Faglig leder for fagområdet dokumentasjonsforvaltning og arkiv
Søknadsfrist 9. oktober 2018

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 procent stilling som faglig leder for dokumentasjonsforvaltning og arkiv. Hovedarbeidssted er Campus Kristiansand, men det vil også være mulig å ha kontordager ved Campus Grimstad.

Arkivet er en av tre faglige grupperinger i Servicetorget, og har pr. tiden 4 faste ansatte. I tillegg er det til enhver tid tilknyttet en kontorfaglig lærling. Servicetorget har tilsammen 26 medarbeidere.

Universitetet har et sterkt fokus på digitaliseringsarbeid, og har utmerket seg innen digital utvikling i sektoren. Dette arbeidet får også betydelige følger for dokumentasjonsforvaltningen ved virksomheten.

Som faglig leder for dokumentasjonsforvaltning og arkiv jobber du tett sammen med IT-avdelingen i et eget team som som har fokus på tjenesteutviklig og digitalisering. Sammen med teamleder for tjenesteutviklingsteamet vil du ha et særskilt ansvar for å videreføre og styrke dette arbeidet.

Søg jobbet


 • Virksomhed: Universitetet i Agder
 • Stillingsbetegnelse: Faglig leder for fagområdet dokumentasjonsforvaltning og arkiv
 • Kontaktperson: Beate Andreassen
 • Tlf: +47 482 54 023
 • Indrykningsdato: 26. september 2018
 • Ansøgningsfrist: 9. oktober 2018
 • By: Kristiansand

Arbeidsoppgaver

 • Faglig ansvar for drift og utvikling av tjenester underlagt dokumentasjons- forvaltning
 • Ansvar for organisering av brukerstøtte og opplæring i samarbeid med eget team
 • Saksbehandlings- og utredningsoppgaver innen fagområdet
 • Faglig ansvar for dokumentasjonsforvaltningen ved virksomheten
 • Faglig ansvar for kvalitetssikring av at digitaliseringsarbeidet ved virksomheten, herunder ivareta alle nødvendige krav til dokumentasjon

Det er ønskelig at fagleder bidrar til forbedring, effektivisering og kvalitetsheving gjennom økt fokus på digitaliseringsarbeid, herunder også utvikling av fagområdet nasjonalt i sektoren, gjennom deltakelse i nasjonale faggrupper og fora.

Kvalifikasjoner – søker må ha

 • Høyere utdanning på bachelornivå, tilleggsutdanning innen dokumentasjonsforvaltning og arkiv og relevant praksis. Lang relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Kjennskap til Noark-standarden og gjeldende lover og retningslinjer innen fagområdet dokumentasjonsforvaltning og arkiv
 • God digital kompetanse

Vi ser etter en person som er beslutningsdyktig, mål- og resultatorientert, som har god vurderings- og gjennomføringsevne, samt gode samarbeidsevner.

Du må være utviklings- og endringsorientert, samt ha evne til å se dokumentasjonsforvaltningens funksjon i en organisasjon, både nå og flere år framover i tid, og planlegge for dette.

Vi forutsetter god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne samt relevant erfaring med digitaliseringsarbeid i komplekse organisasjoner. Det er også ønskelig med ledererfaring.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Fleksibel arbeidstid

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.100, kode 1072 arkivleder, kr. 442 400-534.100 brutto pr år. For spesielt godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver.

Ansettelse foretas av ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken 'Søk stillingen'.

Søknadsfrist: 09.10.18

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk stillingen

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.