Halvdelen af amerikanerne har været udsat for skadelige mængder bly i barndommen, anslår studie
bly_benzin_iq.jpg

Forskerne bag studiet vurderer, at bly fra benzin kan have påvirket intelligensen hos over 170 millioner amerikanere. (Foto: Shutterstock)

Forskerne bag studiet vurderer, at bly fra benzin kan have påvirket intelligensen hos over 170 millioner amerikanere. (Foto: Shutterstock)

Kilde: 
11 marts 2022

Da man i 1923 først begyndte at tilføje bly i benzin, var det for at holde motorerne i bedre stand. 

Desværre var bilernes optimering dog på bekostning af menneskers sundhed. Og nu peger et nyt statistisk studie fra Duke University og Florida State University i USA på, at også den amerikanske befolknings intelligens kan have lidt under det giftige stof. 

Det skriver Duke University i en pressemeddelelse.

Studiet har fokuseret på amerikanere, der er født før 1996, hvor blyholdig benzin blev forbudt i USA. 

»Bly kan komme ind i blodbanerne, når det inhaleres som støv, eller når det indtages gennem vand. Via blodbanerne kan blyet komme ind i hjernen gennem blod-hjerne-barrieren (membran, som fastholder et konstant kemisk miljø i hjernen for at sikre de bedste betingelser for hjernecellerne, red.), som er god til at holde en masse giftige stoffer ude af hjernen, men ikke alle,« siger en af forskerne bag studiet Aaron Reuben, ph.d. i klinisk psychologi ved Duke University, i pressemeddelelsen.

I deres forsøg på at granske det komplekse spørgsmål om, hvordan brugen af blyholdig benzin i 70 år har påvirket sundheden, har forskerne blandt andet analyseret data om brugen af blyholdig benzin, kombineret med befolkningsstatistikker og målinger af blyniveauer i blodet hos den undersøgte befolkningsgruppe. 

Analysen anslår, at 170 millioner (54 procent) af de amerikanere, der levede i 2015, havde været eksponeret for sundhedsskadelige niveauer af bly i barndommen. 

Forskerne brugte herefter internationale data om intelligenskvotienter fra børn i lande med forskellig eksponering for bly til at estimere, i hvor høj grad eksponering for bly kan have resulteret i en lavere intelligenskvotient hos amerikanerne.

Og ifølge deres anslåede beregninger har amerikanerne tilsammen mistet 824 millioner IQ-point. Det svarer til et gennemsnit på 2,6 IQ-point fordelt over hele den amerikanske befolkning. 

Studiet vurderer desuden, at eksponeringen for bly har medført en større risiko for andre langtidseffekter på sundheden, såsom reduceret hjernestørrelse, større risiko for mentale lidelser og større risiko for hjerte-kar-sygdomme i voksenlivet.

Især de, der var i live i 1960'erne og 1970'erne, hvor brugen af den blyholdige benzin toppede, har været udsat for en bekymrende høj eksponering af bly som børn, fortæller forskerne i pressemeddelelsen.

Aaron Reubens næste skridt vil være at undersøge de langvarige konsekvenser på hjernens sundhed efter eksponering af bly i en tidlig alder, baseret på tidligere resultater om, at voksne med høj blyeksponering i barndommen kan opleve accelereret hjernealdring.

Blyholdig benzin blev udfaset i Danmark i 1994.

Studiet er netop udgivet i den tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.

jg

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.