Gorillaers venskaber minder om menneskers
gorillaer primater venskaber social netværk

Gorillaer lever i store flokke, men har kun få, tætte venskaber, som ændrer sig gennem livet, viser observationer. (Foto: Shutterstock)

Gorillaer lever i store flokke, men har kun få, tætte venskaber, som ændrer sig gennem livet, viser observationer. (Foto: Shutterstock)

Kilde: 
03 august 2020

Hvis du er, som folk er flest, kan du genkende følgende: Du har relativt stort socialt netværk og hundredvis af venner på sociale medier. Men kun få af dem kalder du for tætte venner.

Gorillaer har det på nogenlunde samme måde, konkluderer et nyt studie: 

Selv om gorillaerne lever i store flokke, danner de kun tætte venskaber med nogle få, mens de har løse bånd til flere, viser 12 års observationer af vilde gorillaer i Rwanda ifølge ScienceAlert. 

Gorillaerne har tilsyneladende en grænse for, hvor mange nære venner, de kan administrere, konkluderer forskerne bag studiet, som er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Proceedings of the Royal Society B.   

Ligesom mennesker er der også forskel på, hvor sociale de enkelte gorillaer er, viser observationerne: Nogle gorillaer er bedre til at knytte venskaber med flere end andre. 

»Individer, der boede i den samme gruppe, havde forskellige niveauer af social kompleksitet - nogle gorillaer havde mere mangfoldige sociale forhold end andre,« siger en af forskerne bag studiet, biolog Lauren Brent fra University of Exeter i England, til ScienceAlert. 

»Fundet føjer sig til en stigende mængde evidens, der viser, at uanset om der er tale om mennesker, gorillaer eller en andre typer sociale dyr, så oplever ikke alle deres sociale verden på samme måde,« fortsætter hun. 

I 12 år har Lauren Brent og kollegaer observeret og indsamlet data om adfærden blandt 150 gorillaer, der lever i 13 grupper i Rwanda. 

Normalt måler forskere primaters interaktion ved at måle, hvor meget tid de bruger på at pleje hinanden. Men på det punkt adskiller gorillaer sig fra sine artsfæller, skriver ScienceAlert.

»Imidlertid bruger gorillaer mindre tid på at pleje end de fleste andre primater. I stedet handler (det sociale liv; red.) i mange gorillasamfund om, hvem enkeltpersoner vælger at sidde ved siden af, og hvem de flytter væk fra,« forklarer antropolog Robin Morisson fra University of Exeter til ScienceAlert.  

Ved blandt andet at se på, hvem gorillaerne foretrak at sidde ved siden af, fandt forskerne, at gruppens størrelse ikke var afgørende for, hvor mange forskellige venskaber gorillaerne dannede:

Gorillaer, der lever i en stor flok, har ikke nødvendigvis flere venskaber end gorillaer i mindre flokke. 

Det ser altså ud til, at der er en grænse for, hvor mange tætte venskaber gorillaer kan administrere, konkluderer forskerne. Det samme gør sig ifølge ScienceAlert gældende for mennesker, som ifølge en kendt teori formuleret af den britiske evolutionsbiolog Robin Dunbar har en hjernestørrelse, som medfører, at de maksimalt kan administrere 150 venskaber.

Ligesom hos mennesker ændrer gorillaernes venskaber karakter gennem livet:

I opvæksten har gorillaerne mange venner af begge køn. Men efterhånden som de bliver ældre, begynder kønnene at opføre sig forskelligt.

Hun-gorillaerne bevarer i høj grad det samme antal venskaber gennem livet, mens han-gorillaerne bryder båndene til kammeraterne, når de bliver teenagere. Først senere i livet bliver hannerne igen mere sociale, viser forskerne observationer, skriver ScienceAlert.    

Forskerne mener ifølge ScienceAlert, at teenage-hannerne distancerer sig fra kammeraterne for at forberede sig på det tidspunkt, hvor de skal forlade gruppen for at få deres egen flok. 

ar

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.