Folk i ustabile parforhold har også en mere ustabil psyke
Kilde: 
27 august 2018

For mange break-ups og genforeninger i et parforhold kan have en sammenhæng med et usundt mentalt helbred.

Det peger et nyt studie, der har undersøgt folk i såkaldte ‘on-off’ parforhold, på, skriver ScienceAlert.

I studiet, der er publiceret i tidsskriftet Family Relations, har forskere i familievidenskab fra det amerikanske University of Missouri-Columbia således interviewet 545 personer om deres parforhold og psykiske tilstand.

Resultaterne viste, at de folk, der var i et ‘svingdørs’-parforhold, hvor man ofte går fra hinanden og finder sammen igen, også havde en større tendens til at lide af depression og angst.

Det skal dog ikke nødvendigvis forstås sådan, at et ustabilt forhold leder til angst og depression. En forklaring kunne for eksempel også være, at en ustabil psykisk tilstand leder til et mere ustabilt forhold.

Resultaterne viser ikke, hvad der er den udløsende faktor. Der er altså ikke tale om et kausalt resultat (årsagssammenhæng), men kun om en korrelation (sammenfald).

Samtidig påpeger en af forskerne bag studiet på, at det ikke altid er skadeligt for den mentale sundhed at være i et ‘on-off’-parforhold.

»Faktisk kan det hjælpe for nogle par at gå fra hinanden, for så opdager de vigtigheden af deres parforhold, hvilket kan lede til et sundere og mere forpligtende forhold,« fortæller en af forskerne bag Kale Monk, lektor i familievidenskab på University of Missouri-Columbia, ifølge ScienceAlert.

Han fortæller også, at man nu vil forske mere i, hvad der kan lede til, at nogle har mere ustabile parforhold, og hvilke konsekvenser det kan have.

fghs

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.