Et særligt smil kan fremkalde stressfølelse i andre
Smil positiv feedback dominans social evaluering
Forskellige typer smil løser forskellige sociale opgaver: 'Belønningssmilet' til venstre ansporer til en bestemt adfærd ved at signalere positive følelser; 'samhørighedssmilet' i midten styrker imødekommenhed ved at signalere, at der ikke er trusler på færde; 'dominans-smilet' til højre påvirker det sociale hierarki ved at signalere overlegenhed. (Grafik: Jared D. Martin & Magdalena Rychlowska)
02 marts 2018

Et smil er ikke kun et smil.

Vi er i stand til at aflæse en hel vifte af ansigtsudtryk, som hver især har en forskellig social betydning, og smilet bruger vi blandt andet til at opmuntre, anerkende og skabe tryghed.

Men man skal ikke falde pladask for et hvilket som helst smil, for nu indikerer et nyt studie, at et særligt smil kan fremkalde en stressreaktion i os, skriver Science Daily i en pressemeddelelse.

Det såkaldte 'dominans-smil' (smilet til højre på billedet) bruger vi til at udfordre andres sociale status og misbillige dem, og med den nye viden her ser det altså ud til, at smilet rent faktisk fremkalder en psykologisk stressreaktion i andre.

Ved at måle på pulsen og niveauet af kortisol (kroppens stresshormon) i forsøgsdeltagernes spyt, fandt forskerne bag det nye studie ud af, at stressniveauet var højere, når deltagerne opfattede 'dominans-smilet' hos andre.

Samtidig ser det ud til, at kroppen bruger længere tid på at nå tilbage til et normalt niveau af stresshormon, når man opfatter et smil som et 'dominans-smil'.

Begge reaktioner svarer til dem, man inden for psykologien kender fra negativ verbal feedback, hvor man fortæller andre, at de 'ikke var gode nok' i en given situation.
Det tyder på, at stresshormonet kortisol hjælper os til at opfange sociale trusler og reagere på dem.
Omvendt fremkalder såkaldte 'belønningssmil' og 'inkluderende smil', som sænker paraderne hos andre og vedligeholder sociale bånd, nogle af de samme reaktioner, som man kender fra 'positiv social feedback'.

På grund af en lille forsøgsgruppe på kun 90 personer, som i øvrigt kun var mænd, skal man ifølge forskerne passe på med at generalisere resultaterne.

Til gengæld er konklusionen slet ikke utænkelig, fordi forskningen i forvejen indikerer, at smilet også kan være udtryk for andet end gode hensigter.

naa

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.