Forskere: Kreationisme på fremmarch i Europa
Siden Murens fald er flere og flere mennesker i Europa begyndt at tro på, at en gud – ikke naturlig evolution – har formet livet på Jorden. Kreationisterne er i overtal i verden, og der er ingen tegn på, at udviklingen standser.

Har mennesket udviklet sig fra tidligere stadier af dyr - eller er vi blevet skabt, som vi er, i Guds billede? Alle videnskabelige fakta - herunder evolutionsteorien - peger på det første. Kreationister tror det sidste. (Foto: Shutterstock)

Har mennesket udviklet sig fra tidligere stadier af dyr - eller er vi blevet skabt, som vi er, i Guds billede? Alle videnskabelige fakta - herunder evolutionsteorien - peger på det første. Kreationister tror det sidste. (Foto: Shutterstock)

Kreationisme er langt fra et fænomen, der kun eksisterer ude på landet blandt bonderøvene i USA. Troen på, at al liv på Jorden er skabt af en gud og aldrig har udviklet sig gennem evolution er rodfæstet i Afrika og Mellemøsten og vinder frem i Sydamerika og Asien.

Men det stopper ikke dér. I en ny bog konkluderer danske forskere, at kreationisme også vinder frem i det meste af evolutionsteoriens højborg, Europa. Endda tæt på Danmarks grænser.

»Som jeg ser det, er kreationismen mest magtfuld i Østeuropa og Tyrkiet. Men selv et land som Holland har nu skoler, hvor man underviser i kreationisme, selvom det mest er på den religiøse højrefløj, og i Tyskland har politikere i delstater talt for, at der skal være kreationistiske bøger ved siden af evolutionsbøger i undervisningen. Der foregår efterhånden kampe i det små mange steder,« fortæller Hans Henrik Hjermitslev, adjunkt ved UC Syddanmark.

Kreationisme stikker sjældent hovedet frem i offentligheden

Hans Henrik Hjermitslev er én af tre forskere bag bogen 'Creationism in Europe', der er resultatet af et fem år langt forskningsarbejde.

Konklusionen lyder, at kreationisme vinder frem i Europa, men trods alt stadig lever i det skjulte. Det er sjældent, den fylder meget i det offentlige rum – omend det sker, for eksempel i 2005, da Polens viceudenrigsminister offentligt erklærede, at Darwins evolutionsteori var »resultatet af 'en gammel ikke-troendes svage idé – måske fordi han var vegetar og manglede indre ild'«, som det blev gengivet af en forsker i en kronik i Politiken i 2006.

Fakta

Kreationisme er IKKE videnskab

I 2007 opfordrede Europarådet medlemslandene af EU til at være opmærksom på, at kreationisme ikke er en videnskab, herunder »strengt at modsætte sig undervisning af kreationisme som en videnskabelig disciplin på lige fod med evolutionsteorien.«

I Danmark er det tilladt at undervise i kreationisme, så længe man også underviser i evolutionsteori.

Forskningen fra Aarhus Universitet, UC Syddanmark og Universiteit Ghent i Belgien viser, at det i langt højere grad foregår på skoler og universiteter, hvor lærere underviser i kreationisme eller intelligent design – tanken om, at nogen har lagt en stor plan for, hvordan Jorden er indrettet.

Eller hvor studerende er udvandret fra undervisning i evolutionsteorien.

»Kampen mellem videnskab og kreationisme er ikke en kamp, der foregår i laboratorierne blandt videnskabsfolk. Den forgår i skole- og uddannelsessystemet,« konstaterer Hans Henrik Hjermitslev.

Kreationister er efterhånden veluddannede mennesker - også i storbyerne

Kreationismen vinder altså ikke bare frem ude på landet blandt folk, som mangler uddannelse og som ikke har noget bedre at tage sig til end at gå i kirke og gemme sig lidt fra resten af verden, udbygger den anden danske forsker bag arbejdet, Peter C. Kjærgaard, professor i evolutionsstudier ved Aarhus Universitet.

»Vi kan se i løbet af de seneste 10 år, at der er opstået en storbykreationisme. London er et godt eksempel. Her er markant flere unge mennesker blevet hyret ind i forskellige lokale og religiøse grupper. Og det er ikke kun muslimske unge, som mange nok vil tænke. Det er også kristne grupper, som hverver unge, som føler, at der ikke rigtigt er andre, der tager dem alvorligt, om det så er regeringen, skolen eller byen,« siger Peter C. Kjærgaard.

En undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Science har vist, at Danmark sammen med Island er det land i verden, hvor flest tror på Darwins evolutionsteori. Tyrkiet ligger i bund på listen, der omfatter beboere i 32 europæiske lande, Japan og USA. De har alle svaret 'rigtigt', 'forkert' eller 'ved ikke' til udsagnet: 'Mennesker, som vi kender dem, udviklede sig fra tidligere arter af dyr'. (Illustration: J.D. Miller/Science)

Kreationismen har også vundet indpas i andre store vestlige lande som Spanien og Italien. Men den har især fundet grobund i det muslimske Tyrkiet, samt i Østeuropa og Rusland.

I mange lande har kommunismens død efter Murens fald har efterladt en plads, hvor religion og nye ideologiske og fundamentalistiske tanker har kunnet gøre comeback. Kreationisterne er især vokset i styrke i takt med internettet, der ifølge Peter Kjærgaard har gjort det langt lettere at være aktivistisk og få lanceret budskaber, der ser ud, som om de har lige så meget vægt som videnskabelige resultater.

I Danmark er vi gode til at holde religion og videnskab adskilt

Men selvom grundkonklusionen er klar: 'Kreationisme vinder frem i Europa', betyder det ikke, at vi skal på barrikaderne for at forsvare os i Danmark. Sådan lyder de beroligende ord fra Hans Henrik Hjermitslev, der har stået for at indsamle information om kreationisme i Skandinavien.

Ganske vist har vi små bobler af kreationisme eller kritik mod evolutionsteorien hist og her:

  • På Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing undervises i »en mere kritisk vinkel« på evolutionsteorien, lyder det fra biologilærer Kristian Bánkuti Østergaard, som samtidig understreger, at undervisningen følger Undervisningsministeriets bekendtgørelser.
     
  • Hvert kvartal udkommer tidsskriftet Origo, som bliver sendt ud til 1000 abonnenter med historier, der som regel er skeptiske over for human evolution – at mennesket skulle have samme rødder som dyr.
     
  • Og som en del af undersøgelsen har Hans Henrik Hjermitslev hørt flere historier om især muslimske gymnasieelever, som bryder ud i latter, når læreren taler om Darwins teori i klassen, eller som nægter at møde op til eksamen i evolutionsteori.

»Men det er stadig et marginalt fænomen i Danmark. Vi har gennem mange år haft den tanke hos præster og teologer, at videnskab og religion skal holdes adskilt, og langt de fleste ser ingen modsætning mellem evolutionsteori og kristendom. Sådan er det generelt i Skandinavien,« siger Hans Henrik Hjermitslev.

Til venstre ses en side fra første oplag af Harun Yahyas 'Atlas of Creation'. Forfatteren "beviser" her "videnskabeligt", hvordan fossiler, der skulle være 29 millioner år gamle, ser ud præcis som nulevende insekter, afbilledet på den sorte side nederst til højre. Men bemærk en lille pudsighed. På billedet af det nulevende insekt ses en krog under maven. Det er, fordi billedet af det nulevende insekt i virkeligheden stammer fra en hjemmeside, der sælger redskaber til fiskeri - se det originale billede til højre, som det så ud, før det blev retoucheret ind i den frie natur som et rigtigt insekt og sat ind i bogen fra 2007. Billedet er fjernet i senere udgaver. (Kollage: Peter Kjærgaard)

Kreationismen trives i enkelte kristne friskoler, som er tilknyttet Indre Mission, Pinsekirken, Syvende Dags Adventisterne, Luthersk Mission.  Men meningsmålinger viser, at de er klart i undertal. 80-90 procent af alle danskere tror på evolutionsteorien.

Kreationister mener, evolutionsteorien strider mod fakta

Kreationisterne gør dog, hvad de kan for at komme ind i Danmark. Hans Henrik Hjermitslev nævner især en fremtrædende tyrkisk kreationist, Adnan Oktar, som under dæknavnet Harun Yahya ad forskellige veje har forsøgt at sætte sig præg på debatten herhjemme.

Harun Yahya har udgivet flere bøger i serien Atlas Of Creation, hvor han forsøger at tale Charles Darwins videnskabeligt anerkendte evolutionsteori i sænk. Argumenterne lyder blandt andet, at alle fossiler ser ens ud og minder om dyr, som vi kender i dag. Det viser, at levende organismer aldrig har udviklet sig, og at verden altid har været den samme. Evolution eksisterer ikke, viser fossilerne ifølge Harun Yahya.

»Evolutionsteorien er et forældet koncept fra det 19. århundrede, som er brudt totalt sammen under nutidens videnskabelige kendsgerninger,« konkluderer kreationisten i seriens første bog; et digert værk på over 5 kg, der i 2007 blev sendt til blandt andre politikere, undervisere og forskere verden over og også havnede hos Peter Kjærgaard og Hans Henrik Hjermitslev.

Muslimske kreationister lavede propaganda på Ekstra Bladets hjemmeside

Ifølge Hans Henrik Hjermitslev har Harun Yahya gjort en særlig stor indsats på internettet for at overbevise folk om, at darwinistisk videnskab er ren propaganda, og at langt de fleste jo godt ved, at en gud har skabt verden, som den er.

Kreationister er ikke dumme. Det er ofte veluddannede folk, der siger, ’I har fremlagt evolutionsteorien. Jeg kender den godt, men jeg køber den ikke’. Det var ellers tesen tidligere, at kreationisten var en degenereret bonderøv fra Sydstaterne. Men det er faktisk ikke tilfældet.

Hans Henrik Hjermitslev

Hjermitslev nævner et eksempel fra 2007, hvor Ekstra Bladets Nationen lavede en afstemning om, hvorvidt folk troede på, at mennesket nedstammer fra samme forfader som aberne. Hans Henrik Hjermitslev beretter, at de sædvanlige 80-90 procent havde stemt ja i løbet af dagen. Men hen over natten var flertallet pludselig skiftet. Næste morgen var de fleste pludselig imod det videnskabelige faktum.

En analyse af IP-adresserne hos de folk, der havde stemt i ly af natten, afslørede ifølge forskeren, at halvdelen af alle stemmerne var afgivet fra Tyrkiet.

»Derefter lød argumenterne fra Harun Yahya, at europæerne havde læst hans bog og var blevet kreationister i stedet for evolutionister. Det var en del af en propagandakampagne for, at europæerne havde vendt sig mod Darwin og evolutionsteorien,« siger Hans Henrik Hjermitslev.

Noget tilsvarende er sket med afstemninger i Frankrig, Schweiz og Tyskland.

Kristen kreationisme dominerer - men hvor meget?

Her otte år senere har Harun Yahya udgivet i alt fire bind i sin Atlas of Creation-serie, som ifølge forskerne stadig bliver sendt rundt til skoler og præster i udlandet, og han udtaler sig stadig til udenlandske medier. Men det ser ud til, at Harun Yahya for nu har sluppet sit fokus på Danmark, for kreationisten – der i øvrigt også er tidligere Holocaust-benægter – har så vidt forskerne ved ikke sendt bøger rundt i Danmark i den seneste håndfuld år.

i Danmark er vi rimelig immuniserede. De fleste, også præster og biskopper, har erkendt, at man ikke skal blande videnskab og religion sammen, eller at de to ikke udelukker hinanden.

Hans Henrik Hjermitslev

Dermed virker det, som om Danmark står samme sted som det øvrige Europa – hvor det faktisk ikke er den muslimske kreationisme, der fylder mest, men den kristne.

Men præcist hvor udbredt, kreationisme er i Danmark, ved ingen.

»Vi er overbeviste om, at det ikke er et generelt problem i folkeskolen. Men vi bygger vores konklusioner om forholdene i Danmark på anekdoter og beretninger. Vi har taget første skridt på vejen til at gøre det til et forskningsområde, men vi savner stadig antropologiske undersøgelser og interviewundersøgelser på religiøse friskoler og i de religiøse miljøer, så vi kan finde ud af, hvor udbredt kreationisme egentlig er,« bemærker Hans Henrik Hjermitslev.

Forskernes 296 sider store bog 'Creationism in Europe' er skrevet på engelsk sammen med belgiske Stefaan Blancke.

Den bygger på fem års forskningsarbejde, hvor holdet har gennemtrevlet avisartikler, internetsider, videnskabelige undersøgelser, meningsmålinger og beretninger fra forskere i andre europæiske lande - »alt, hvad vi overhovedet har kunnet få fingre i«, som Peter Kjærgaard siger.

Bogen er udkommet på Johns Hopkins University Press.

Nyhed: Lyt til artikler

Du kan nu lytte til udvalgte artikler herunder. Du kan også lytte til de oplæste artikler i din podcast-app, hvor du finder dem under navnet 'Videnskab.dk - Lyt til artikler'.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om de nedenstående prisvindende billeder af stjernetåger og stjernefabrikker her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk