kvindelige psykopater normalt ikke lemlæster og slår ihjel, trækker de et spor af psykologisk ødelæggelse efter sig, mener Tine Wøbbe. 

»Mænd, der har været ofre for en kvindelig psykopat, kan opleve ikke at blive taget alvorligt, fordi samfundet ikke kender nok til kvindeligt psykopati. Mænd kan nærmest blive latterliggjort, fordi de har ladet sig narre og dominere af en kvinde, og så opstår der en sekundær traumatisering,« siger hun, og fortsætter:

»Jeg tror, at vi underdiagnosticerer kvindelige psykopater og dermed kommer til at underkende, hvad ofrene har været oppe imod, fordi vi i retssystemet er mere tunet ind på de mandlige psykopater,« siger Tine Wøbbe.

Hvis vi får øjnene op for de kvindelige psykopater, kan det føre til øget viden på området. Viden, som i sidste ende kan forhindre, at mennesker får deres liv ødelagt af en kvindelig psykopat.

Podcasten Brainstorm

Lyt til Videnskab.dk's podcast om hjernen, Brainstorm, herunder. Du kan også finde flere podcasts fra Videnskab.dk i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk