Hvad er censur? Del 1
censur_etik_statsligt_skationer_moral_filosofi_politik_islam

Sammenfatter man definitionerne på censur, har disse definitioner til fælles, at de alle forstår censur som en form for statssanktioneret ret til at begrænse, hvilke ytringer der må fremsættes, publiceres og videreformidles.(Foto: Shutterstock)

Sammenfatter man definitionerne på censur, har disse definitioner til fælles, at de alle forstår censur som en form for statssanktioneret ret til at begrænse, hvilke ytringer der må fremsættes, publiceres og videreformidles.(Foto: Shutterstock)

Ytringsfrihed. Censur. Selvcensur. Sådanne begreber fylder meget i den offentlige debat for tiden. Tænk på Muhammed-tegningerne. Eller sagen om Jægerbogen. Eller diskussionen om, hvorvidt racismeparagraffen skal afskaffes eller ej. Disse sager har rejst principielle spørgsmål om ytringsfrihedens grundlag og rammer, og givet anledning til heftig debat.

Men det er en forudsætning for frugtbar debat, at man enten er enige om, hvad de begreber man benytter betyder, eller er enige om at være uenige på dette punkt.

Hvis begreberne anvendes på forskellig måde, uden at folk er opmærksomme på det, så risikerer debatten at gå i tomgang. Folk tror at de taler om og diskuterer et fænomen, mens de måske i virkeligheden taler om vidt forskellige ting.

I diskussionen om ytringsfrihed og censur forudsættes det således ofte implicit, at vi alle sammen ved, hvad disse begreber betyder og bruger dem på mere eller mindre samme måde. Men er dette rigtigt? Er vi virkelig grundlæggende enige om, hvad begreberne 'ytringsfrihed' og 'censur' dækker over?

Disse spørgsmål vil vi se nærmere på i dette og de to næste indlæg

Hvad siger ordbogen?

For at forenkle tingene, så lad os indskrænke os til begrebet censur. Findes der en alment accepteret definition af, hvad dette begreb helt præcist betyder?

Når filosoffer går i gang med at afklare et begrebs betydning, så er noget af det første de gør ofte, at se på, hvordan begrebet forklares i diverse ordbøger og opslagsværker. Lad os derfor se på, hvordan begrebet censur beskrives i nogle forskellige værker.

I Politikens Nudansk Ordbog defineres censur således som: »En myndigheds kontrol af film, bøger el. aviser inden offentliggørelse el. af breve inden afsendelse med henblik på at slette uønskede meninger eller holdninger.« 

Den danske udgave af Wikipedia definerer censur som: »Undertrykkelse af tale eller fjernelse af kommunikationsmateriale, som betragtes som kritisabelt, skadeligt eller følsomt af en censurerende myndighed.« 

Den Store Danske Encyklopædi definerer censur som: »Myndigheders forhåndsgranskning af bøger og blade, radio- og TV-stof som betingelse for trykning og udsendelse.« På det venstreorienterede online-opslagsværk Leksikon.org defineres »censur i formel forstand« som det forhold »at der kræves offentlig tilladelse for at kunne fremsætte en ytring - m.a.o. en forhåndskontrol af ytringer.«

Hvis man skal sammenfatte, hvad disse definitioner har til fælles, så er det, de alle forstår censur som en form for statssanktioneret ret til at begrænse, hvilke ytringer der må fremsættes, publiceres og videreformidles.

Vi har ikke en almen accepteret forståelse af censur

Diverse ordbøger og opslagsværker synes således at være nogenlunde enige om, hvad censur består i. Betyder dette, at vi har en fælles og almindelig accepteret forståelse af censur, som vi alle er enige om, og som uproblematisk kan bruges i debatten om ytringsfrihed?

Ikke nødvendigvis.

Hvis man kigger på, hvordan begrebet censur rent faktisk anvendes, for eksempel i aviserne og i den politiske debat, så bliver det nemlig hurtigt klart, at der er ganske mange mennesker, som benytter dette begreb i en noget anden betydning, end den som angives i ordbøger og opslagsværker.

Der er intet statsligt forbud mod at kritisere islam

Tænk for eksempel på det lige for tiden meget anvendte begreb 'selvcensur'. Hvis vi holder os strengt til ordbogsdefinitionen af censur, så er dette begreb svært at forstå.

Hvis censur pr. definition involverer en statslig sanktioneret ret til at begrænse, hvilke holdninger der må ytres offentligt, hvordan kan vi da betegne enkeltindividers beslutning om for eksempel ikke at ville kritisere islam, som en form for censur?

Her i Danmark er der jo ikke noget statsligt forbud mod at kritisere islam. Betyder det, at de mennesker, som opfatter folks manglende lyst til at skrive om og forholde sig kritisk overfor Islam, som en form for censur, tager fejl?

Eller betyder det, at censurbegrebet har flere betydninger end den, som kan findes i diverse opslagsværker? Det spørgsmål vil vi se nærmere på i næste indlæg...

Denne artikel er oprindeligt publiceret som et blogindlæg.

... Eller følg os på Facebook, Twitter eller Instagram.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.


Se den nyeste video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab og sundhed henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's Center for Faglig Formidling med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.