Fra Christian VI til Grundtvig: 12.000 breve frigivet på nettet
Kilde: 
18 januar 2017

»Tag nu til Takke med dette Sjaskebrev! Naar du kommer selv, kan der blive talt fornuftig.«

Sådan skrev en 33 år gammel B.S. Ingemann i et brev stilet til N.F.S. Grundtvig 25. juni 1822. Det er et af de over 12.000 private breve, du nu får mulighed for at snage i, efter at Det Kongelige Bibliotek har digitaliseret sine samlinger af trykte brevudvekslinger og gjort dem tilgængelige på nettet.

LÆS OGSÅ: Forskere kan endelig læse 1800 år gammelt brev

Du kan blandt andet læse en kort notits fra Christian IV til hans kansler, Christen Thomesen Sehested, som skulle vide, at kongen nu havde fundet ud af, hvor instrumenterne i det næsten færdigbyggede Rundetårn skulle placeres.

Eller hvad med soldaten Kresten Andersens førstehåndsberetning fra skyttegravene under 1. verdenskrig: 

»Trommeild vænner man sig ogsaa til, skønt I kan jo nok forstaa Ens Stemning, naar man sidder i et lille Jordhul, og der i Timevis hugger svære 28 cm Granater ned rundtom.«

LÆS OGSÅ: Staten udførte massiv censur under 1. Verdenskrig

Hidtil har mange af disse breve udelukkende kunnet læses i bibliotekets læsesal, men efter flere års scanningsarbejde og metadatering er de nu frit og let tilgængelige hjemme fra dagligstuen.

Det Kongelige Bibliotek lover i en pressemeddelelse, at brevene er lette at søge i, ligesom breve skrevet med gotiske bogstaver nu også kan læses med almindelige bogstaver ved siden af den originale faksimile.

LÆS OGSÅ: Hvordan skal jeg forstå en uddød skrifttype?

»Danmarks Breve giver alment interesserede læsere samt forskere og studerende et indblik i fortiden, som både slår historiens store strenge an og kommer ind under huden på de personer, som befolkede den,« skriver biblioteket.

I alt indeholder projektet flere end 70.000 breve, og disse vil blive frigivet løbende, efterhånden som ophavsretten på dem udløber. Næste store tilføjelse bliver en brevsamling med nogle af Herman Bangs breve, som kommer i 2018.

LÆS OGSÅ: Grundtvig digitaliseres for millioner

LÆS OGSÅ: Postkort fra fortiden afslører romerske soldaters hverdag

jo

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.