Forsvaret tester mindfulness
Det danske forsvar har ligesom det amerikanske militær indset, at mindfulness-træning kan hjælpe udsendte soldater og forebygge stress. Det viser to mindfulness-forløb på Hærens Officersskole.

De to initiativtagere bag minfulness-forløbene på Hærens Officersskole, major Henrik Tams Gildberg, Faggruppe Ledelse, og Charlotte Mandrup, ledelsesrådgiver og mindfulness-coach. (Foto: Charlotte Mandrup)

Ikke kun de amerikanske soldater er hoppet med på mindfulness-bølgen. Også i det danske forsvar har man indset, at officerer kan bruge mindfulness som et mentalt redskab til at fokusere tankerne - især i forbindelse med de internationale missioner, der kan være en stor fysisk og mental kraftpræstation.

Det oplyser major og lærer i ledelse, Henrik Tams Gildberg, fra Hærens Officersskole.

»Vi har faktisk allerede kørt to mindre mindfulness-forløb de sidste to år med en udvalgt skare af lærere på officersskolen. Og i fremtiden mener jeg bestemt, det er aktuelt også at udbrede træningen til soldaterne,« siger han.

Forsvaret blev inspireret af top-idrætsfolk

De to mindfulness-forløb blev gennemført af Henrik Tams Gildberg og kaptajn Mads Mikkelsen i samarbejde med ledelsesrådgiver Charlotte Mandrup, der er psykoterapeut og rådgiver i ledelsesudvikling og mindfulness. Idéen var at teste mindfulness-teknikker som forberedelse til internationale missioner og forebyggelse af stress.

»De internationale missioner i dag kræver officerens fulde koncentration og en større mental robusthed end før i tiden. Officersuddannelsen har derfor brug for metoder, der kan træne soldaterne i at håndtere udfordringerne mentalt,« forklarer Henrik Tams Gildberg.

Inspirationen kom fra professionelle idrætsfolk og topatleter, der i dag gør et stort nummer ud af at træne deres mentale kapaciteter, såvel som deres fysik.

Fakta

Mindfulness har rødder i buddhismen, men mindfulness og meditation har de senere år også fundet vej til Vesten i forbindelse med ikke-religiøse problemstillinger som håndtering og behandling af stress.

Mindfulness handler om nærvær i nuet og optræner evnen til at være fuldt ud opmærksom på det, man foretager sig her og nu, typisk gennem meditations- eller vejrtrækningsøvelser.

Mindfulness-teknikkerne kan især bruges i højpræstationsbrancher som f.eks. eliteidræt, fordi mindfulness fremmer præstationer og forebygger stress i forbindelse med et stort arbejds- og følelsesmæssigt pres.

»Vi tænkte, at hvis mentaltræning kan hjælpe idrætsfolkene med at præstere under et stort psykisk pres, hvorfor skulle det så ikke også kunne hjælpe officerer?« siger Henrik Tams Gildberg.

Deltagerne lærte forskellige koncentrationsøvelser

I forløbene, der blev gennemført i efteråret 2010 og efteråret 2011, blev i alt 24 udvalgte forsøgsdeltagere fra skolens lærerstab instrueret af Charlotte Mandrup. Hun har skrevet flere bøger om mindfulness, og som en del af processen blev deltagerne bedt om at læse en af hendes bøger, ’Mindfulness i hverdagen’.

Charlotte Mandrup underviste desuden løbende deltagerne i mindfulness som filosofi og praktisk redskab - blandt andet ved hjælp af tre forskellige meditationsteknikker, som deltagerne blev bedt om at træne 15 minutter alene hver dag.

Det gik de tre forskellige meditationsteknikker ud på:

 1. Koncentrationsmeditation: Træning af kontrollen over opmærksomheden ved at tælle ind- og udåndinger. Denne teknik er særligt velegnet til begyndere for at træne koncentrationsevnen og blev brugt den første del af forløbet.
   
 2. ’Labelmeditation’: Træning i en burmesisk meditationsteknik, der er en slags forstadie til næste step, som er den rene mindfulness-meditation. Her anvender man en særlig teknik til at lægge distance til tanker, følelser og sanseindtryk. Denne teknik blev brugt i den midterste del af forløbet.
   
 3. Mindfulness meditation: Træning af neutral iagttagelse af tanker, følelser og sanseindtryk. Denne teknik blev brugt den sidste del af forløbet.

Åndedrætsøvelser og yoga styrker koncentrationen

Deltagerne lærte desuden forskellige åndedrætsøvelser, fordi træning af åndedrættet virker beroligende og opøver koncentrationsevnen, forklarer Charlotte Mandrup.

Eksempler på åndedrætsøvelser:

 • Rensende åndedræt: Lange, seje indåndinger gennem næsen og kraftige, grundige udåndinger gennem åben mund. Skaber energi, giver en følelse af at rense sind og krop.
   
 • Kontrolleret åndedræt: Gradvis opbygning/nedtrapning af dybe og kraftige åndedræt. Styrker evnen til at kontrollere - og være bevidst om - åndedrættet.
   
 • Udvidet/beroligende åndedræt: Hver fase af åndedrættet (indånding, udånding, holde vejret inde, holde vejret ude) gøres lige lange og gradvis længere. Udvider lungernes kapacitet og virker beroligende.
Fakta

Hvad kan militæret få ud af mindfulness-træning?

Mindfulness-teknikker kan hjælpe mennesker, der bærer et tungt ansvar og dagligt skal træffe store beslutninger og overskue pressede situationer.

Derfor kan mindfulness også bruges i Hærens Officersskole, hvis undervisningen bliver tilpasset til officerernes praktiske virkelighed. For eksempel ved at koble meditationsøvelserne til konkrete spørgsmål som: ’Hvordan kan man bruge de tre teknikker til at håndtere fysisk smerte?’.

»Derudover lavede vi yoga, primært for at løsne op for kroppen da deltagerne jo havde siddet i meditationsstilling på gulvet i mange timer. Men også for at vise hvordan man træner opmærksomhed under fysisk bevægelse, hvilket er sværere end under stillesiddende meditation, hvor man bedre kan begrænse sanseindtrykkene,« forklarer Charlotte Mandrup.

Træning og udbytte hænger sammen

I løbet af et par måneder skete der en udvikling i gruppen – i hvert fald for de deltagere, der havde trænet, som de var blevet bedt om.

»Vores konklusion er, at mindfulness - i den form vi underviser og træner det - kan give solide forbedringer på en række områder – forudsat at folk rent faktisk træner. Vi ser nemlig en direkte sammenhæng mellem indsats og udbytte,« forklarer Charlotte Mandrup.

Deltagerne, som trænede hver dag, oplevede en større forbedring i deres koncentrationsevne og evne til at fokusere på en given opgave samt at skifte fokus uden at tabe opmærksomheden. Derudover opnåede de flittige deltagere:

 • Større følelsesmæssig robusthed – evnen til at blive mindre negativt påvirket af  oplevelser og andres opfattelser
   
 • Større følelsesmæssig kontrol – evnen til at kontrollere sine følelsesudbrud ved at genkende sine følelser, men være i stand til at vælge hvordan man vil reagere på dem
   
 • Præstationsklarhed – evnen til at sætte sig op, mentalt og følelsesmæssigt, til en krævende situation
   
 • Større effektivitet – evnen til at løse opgaver med minimum spild og mindst mulige indsats 
   
 • Mere nærvær – evnen til at være mentalt, følelsesmæssigt tilstede i det fysiske nu
   
 • Selvindsigt – evnen til at kende sig selv, sine reaktionsmønstre og præferencer

De soldater, som af forskellige grunde ikke trænede hver dag, oplevede ikke samme grad af forbedring.

Soldaternes koncentration blev forbedret

Både før og efter forløbene evaluerede deltagerne sig selv i et spørgeskema og igennem personlige, individuelle interview.

Officerer har generelt en fin koncentration sammenlignet med andre, men alligevel viser det sig i starten, at det er uhyre vanskeligt for dem at holde koncentrationen på en given ting i mere end få sekunder ad gangen.

Charlotte Mandrup, coach i ledelsesudvikling og mindfulness

En sammenligning af rapporteringerne viste, at gruppen samlet set oplevede en forbedring på 19 procent, herunder 34 procent forbedring på koncentration, 32 procent på fokusskifte og 17 procent på følelsesmæssig kontrol.

Så trods en hypotese om, at deltagerne i forvejen var særdeles trænede i at præstere og koncentrere sig i pressede situationer, viser målingen overraskende store forbedringer, mener Charlotte Mandrup.

Mindfulness kan måske blive del af soldaters uddannelse

Selv om forløbene på Hærens Officersskole ikke var opbygget som deciderede videnskabelige forsøg, finder Charlotte Mandrup resultatet lovende.

»Vi har et par håndfulde elitesportsfolk og mere end hundrede deltagere fra det private erhvervsliv, hvor vi også har gennemført tilsvarende evalueringer før og efter et 8 ugers forløb. Og da resultaterne fra officersskolen ligner disse, mener vi, der tegner sig et sigende billede,« siger hun.

Resultaterne var også tilfredsstillende nok til, at major Henrik Tams Gildberg sagtens kan forestille sig, at lignende forløb i fremtiden vil blive udbredt til større dele af det danske forsvar.

»Mindfulness kan uden tvivl bruges som et mentalt værktøj, der kan opøve evnen til at fokusere. Den evne kan i høj grad være til gavn for soldater - især i forbindelse med de internationale missioner, der kan være en stor fysisk og mental kraftpræstation.«

Men forløbene viste også, at det kræver en vis portion mental modenhed, vilje og ikke mindst daglig træning at opnå optimale resultater, mener Henrik Tams Gildberg.

»Som med al anden personlig udvikling kræver det en vis psykisk og mental modenhed, hvis man skal flytte sig. Derfor er det ikke den yngste kampsoldat, vi kan træne i mindfulness,« slutter han.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.