Forsvinder der overhovedet flere skibe og fly i Bermuda-trekanten?
Det er nærmest en alment accepteret sandhed, at fly og skibe forsvinder fra Bermuda-trekanten i særlig stor stil. Men passer det? Videnskab.dk kigger nærmere på tal og fakta bag ulykkerne.

Et væld af teorier om alt fra elektrisk tåge til ufoer og vanvittige tordenvejr forsøger at forklare, hvorfor skibe og fly forsvinder i stort antal fra Bermuda-trekanten. Men er der overhovedet særligt mange forsvindinger, der kræver vilde teorier? (Foto: Shutterstock)

Et væld af teorier om alt fra elektrisk tåge til ufoer og vanvittige tordenvejr forsøger at forklare, hvorfor skibe og fly forsvinder i stort antal fra Bermuda-trekanten. Men er der overhovedet særligt mange forsvindinger, der kræver vilde teorier? (Foto: Shutterstock)

De mest udbredte og vilde teorier om, hvorfor fly og både forsvinder i Bermuda-trekanten, har lidt den videnskabelige død i Videnskab.dk's serie om det mystiske område, der strækker sig ud over havet fra Florida ned til Puerto Rico og videre over til Bermuda.

Nej, magnetfeltet over Bermuda-trekakten er ikke noget særligt.

Nej, intet tyder på, at der er ufoer eller tidslommer eller Atlantis involveret.

Til gengæld er det muligt, at naturlige fænomener som vanvittige uvejr eller monsterbølger kan smadre fartøjer fuldstændigt fra det ene øjeblik til de næste.

Så måske er det alligevel ikke uden grund, at Bermuda-trekanten er omgærdet af historier om mystik, død og uhyggelige forsvindinger?

Før vi kan lave den endelige konklusion, mangler vi dog at se på et enkelt, men meget centralt punkt.

En præmis for hele myten om Bermuda-trekanten er, at fly og skibe forsvinder under mystiske omstændigheder i stort antal og på måder, som man ikke finder særligt mange andre steder i verden. Det virker nærmest, som om det er en etableret sandhed. Men spørgsmålet er, om det virkelig er tilfældet?

Ingen store flyulykker i Bermuda-trekanten i mange år

Videnskab.dk har fundet rapporter og opgørelser og vendt statistikkerne og beretningerne fra Bermuda-trekanten med en række forskere.

Konklusionen peger ret entydigt i én retning: Nej, Bermuda-trekanten ser ikke ud til at være farligere end alle mulige andre steder.

Vidste du eksempelvis, at:

 • Ingen store skibe eller fly er forsvundet sporløst og uforklarligt i Bermuda-trekanten fra 1970 og frem? Tidspunktet svarer nogenlunde til, hvornår satellitter gjorde det lettere at varsle om dårligt vejr og at følge fartøjer løbende. Som forsker i naturkatastrofer Morten Lauge Pedersen fra Aalborg Universitet konstaterer: »Det er ikke let at forsvinde uden spor mere.«
   
 • Ifølge den seneste opgørelse fra Boeing var der i 2012 endda ikke et eneste uheld med et kommercielt fly over Bermuda-trekanten.

Tallene får opbakning af lederen af én af internettets største statistikbanker over flyulykker, The Bureau of Aircraft Accidents Archives (B3A), som siden 1990 har opdateret sit arkiv og indsamlet oplysninger om nye flystyrt overalt i verden.

»Så vidt jeg ved, er det meget længe siden, at der har været ulykker med luftfartøjer i Bermuda-trekanten,« skriver Ronan Hubert i en mail til Videnskab.dk.

Bermuda-trekanten uden for top-10 over farligste steder for skibe

Heller ikke ved havoverfladen sker der flere ulykker i Bermuda-trekanten, end der gør så mange andre steder i verden.

Selv i forholdsvis stille vejr kan en kombination af Golfstrømmen, vind og pudsige forhold på havbunden skabe urolig sø i Bermuda-trekanten. (Foto: humanedgetech.com)

Forskere ved Southampton Solent University har lavet en grundig rapport, hvor de blandt andet har gennemgået videnskabelig litteratur, samt forhørt sig hos industrien og forsikringsselskaber for at få oplysninger om uheld og forsvindinger.

Ifølge rapporten ligger de 10 værste steder på kloden ikke i nærheden af Bermuda-trekanten, og farvandet i området bliver helt forbigået som noget særligt, selvom området er ét af de mest besejlede hver dag. (Marinetraffic.com kan du se, hvor mange af verdens største skibe, der sejler gennem området sydøst for USA lige nu.)

Det farligste område i verden, når man ser på skibsulykker og -forsvindinger ('hændelser'), er Det Sydkinesiske Hav. Pudsigt nok samme sted, hvor man mistede radiokontakten med Malaysia Airlines Flight 370 i marts 2014. Denne ulykkesstatistik dækker dog kun skibe og dækker i øvrigt perioden 1999-2011. Tallet 59, der på vores lille kort ser ud til at ligge rimelig tæt på Bermuda-trekanten, dækker over hændelser i Panama-kanalen, 1.900 km syd for Bermuda-trekanten. (Kilde: Rapport fra Southampton Solent University. Grafik: Mette Friis-Mikkelsen, Videnskab.dk)

 

Forsikringsselskab kræver ikke højere præmie for sejlads i Bermuda-trekanten

Forsikringsselskabet Lloyd's of London har desuden meldt ud, at præmierne ikke er højere for at sejle igennem Bermuda-trekanten, ganske enkelt fordi der ikke er større risiko for ulykker i det område af verden.

Det faktum alene får professor Bo Barker Jørgensen fra Aarhus Universitet til at mistro hele præmissen for myten om Bermuda-trekanten.

»Jeg tror virkelig, at ét af de største sandhedsvidner i denne sag, er et forsikringsselskab. De har ikke råd til at lade være med at se på fakta,« bemærker han.

 

Amerikanske myndigheder: ingen uforklarlige begivenheder

Læg hertil, at den amerikanske vejr-myndighed NOAA, der overvåger alt fra atmosfære til havdybder, aldrig har observeret særlige fænomener i Bermuda-trekanten ud over de pludselig og kraftige uvejr.

USGS, en højt anerkendt amerikansk forskningsorganisation, der i bund og grund overvåger alt, der kan udvikle sig til naturkatastrofer i verden, herunder geologi og jordbundsforskydelser, konstaterer også, at der ikke er noget mystisk ved Bermuda-trekanten.

NASA, verdens førende rumfartsorganisation, ligger helt i samme spor. Den har aldrig registreret noget usædvanligt i området.

På den måde begynder grundlaget for den ellers så etablerede myte at smuldre.

De største forsvindinger skyldtes uvejr og menneskelige fejl

Ifølge andre amerikanske myndigheder kan langt de fleste uheld i Bermuda-trekanten endda forklares helt naturligt.

USA's flåde mener for eksempel, at deres største tab i området – fragtskibet USS Cyclops og fem fly i eskadrillen Flight 19 – begge sandsynligvis er forsvundet i en kombination af dårligt vejr og tåbelige, menneskelige fejl.

Og så sker det jo altså, at fartøjer forsvinder i området helt tilfældigt. Se på Malaysia Airlines; pludselig er det væk på forunderlig vis.

Morten Lauge Pedersen, Aalborg Universitet

USS Cyclops var lastet med langt mere malm, end hun var bygget til, der var fejl på motoren, og ifølge USA's flåde røg skibet formentlig ind i en uventet storm

Flight 19 havde store problemer med at orientere sig, formentlig på grund af defekte kompasser.

Man kan selvfølgelig altid diskutere årsagen til, hvorfor kompasserne ikke fungerede, eller hvorfor eskadrillens leder Charles C. Taylor over radioen udbrød, at han ikke kunne finde hoved og hale i noget, og at »alt ser mærkeligt ud, selv havet!«

Men faktum er, at de fem fly fløj rundt i lang tid uden at finde den rette vej tilbage til basen. Flyene endte formentlig med at styrte i havet, fordi de løb tør for brændstof, i øvrigt på den sidste tur før piloterne var helt færdiguddannede.

Flight 19's redningsfly eksploderede pga. bygningsfejl

Redningsflyet, der forsvandt, mens det ledte efter overlevende fra Flight 19, var en vandflyver af typen PBM Mariner. Ifølge militærmuseet Naval Air Station Fort Lauderdale Museum var flyet berygtet for at være en 'flyvende tændstikæske', som tidligere havde vist sig at lække let antændelige dampe og eksplodere, når det var tanket godt op, som det er tilfældet på en redningsmission.

Sidste melding fra redningsflyet lød, at det nærmede sig stedet, hvor man antog, at Flight 19 befandt sig, da kontakten røg.

Ikke lang tid efter meldingen fra PBM Mariner, observerede et fragtskib pludselig noget, som lignede et fly, der styrtede ned, efterfulgt af en 30 meter høj ildsøjle, der brændte i 10 minutter. Skibets besætning så også en stor oliepøl på havoverfladen, men fandt ingen overlevende i havet. 

Skibe og fly forsvinder nogle gange på tilfældige steder i verden

Alt i alt er mellem 50 og 100 fartøjer efter sigende forsvundet under mystiske omstændigheder i Bermuda-trekanten gennem de seneste 100 år - og endnu flere de seneste 200 år.

Hvis alle tilfælde virkelig var umulige at forklare, var det selvfølgelig et højt tal. Men dels forsvinder skibe og fly nogle gange uden spor rundt omkring i verden. Et aktuelt eksempel er Malaysia Airlines Flight 370, der fra det ene øjeblik til det andet forsvandt fra radaren.

Dels viser det sig, når man ser nærmere på forsvindingerne, at mange af dem har en naturlig årsag, ligesom det formentlig var tilfældet for USS Cyclops, Flight 19 og redningsflyet, der forsvandt.

USS Cyclops tog 306 mennesker med sig, da skibet forsvandt i marts 1918, formentlig på grund af en blanding af uvejr og tekniske/menneskelige fejl.

I 2009 blev to mystiske britiske forsvindinger for eksempel forklaret med næsten samme historie som Flight 19: tekniske problemer med flyene, ringe udstyr og for lidt brændstof, rapporterede BBC.

De steder, hvor man typisk bliver overrasket af et stormvejr i dag, er steder, hvor kommunikationen ikke fungerer. Det er ikke i USA, men for eksempel i Asien, hvor man stadig har nogle af verdens største tabstal.

John Cappelen, seniorklimatolog, DMI

Tilsvarende har forskningsbibliotekar Larry Kusche, som tidligere nævnt i Videnskab.dk's serie, pillet mange af de klassiske sager fra hinanden ved minutiøst at gennemgå spor, optegnelser og udklip fra aviser.

I dag forsvinder kun små skibe og fly

Måske er det også kendetegnende, at det i dag kun er mindre fartøjer, der forsvinder i Bermuda. Det kan der være årsager til, som vi aldrig hører om eller finder ud af - også ud over de pludselige og voldsomme uvejr, samt de uhyggelige monsterbølger, som vi også har set nærmere på i serien.

Danske forskere nævner i flæng, at:

 • fartøjer kan være i ringe stand
 • teknikken kan fejle
 • fly kan løbe tør for benzin over havet
 • pirater border skibe
 • skippere kan være uopmærksomme eller bare dårlige til at sejle 

Og det kan i øvrigt være meget svært at manøvrere i området, beretter Morten Lauge Pedersen fra Aalborg Universitet.

»Især i den vestligste del af Bermuda-trekanten kan det være meget let at fare vild. Du regner med, at du kan sejle gennem et smalt stræde, men pludselig hænger du på et undersøisk skær et sted, og så beskadiges båden.«

»Eller du risikerer at gå på et rev og synke dybt ned i havet nærmest lige ved siden af. Du kan pludselig komme ud i hårdt vejr. Alt det kan gøre enhver erfaren skibsfører temmelig forvirret,« påpeger Morten Lauge Pedersen.

Bermuda-trekanten er heller ikke specielt hård ved små fly og skibe

Med andre ord: Intet tyder på, at Bermuda-trekanten er et særlig farligt område, hvor ekstraordinært mange fly eller skibe forsvinder sporløst.

Det har måske været tilfældet i 1940'erne, 1950'erne og 1960'erne, men det kan lige så godt skyldes, at det dengang ikke var muligt at spore fartøjerne undervejs eller at finde naturlige forklaringer – måske fordi vragrester bliver begravet dybt på havets bund eller bliver båret af sted til en helt anden del af verden med den kraftige Golfstrøm.

I dag kan der være masser af naturlige forklaringer på, hvorfor små fartøjer forsvinder, hvis de gør det i særlig stor grad i Bermuda-trekanten.

Men som oversigten fra det amerikanske National Transportation Safety Board antyder, så er farvandet sydøst for USA ikke specielt hårdt ramt.

Konklusion: Bermuda-trekanten er en myte

Det virker alt i alt sikkert at konkludere, at myten om Bermuda-trekanten netop er - en myte.

Nogen vil dog nok stadig mene, at der er forhold, som denne artikel ikke har belyst. For eksempel at:

 • skibe og fly forsvinder på grund af et hemmeligt våben, som verdens regeringer tester i området
   
 • ufoer eller måske krybdyr fra rummet slæber folk gennem ormehuller eller tidslommer, som myndighederne ikke vil indrømme eksisterer, eller at
   
 • journalisten eller forskerne, der udtaler sig, har lavet for tynd og mangelfuld research - eller dækker over sandheden

Som Morten Lauge Pedersen fra Aalborg Universitet konstaterer:

»Fakta viser én ting. Men nogle gange er myter bare mere sejlivede end fakta.«

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Corona-tal

Videnskab.dk går i dybden med den seneste corona-forskning. Læs vores artikler i temaet her.

Hver dag opdaterer vi også de seneste tal.

Dyk ned i grafer om udviklingen i antal smittede, indlagte, døde og vaccinationer i Danmark og alle andre lande.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med over en halv million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk