Forskere: Sådan får vi flere elbiler på vejene
Salget af elbiler skal have et skub, hvis regeringen skal leve op til sine klimamålsætninger, påpeger forskere.
flere elbiler Danmark forskernes bud

I 2019 blev der solgt rekordmange personbiler i Danmark, men kun 2,4 procent af bilerne var elbiler. Hvad skal der til for at få flere bilejere til at rulle med el? Hør forskernes bud. (Illustration: Shutterstock)

I 2019 blev der solgt rekordmange personbiler i Danmark, men kun 2,4 procent af bilerne var elbiler. Hvad skal der til for at få flere bilejere til at rulle med el? Hør forskernes bud. (Illustration: Shutterstock)

Regeringen har et mål om at reducere udledningen af CO2 med 70 procent inden 2030.

For at det kan lade sig gøre, er politikerne nødt til at sætte skub i salget af elbiler, mener flere forskere.

»Hvis målsætningen skal nås, er der nødt til at komme en meget stejl stigning af elbilers andel af bilsalget indenfor få år. Det kommer formentlig ikke til at ske af sig selv,« siger Niels Buus Kristensen, som blandt andet forsker i elbiler og er medlem af ekspertpanelet Klimarådet.

Men hvad kan man gøre for øge danskernes lyst til at køre på strøm?

Længere prøveperiode på elbiler

I et nyt studie foreslår professor i økonomisk psykologi John Thøgersen, at man kan øge salget af elbiler ved at reducere bilejernes usikkerhed overfor den nye teknologi.

Ifølge studiet er »det mest effektive værktøj« til at gøre dette, at forhandlerne af elbiler simpelthen udvider prøveperioden, hvor man har mulighed for at teste sin - måske - kommende elbil.

»Vi ved fra studiet, at usikkerheden overfor den nye teknologi er en af de primære barrierer for, at folk tør kaste sig ud i at købe elbiler. Derfor kan man sætte ind ved at øge folks kendskab til elbiler,« siger John Thøgersen, som er professor ved Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus Universitet.

En tidligere undersøgelse af bilsælgere i Norden har netop vist, at sælgerne generelt er dårlige til at informere om elbiler – læs mere i denne artikel.

Er elbiler grønne?

Med jævne mellemrum bliver der i medierne sat spørgsmålstegn ved, om elbiler vitterligt er mere klimavenlige end almindelige personbiler.

Forskere har overfor Videnskab.dk fastslået, at elbiler ER mere grønne end benzin- og dieselbiler.

Men der er plads til forbedringer på tre vigtige områder: Batteriet, produktionen af bilen og energien, der bruges til el.

Læs mere i artiklen Er elbiler bedre for klimaet end benzin og dieselbiler?

Bekymring over ny teknologi

I det nye studie har forskerne gennem spørgeskemaer adspurgt 238 bilejere, hvorfor de har valgt eller fravalgt elbiler, ligesom de har lavet kvalitative interviews med 7 bilejere.

Forskerne konkluderede, at mange bilejere var bekymrede over at lave en stor investering i en teknologi, som de ikke havde erfaring med.

»Folk var for eksempel usikre på, om bilen kunne leve op til deres behov, om de kunne finde ud af at bruge elbilen, eller om de ville løbe tør for strøm,« siger John Thøgersen.

Han påpeger dog, at det reducerede usikkerheden markant, så snart bilejerne havde erfaring med elbiler.

»Vi kunne se, at alene det at prøve en elbil reducerede usikkerheden. Og folk, som havde ejet eller leaset en elbil, havde en stærk intention om at købe elbil igen. Så når først folk har prøvet en elbil, bliver de tilsyneladende ikke skuffede,« siger John Thøgersen, som selv er elbilsejer.

LÆS OGSÅ: Elnettet kan forsyne mange flere elbiler end hidtil antaget

Vi stoler på venners anbefaling

Andre tiltag kunne ifølge studiet være kommunikation og markedsføring, som kan imødekomme folks bekymringer og usikkerhed overfor elbiler.

»Foreningen af elbilsejere holder for eksempel arrangementer, hvor deres medlemmer viser deres biler frem, og folk kan komme forbi og stille spørgsmål. Den slags kan også være med til at reducere usikkerheden,« siger John Thøgersen.

Forskningsleder Niels Buus Kristensen er enig i, at oplysning har en effekt på lysten til at købe elbiler, især når vi hører om venner og bekendtes erfaringer med at køre på strøm.

»Studiets tankegang er, at man kan få gang i elbils-salget ved at bruge mund-til-mund-metoden. Det handler om, at det er langt mere troværdigt, når venner, familie eller naboer fortæller om deres elbil, end når bilsælgeren gør det,« siger Niels Buus Kristensen fra Transportøkonomisk Institutt, Oslo, som ikke har været med til at lave det nye studie.

Taxier giver erfaring med el

Han påpeger, at den tidligere regerings krav om, at nye taxier skal være grønne fra 2025 ligeledes er et tiltag, som kan være med til at øge kendskabet til elbiler.

»Det er en mulighed for at opleve en elbil for almindelige danskere. Samtidig får de måske en snak med chaufføren om, hvordan bilen fungerer,« siger Niels Buus Kristensen.

Han mener imidlertid ikke, at studiets forslag om kommunikation og markedsføring for at øge kendskabet til elbiler alene vil have nogen nævneværdig effekt på salget af elbiler.

»Der skal hårdere økonomiske tiltag til,« siger Niels Buus Kristensen.

Kan vores elnet følge med, hvis vi allesammen pludselig begynder at køre på strøm? Det kan du læse mere om i denne kommentar skrevet af to forskere. (Foto: shutterstock)

Forslag: Hæv afgifter for fossile biler

John Thøgersen er da også enig i, at salget af elbiler er nødt til at få et økonomisk skub, hvis regeringen skal holde sin målsætning om en 70 procents reduktion af udledningen af drivhusgasser inden 2030.

I øjeblikket er reglerne i Danmark sådan, at elbiler til under 400.000 kroner er fritaget fra at skulle betale registreringsafgift. Eftersom registreringsafgiften allerede er på nul kroner, kan man altså ikke gøre den mindre, påpeger John Thøgersen. I stedet foreslår han, at man gør det mere attraktivt at vælge elbilen ved at hæve registreringsafgiften for benzin- og dieselbiler.

»En af de ting, vi konkluderede i studiet, var, at de økonomiske fordele ved afgiftsfritagelse for elbiler simpelthen er for små,« siger John Thøgersen og tilføjer:

»For ikke så mange år siden lå registreringsafgiften for alle biler på 180 procent, men i dag er registreringsafgiften for de mindste personbiler helt nede på 85 procent af bilens værdi. Det betyder, at fordelen ved at have en elbil helt uden registreringsafgift er blevet mindre.«

Han foreslår derfor, at politikerne giver elbilerne et skub ved at hæve registreringsafgifter for benzin- og dieselbiler tilbage til det tidligere niveau på 180 procent af bilens værdi.

LÆS OGSÅ: Forskere undercover: Bilsælgere bærer skyld i de få elbiler på danske veje

Regler er for komplicerede

Forskningsleder Niels Buus Kristensen har som medforfatter til en rapport fra Klimarådet, ligeledes været med til at komme med anbefalinger til, hvordan man kan få flere elbiler på vejene.

Red Verden

Du kan læse meget mere om videnskabens løsninger på verdens store problemer  - og debattere de rette løsninger - i Videnskab.dk's populære Facebook-gruppe "Red Verden"

I rapporten anbefaler ekspertpanelet, at der skal ske en fuldstændig omlægning de danske regler for afgifter og støtte til elbiler. Udover at give bilejere et økonomisk incitament til at vælge elbiler skal omlægningen også gøre det mere gennemskueligt for forbrugerne, hvad de sparer i afgifter ved at vælge en elbil.

»I dag er reglerne så komplicerede, at selv jeg, som er ekspert på området, har vanskeligt ved at udlede, hvad støtteordningerne betyder for en konkret elbil,« fortæller Niels Buus Kristensen.

Forslag: Omlæg støtte til elbiler

Sammen med Klimarådet foreslår han, at elbilerne fremover støttes gennem en ny model, hvor alle elbiler får et tilskud, og hvor tilskuddet er højere til rene elbiler end til de såkaldte hybridbiler, som både kører på el og almindelige brændstoffer. Tilskuddet bør ifølge Klimarådet være uafhængigt af bilens pris, men til gengæld skal tilskuddet nedtrappes med årene, efterhånden som der kommer flere elbiler på vejene.

»Tilskuddet skal gradvist nedtrappes, for hvis elbilerne pludselig bliver meget billigere, så der sker en hurtig udvikling i salget af elbiler, risikerer staten at komme af med en masse støttekroner. Det så man eksempelvis med solceller, hvor støtteordningen pludselig blev rigtig dyr for samfundet. Derfor foreslår vi, at støtteordningen til elbiler automatisk aftrappes, i takt med at salget af elbiler stiger,« siger Niels Buus Kristensen.

Klimarådet regner med, at tilskudsmodellen isoleret set vil koste statskassen cirka 2,7 milliarder kroner frem til 2025.

Derfor tøver vi med elbiler

Videnskab.dk har i en artikel netop beskrevet en række barrierer, som, forskerne mener, står i vejen for, at danskerne vælger elbiler frem for benzin og dieselbiler.

En hovedårsag til danskernes tøven over for elbiler er ifølge forskerne, at det fortsat er væsentligt dyrere at købe en elbil end en benzin- eller dieselbil med tilsvarende udstyr.

»Efterhånden som der sker en teknologisk udvikling vil elbilerne selvfølgelig blive billigere, men det går ikke stærkt nok til at indhente den store prisforskel. I hvert fald ikke stærkt nok til at leve op til regeringens målsætninger,« siger John Thøgersen.

I 2019 blev der solgt rekordmange personbiler i Danmark, men kun 2,4 procent af bilerne var elbiler.

LÆS OGSÅ: Hvad skal der til for at nå én million elbiler i 2030?

Flere køber elbiler

I 2019 blev der solgt 5.524 elbiler i Danmark.

Det er mere end en tredobling i forhold til 2018, hvor der blev solgt 1.545 elbiler.

Det svarer til, at 2,4 procent af bilerne solgt i 2019 var elbiler.

Samtidig slog salget af personbiler rekord i 2019 med 225.594 solgte biler.

Kilde: Danske Bilimportører

Elbilsejere er miljøbevidste

John Thøgersens studie undersøger ligeledes, hvad der trods alt får nogle danskere til at vælge elbiler. Måske ikke så overraskende fortalte de adspurgte elbilsejere, at deres valg hang sammen med en bevidsthed om klimakrisen.

»Vi kunne se, at de folk, som køber elbiler, er præget af miljøbevidsthed og en følelse af, at elbilen er det mest ansvarlige valg. Det var den væsentligste årsag til, at de vælger elbilen, men der var også andre motiver såsom, at folk måske bare syntes, at Teslaen er en lækker bil,« siger John Thøgersen.

Dermed mener han, at en stigende miljøbevidsthed er begyndt at afspejle sig i salget af elbiler i Danmark. For selvom salget af personbiler slog rekord med mere end 225.594 solgte biler i 2019, slog salget af elektriske køretøjer ligeledes rekord med 5.524 solgte elbiler.

»Klimaet er begyndt at fylde rigtig meget på den offentlige dagsorden, og det har formentlig givet nogle folk et ekstra puf til at tage springet og købe elbil. Men det hænger nok også sammen med, at der er kommet bedre elbiler på markedet,« siger John Thøgersen.

Kommission skal finde løsninger

Niels Buus Kristensen mener imidlertid ikke, at stigende miljøbevidsthed er tilstrækkeligt til at få gang i elbilssalget fremadrettet.

»Det er fint nok, at man kan vise , at normer og personlige holdninger betyder noget for valget af bil. Men jeg tvivler på, at man kan bruge det aktivt og påvirke folks holdninger så meget, at det har betydning for bilsalget.«

»I øjeblikket ser vi bilsalget især stiger for de såkaldte SUV'er, der har en relativt dårlig energieffektivitet Der skal hårdere økonomiske incitamenter til,« siger Niels Buus Kristensen.

I februar 2019 nedsatte den tidligere regering en kommission, som i øjeblikket er ved at udarbejde en strategi, der skal fremme udrulningen af grønne biler.

LÆS OGSÅ: Er elbiler bedre for klimaet end benzin- og dieselbiler?

LÆS OGSÅ: Amerikanske forskere med vild metode: Kan oplade et elbilbatteri på 10 minutter

LÆS OGSÅ: Bliver batterier ikke snart bedre?

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcasts herunder. Du kan også findes os i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk