Forskningsministeren har gået på højkristen bibelskole
Forsknings- og uddannelsesminister Esben Lunde Larsen (V) har modtaget undervisning fra Dansk Bibel-Institut - en privat uddannelse, der ikke er godkendt i Danmark. Ifølge flere forskere, Videnskab.dk har talt med, står Bibel-Instituttet i kontrast til de videnskabelige principper for undervisning i Danmark.

Uddannelsesminister Esben Lunde Larsen har gået på Misjonshøgskolen i Norge fra 2001-2005. Den oplysning har han valgt at udelade fra sit CV på Folketingets hjemmeside. (Foto: Wikimedia Commons)

Uddannelsesminister Esben Lunde Larsen har gået på Misjonshøgskolen i Norge fra 2001-2005. Den oplysning har han valgt at udelade fra sit CV på Folketingets hjemmeside. (Foto: Wikimedia Commons)

cand.theol., Københavns Universitet, fra 2001 til 2008.

Sådan står der under punktet uddannelse og erhverv på forsknings- og uddannelsesminister Esben Lunde Larsens CV på Folketingets hjemmeside. Her fremgår det altså, at ministeren har læst på Københavns Universitet (KU) i syv år.

(NB: Ministerens CV er blevet opdateret, efter denne artikel blev skrevet.)

Det fremgår til gengæld ikke, at Esben Lunde Larsen (V) fra 2001 til 2005 har studeret på Misjonshøgskolen i Norge og derigennem modtaget undervisning hos en privat, højkristen bibelskole. Det afslører en aktindsigt, som mediet Forskerforum har modtaget, fra Københavns Universitet.

Københavns Universitet oplyser, at ministeren først blev optaget på den teologiske bacheloruddannelse 1. februar 2006, skriver Ekstra Bladet. De første 4 år af sin uddannelse tog ministeren på Misjonshøgskolen i Norge, som i den pågældende periode udbød undervisning gennem Dansk Bibel-Institut i København.

Ministeren udtaler til Ekstra Bladet, at han godt kan se, at man kan misforstå hans CV, men at hans intention hverken har været at lyve eller skjule oplysninger om sin uddannelse. Du kan se ministerens svar til Videnskab.dk i boksen under artiklen.

Uddannelsen er ikke godkendt i Danmark

Dansk Bibel-Institut er en privat uddannelse, som ikke har akkreditering i Danmark - dvs. at den ikke er godkendt som en dansk uddannelse. Esben Lunde Larsen kunne senere blive indskrevet på først den teologiske bachelor og senere kandidat-uddannelsen på Københavns Universitet, fordi hans studier formelt foregik i Misjonshøgskolens regi, skriver Ekstra Bladet.

Misjonshøgskolen har indtil 2007 haft et samarbejde med Dansk Bibel-Institut. I et svar fra Misjonshøgskolen bliver det understreget, at det var Dansk Bibel-Instituts undervisere, der stod for undervisningen i København, mens Esben Lunde Larsen gik på skolen.

»Hans studier var en del af samarbejdet mellem DBI (Dansk Bibel-Institut, red.) og MHS (Misjonshøgskolen, red.),« skriver rektor for Misjonshøgskolen, Bård Mæland, i et svar til Ekstra Bladet.

Etableret i protest mod bibelkritisk forskning

Bibelinstituttet blev, ifølge en forsker Videnskab.dk har talt med, etableret som en protest og modvægt til den bibelkritiske forskning ved de teologiske fakulteter ved KU og Aarhus Universitet – og har stadig det formål i dag.

Fakta

Tidslinje for forsknings- og uddannelsesministerens uddannelse:

MHS Norge:

- Indskrevet og følger undervisninger fra efterårssemester 2001 til og med forårssemester 2005

MHS (Misjonshøgskolen) er akkrediteret af den norske akkrediteringsinstitution (NOKUT) og godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet i Norge (Kunnskapsdepartementet).
Københavns Universitet:

- Indskrevet og følger undervisning 01.09.2002 – 02.03.2003 som international gæstestuderende

- Indskrevet og følger undervisning 01.09.2003 – 31.01.2004 som international udvekslingsstuderende

- Indskrevet og følger undervisning 01.08.2005 – 31.01.2006 som international udvekslingsstuderende

- Indskrevet og følger undervisning 01.02.2006 – 14.08.2007 som bachelorstuderende

- Indskrevet og følger undervisning 01.07.2007 – 03.03.2008 som kandidatstuderende

2008: Cand.theol., Københavns Universitet

Kilde: Ministerens pressekontakt

»Teologiundervisningen på universiteterne drives efter de videnskabelige principper, og det mente man (Dansk Bibel-Institut, red.) var en udvanding af troen og en forkert opfattelse af, hvordan man skal drive bibelforskning og teologisk forskning, og derfor ønskede man en modvægt til den forskning,« lyder det fra lektor Peter Lodberg fra Institut for Kultur og Samfund – Systematisk Teologi på Aarhus Universitet.

»Hvis man ser deres vedtægter, vil man kunne se, at teologisk forskning skal være underordnet et ganske bestemt bibelsyn, som ikke levner mulighed for en kritik. Svaret er så at sige givet på forhånd,« fortsætter han.

I Bibel-Instituttets vedtægter står der blandt andet, at instituttet har til formål, at 'fremme bibeltro, undervisning og mission', at 'forberede til og videreuddanne i tjenesten for evangeliet hjemme og ude', og at 'vække og bevare troens liv og styrke det kristne fællesskab blandt de studerende'. Læs Bibel-Instittutets vedtægter her.

Ministeren tror på den skabende Gud - men også på videnskaben

Diskussionen er bemærkelsesværdig, fordi uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen tidligere har været i vælten grundet sine udtalelser om, at han tror på den skabende Gud. Det kan du blandt andet læse om i artiklen 'Religionshistoriker: Uacceptabelt, at videnskabsminister tror på den skabende Gud'.

»Jeg tror, der står en skabende gud bag det meste i verden, og hvordan det er blevet til, ja, der giver bibelen én forklaring, og naturvidenskaben giver sin forklaring,« sagde ministeren dengang i et interview med Jyllandsposten.

Senere korrigerede ministeren sig selv og slog fast, at videnskabens forklaring på livets opståen er et faktum.

»Det er et videnskabeligt bevist faktum, at der har fundet mekanistiske processer sted igennem millioner af år, hvor stjerner, planeter og levende væsener har udviklet sig. Men det er min opfattelse, at man sagtens kan tro, at en skabende gud kan være ophavet hertil. Det er tro – ikke en videnskabelig dokumenteret påstand,« skrev Esben Lunde Larsen til Videnskab.dk i en e-mail.

»Jeg har aldrig opfattet mig selv som kreationist, og jeg tror, at en række danske debattører i denne sammenhæng skal være varsomme med at lægge folk, herunder ministeren for uddannelse og forskning, ord i munden,« skrev Esben Lunde Larsen. Læs artiklen her.

»Dybt problematik for den teologiske forskning«

Ifølge en anden dansk forsker, Stinus Lindgreen, som er ph.d i bioinformatik fra Københavns Universitet, fremstod Dansk Bibel-Institut imidlertid udpræget kreationisk ved en konference, han deltog i i 2009. Konferencen blev afholdt af Dansk Bibel-Institut og handlede om Darwin og klima.

»De havde diskussioner om, hvorvidt Jorden var nogle tusinder år gammel eller milliarder år gammel – og man sidder og tænker, hvordan kan man diskutere det her og tage det alvorligt. Debatten var ikke reflekteret, og det var klart, hvad konklusionen var. Formålet var ikke oplysende.«

På ministerens CV fremgår det, at han har gået på Københavns Universitet i syv år, men de første fire år tog han altså på Misjonshøgskolen i Norge. (Foto: Esben Lunde Larsens Facebook-profil.)

Ifølge Peter Lodberg ligger Dansk Bibel-Institut stadig på den kirkelige højrefløj og har flere gange tidligere udtalt sig negativt om blandt andet homovielser.

»Der må man gerne ligge, men i forhold til den teologiske forskning er det dybt problematisk. Her i landet har vi tradition for, at forskningen skal drives efter de videnskabelige principper, fordi det er med til at holde undervisningen spændstig og velafbalanceret. Forskningen er bedst tjent med hele tiden at være på omgangshøjde med resten af samfundet, og teologien må hele tiden spille sammen med de problemstillinger, som alle andre dele af samfundet har.«

»Dansk Bibel-Institut må ikke forveksles med en almindelig uddannelsesinstitution«

Videnskab.dk har bedt religionshistoriker Mikael Rothstein fra Syddansk Universitet om at kigge nærmere på Bibel-Instituttets hjemmeside. Han har tidligere har forholdt sig meget kritisk om ministerens udtalelser omkring trosbekendelsen.

Mikael Rothstein skriver følgende om Bibel-Instituttet i en mail til Videnskab.dk (du kan læse hele svaret i boksen under artiklen):

»Dansk Bibel-Institut må ikke forveksles med en almindelig uddannelsesinstitution, endsige et forskningscenter. Der er tale om en fundamentalistisk lutheransk institution, hvis opgave først som sidst er at producere og udbrede en særlig form for kristendom. At man klæder sig i akademiske gevandter viser to ting: 1) At bibelfolkenes religion af strategiske grunde fremføres som videnskab, og 2) at de kun kan slippe afsted med det fordi mange mennesker er blinde for, at kristendom består af myte, magi og mirakel som alle andre religioner.«

Ministeren ønsker ikke at kommentere på sin uddannelse

Esben Lunde Larsen siger til Ekstra Bladet, at han ikke ønsker at udtale sig om undervisningen ved Dansk Bibel-Institut. Han indskærper dog, at han har været indskrevet ved Misjonshøgskolen i Stavanger og suppleret i en periode med fag på Københavns Universitet.

»Jeg har sagt ja, det kunne have været mere præcist. Jeg har fremvist papirer, der viser, hvad der er foregået og hvornår,« siger Esben Lunde Larsen til Ekstra Bladets journalist, da han spørger ind til Bibel-Instituttet.

»Jeg har stykket den teologi-uddannelse sammen, som jeg gerne vil have. Derfor vil jeg ikke diskutere det yderligere. Du behøver ikke stille flere spørgsmål,« siger Esben Lunde Larsen til Ekstra Bladet

Ministeren er personligt ansvarlig for de oplysninger, der står i hans CV på Folketingets hjemmeside. Videnskab.dk har kontaktet ministeren for en udtalelse, som heller ikke over for os har lyst til at uddybe, hvilken type undervisning han har modtaget hos Dansk Bibel-Institut - se hans kommentar i boksen under artiklen.

Hele Mikael Rothsteins reaktion på Dansk Bibel-Instituts hjemmeside: 

»Dansk Bibel-Institut må ikke forveksles med en almindelig uddannelsesinstitution, endsige et forskningscenter. Der er tale om en fundamentalistisk lutheransk institution, hvis opgave først som sidst er at producere og udbrede en særlig form for kristendom. At man klæder sig i akademiske gevandter viser to ting: 1) At bibelfolkenes religion af strategiske grunde fremføres som videnskab, og 2) at de kun kan slippe afsted med det fordi mange mennesker er blinde for, at kristendom består af myte, magi og mirakel som alle andre religioner.«

»Man kan naturligvis ikke bebrejde Bibelinstituttet at de manøvrerer strategisk, men set udefra må vi fastholde, at deres professorer og lektorer snarere er præster og degne.«

»Missionsambitionen er glasklart formuleret, det kreationistiske og uvidenskabelige perspektiv umisforståeligt, og afstanden til landets almindelige universiteter enorm. Det ser i øvrigt ud til, at alle undervisere er mænd, og en 91 sider lang rapport munder ud i tilbud om terapeutisk hjælp til homoseksuelle. Og hvad biblen angår understreger man følgende: ”Bibelen er Guds ord, givet ved Helligåndens inspiration, fuldt troværdig og urokkelig, helt igennem og uadskilleligt Guds ord og menneskeord”. Et mytologisk væsen, Gud, har hele magten, og intet kan retfærdiggøre Bibelinstituttets virksomhed som videnskab.«

I et svar fra Esben Lunde Larsens presseansvarlige lyder det:

Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen var studieaktiv fra sommeren 2001 til foråret 2008. Han har taget en række fag på MHS Norge, og dels på Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet. Sideløbende har han fra 2002 været international udvekslingsstuderende ved Københavns Universitet og fulgt fag på både bachelor- og kandidatniveau.

Studierne på MHS Norge er blevet meritoverført til Københavns Universitet, hvor han også har fulgt fag siden 2002. Derfor har Esben Lunde Larsen kun været kort tid indskrevet på sin bachelor og sin kandidatuddannelse på Københavns Universitet.

Sideløbende har Esben Lunde Larsen suppleret sin uddannelse med frivillige kurser i teologi ved Dansk Bibel Institut, men de udgør ikke en del af hans akademiske uddannelse.

»Når jeg har kombineret min uddannelse, som jeg har gjort det, hænger det sammen med det uddannelsessyn, som regeringen også har, nemlig med et internationalt og et praksisnært indhold. Jeg har kombineret, hvad jeg fandt, var det bedste på MHS i Norge og på Det Teologiske Fakultet i København. På den måde har jeg taget en uddannelse, som både har en praktisk-teologisk funderet del og en mere teoretisk funderet del,« siger Esben Lunde Larsen til Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med 1 million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Danske corona-tal

Videnskab.dk går i dybden med den seneste corona-forskning. Læs vores artikler i temaet her.

Hver dag opdaterer vi også de seneste tal.

Dyk ned i grafer om udviklingen i antal smittede, indlagte og døde i Danmark og alle andre lande.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.