Forskere: Udlicitering af myndighedsbetjening kan give tab af viden
Kilde: 
03 juli 2017

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) meldte den 28. juni 2017 ud, at han ville konkurrenceudsætte den forskning og rådgivning, som universiteterne laver for ministeriet - såkaldt myndighedsbetjening, over de kommende år for at »få mest mulig forskning for skatteborgernes penge.«

Men for DTU og Aarhus Universitet (AU), der i dag tager sig af myndighedsopgaverne, kan udliciteringen få bevillingsmæssige konsekvenser, og man risikerer et videnstab. Det skriver forskeren.dk.

Med den nye udlicitering af myndighedsbetjening er det ikke længere kun DTU (308 mio. kr.) og AU (383 mio. kr.), der kan byde ind på opgaverne. Alle danske universiteter kan byde ind – enten alene eller sammen med andre danske eller udenlandske universiteter.

Ministeren afbryder dermed de kontrakter, der fulgte med, da ’sektorforskningen’ (i DMU og DJF) blev fusioneret med universiteterne i 2007. DTU og AU mister dermed sin ’basisbevilling’ til at bevare og opbygge grundviden.

»Nu foregives, at bevillingen kun går til ’myndighedsbetjening’ af ministerierne. Fakta er imidlertid, at langt den største del af for eksempel Foulums arbejde var og er sektor-understøttende forskning for landbrugserhvervet. Og til blandt andet den slags forskning  og anden vidensopbygning var der afsat en ’basisbevilling’, som med fusionerne blev gjort til en ’enhedsbevilling’,« siger tidligere chef på sektorforskning på DJF-Foulum og nuværende professor på AU Just Jensen til forskeren.dk.

Ifølge Just Jensen var en afgørende fejl ved fusionerne i 2007, at man ikke formåede at holde den politiske påvirkning ude:

»Politikernes udtrykte hensigt var at lave et enstrenget system placeret på uni’erne for at få ’myndighedsbetjeningen’ væk fra politisk påvirkning. Men man flyttede ikke bevillingerne fra Miljøministeriet til Forskningsministeriet, så det politiske var indlejret i modellen – og det ser vi konsekvenserne af nu,« siger han til forskeren.dk.

Jens Oddershede, der er tidligere formand for Rektorkollegiet, kalder fusionen i 2007 for ufærdig.

»Ansvar og bevillinger blev placeret i forskellige ministerier. Forskningsministeriet havde ansvaret for universiteterne og burde have fået overført bevillingerne fra for eksempel Miljøministeriet, så Forskningsministeriet kunne operere med en ’basisbevilling’ til universiteter med ansvar for vidensopbygning på et bestemt område. Modellen blev lavet med en indbygget konflikt,« siger han til forskeren.dk.

Esben Lunde Larsen mener ikke, at han er forpligtet til at fortsætte kontrakterne fra 2007:

»Det, at vi for ti år siden indgik aftaler med universiteter om at levere forskning og rådgivning på miljø- og fødevare­om­rådet, betyder ikke, at aftalen er eviggyldig,« siger Esben Lunde Larsen i en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Konkurrenceudsættelsen vil ske gradvist, så alle opgaver bliver udbudt én gang inden 2022.

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.