»Det var satans«: Dette smykke kan have tilhørt Blåtands troldkvinde
Et lille stykke ædelmetal, som muligvis stammer fra en troldkvindes smykke, er fundet ved vikingeborgen i Køge. Kvinden er begravet ved en vikingeborg i Hobro, og fundet tyder derfor på, at hun kan have rejst med sin magi fra borg til borg.
Borgring dåsespænde trolddomskvinde vølve

Arkæolog Nanna Holm poserer med det lille beslag, som muligvis har siddet på et pragtsmykke, som tidligere er fundet i en af Danmarks rigeste kvindegrave på vikingeborgen Fyrkat. (Foto: Museum Sydøstdanmark)

Arkæolog Nanna Holm poserer med det lille beslag, som muligvis har siddet på et pragtsmykke, som tidligere er fundet i en af Danmarks rigeste kvindegrave på vikingeborgen Fyrkat. (Foto: Museum Sydøstdanmark)

»Det var satans,« lyder den umiddelbare reaktion fra arkæolog Jeanette Varberg, da hun bliver præsenteret for billedet af det nyeste fund fra Danmarks femte vikingeborg, Borgring, som ligger lidt syd for Køge.

Historien kort
  • Arkæologer har fundet et stykke ædelmetal ved udgravningerne af Borgring, Danmarks femte vikingeborg.
  • Beslaget ligner fuldstændig en af tre manglende dele på et dåsespænde, som er fundet i en af Danmarks rigeste kvindegrave på vikingeborgen Fyrkat i Hobro.
  • Kvinden i graven er tolket som værende 'vølve', en slags troldkvinde, og det nye fund tyder på, at hun har rejst rundt mellem borgene for at udøve sin magi.
  • Vikingeborgene anses generelt for at være opført at den danske konge Harald Blåtand.

Et lille stykke ædelmetal er dukket op under udgravningerne, og det ligner umiskendeligt en af tre manglende dele fra et særpræget spænde tidligere fundet på vikingeborgen Fyrkat i Hobro. Et smykke, som Jeanette Varberg mange gange tidligere har stået med i hænderne.

Spændet er fundet i en af Danmarks rigeste kvindegrave fra vikingetiden og har tilhørt en såkaldt ’vølve’, datidens troldkvinde, som i vikingetiden nød ekstremt høj anseelse. Hvis metalstykket fra Borgring virkelig stammer fra samme spænde, tyder det på, at kvinden har rejst mellem borgene, som antages at være bygget af Harald Blåtand. Han var konge af Danmark i årene 958 til senest 987.

»Hvis dette stykke er knækket af spændet fra Fyrkat, er det totalt vildt. Hvis det virkelig stammer derfra, svarer det til at finde en nål i et ocean,« lyder det fra Jeanette Varberg, som til daglig er museumsinspektør ved Moesgaard Museum, men ikke involveret i udgravningerne ved Borgring.

Borgring dåsespænde trolddomskvinde vølve

Til venstre ses dåsespændet fra Fyrkat-graven - og til højree ædelmetallet fra Borgring, som er næsten identisk med den øverste, buede del, som ses forrest i billedet af dåsespændet. Fyrkatkvinden har ikke brugt smykket som spænde, men som en slags skål til opbevaring. (Foto: Nationalmuseet/Museum Sydøstdanmark)

»Et af de vildeste øjeblikke, jeg har oplevet«

Det lille, fint udsmykkede sølvblikbeslag blev fundet i Borgrings nordlige port, som efter alt at dømme har udgjort borgens hovedindgang.

Fyrkatkvinden - en vølve?

Fyrkatgraven er en af Danmarks rigeste kvindegrave og er tolket som en vølvegrav på grund af de genstande, kvinden er begravet med.

Heriblandt en metalstav, som i skriftlige kilder knyttes til vølven. Vølve betyder sandsynligvis 'stavbærer', og vølvestaven er formentlig blevet brugt under de magiske seancer, hvor man lod sjælen fare til andre verdener.

Derudover fandt man i en lille pung i graven frø fra den i store mængder giftige bulmeurt. Hvis disse frø kastes i et bål, udvikles en mildt hallucinerende røg. Indtages de i de rette mængder, kan de fremkalde hallucinationer og euforiske tilstande.

Måske har vølven fra Fyrkat før et vigtigt slag givet krigerne  bulmeurt, så de fik mod og styrke?

Til at starte med kunne arkæologerne ikke rigtig regne ud, hvilken sammenhæng det stammede fra, fortæller arkæolog Søren Sindbæk, som selv var med til at opdage borgen i 2014.

»I de fleste tilfælde siger vi: ’Ah, det er sådan en’, men stik imod al vane kunne vi ikke regne ud, hvad det her stykke var, og det kunne vores kollegaer heller ikke umiddelbart, da vi forhørte os hos dem. Det rumsterede i alle vores hoveder i noget tid, indtil det pludselig gik op for mig, hvor det var, jeg havde set det før,« siger Søren Sindbæk, som er professor i middelalderarkæologi ved Aarhus Universitet.

»Det viste sig at være på et meget usædvanligt smykke, som der kun findes ét af i Danmark: I vølvegraven på Fyrkat. Det er et af de vildeste øjeblikke, jeg har oplevet som arkæolog. Hvis jeg havde drømt om dette fund, ville jeg have tænkt, at det var totalt urealistisk.«

Borgring dåsespænde trolddomskvinde vølve

Ornamentikken på det lille beslag fundet i Borgrings nordport svarer fuldstændig til den, der er fundet på dåsespændet fra Fyrkat, som det fremgår af billedet her. (Tegning: Museum Sydøstdanmark)

Smykket var formentlig et arvestykke

En vølve var en slags kvindelig shaman, som blev tillagt særlige personlige egenskaber, og disse kvinder nød generelt meget høj anseelse i alle sociale lag. De kunne blandt andet spå om fremtiden og lave besværgelser, og de skriftlige kilder beskriver, hvordan kvinderne blev »behandlet som konger«.

Spændet, som blev fundet i Fyrkat-kvindens grav, har formentlig indgået i hendes ritualer, uden at forskerne dog med sikkerhed kan sige hvordan. Tidligere analyser har peget på, at det dåseformede spænde - som snarere end smykke har fungeret som opbevaring - indeholdt blyhvidt, en form for hvidt farvestof, som vølven måske brugte som en form for makeup til sine seancer. 

Ifølge Søren Sindbæk peger nyere undersøgelser dog på, at dette er forkert, og at det, man tidligere har tolket som blyhvidt, faktisk er den bly, der er brugt til at tætne smykket, så det for eksempel kunne indeholde væske. Han mener snarere, at den lille dåse kan have indeholdt en drikkelse til hallucinationer.

Det dåseformede spænde var allerede gammelt, da det blev lagt i graven med Fyrkat-kvinden, fortæller Jeanette Varberg. Kvinden var iklædt en fornem rød og blå dragt udsmykket med guldtråde og var begravet som de rigeste kvinder i en vognkasse fra en hestevogn og med en række eksotiske genstande, for eksempel en bronzeskål, som måske stammer helt fra Iran. Alligevel er dåsespændet et af de mest afgørende fund i graven, mener Jeanette Varberg.

»Det har måske været et arvestykke, som kvinden kan have fået med sig fra sin bedstemor. Hun har ikke brugt det som smykke, men snarere som en lille kop til at opbevare ting i eller drikke noget særligt af. Det har været en del af hendes helt private ting, et slidt og højt skattet smykke.«

Borgring dåsespænde trolddomskvinde vølve

Her ses en rekonstruktion af den gravlagte Fyrkat-kvinde, som er blevet tolket som vølve på grund af de eksotiske ting, hun havde med sig i graven, først og fremmest en metalstav - en slags tryllestav - og frø fra den giftige bulmeurt. Disse to rekvisitter knyttes i skriftlige kilder til vølver. (Tegning: Thomas Hjejle Bredsdorff)

Udsmykning passer med Fyrkat-spændet

De dåseformede spænder stammer oprindeligt fra Gotland i Sverige, hvor der er gjort flere tilsvarende fund. Teoretisk set kunne beslaget fra Borgring lige så godt stamme fra et af disse spænder, hvor den øverste ’del’ af dåsernes sider ofte er knækket af.

Men da arkæologerne gik i gang med at granske litteraturen, kunne de hurtigt konstatere, at ornamentikken – det vil sige udsmykningen – på stykket fra Borgring umiddelbart kun fandtes tilsvarende på netop Fyrkat-spændet.

»Vi kunne se, at der kun fandtes cirka 30 af de meget pragtfulde dåsespænder, og da vi kiggede dem igennem, kunne vi hurtigt konstatere, at vi ikke kunne finde spiralornamentikken fra stykket på Borgring på andre spænder end netop det fra Fyrkat. Og så begynder det at blive mærkeligt, når vi tidligere kun har fundet ét, og det så oven i købet har præcis samme ornamentik,« lyder det fra Søren Sindbæk.

Et fuldstændig vildt tilfælde 

Egentlig er man som arkæolog med Sindbæks ord »lidt langt ude«, når man begynder at foreslå, at man har fundet to stykker fra samme genstand så mange kilometer fra hinanden. Fra Borgring til Fyrkat er der med nutidens tilgængelige rejsemidler omkring 320 kilometer.

Beslagets detaljer ligner kun Fyrkatsmykket

Beslaget fra Borgring hører til et spænde af såkaldt type Thunmark Nylens type 7b, som er en type pragtsmykker, der er dekoreret med sølv og guld.

Man kender i alt kun cirka 30 fund af disse spænder; langt de fleste er fundet på Gotland i Sverige, og kun to er tidligere fundet i grave andre steder: Spændet fra Fyrkat og et spænde fra Öland, også i Sverige.

Kun et par spænder har samme spiraludsmykning som fundet fra Borgring – og spændet fra Fyrkat er det eneste fund, som ligner i alle detaljer.

»Det vil typisk være sidste udvej at foreslå, og det ville jo også være et fuldstændig vildt tilfælde, hvis det passer. Der er bare lige det ved det, at måden, man tidligere har tolket graven på Fyrkat, er netop, at det er en kvinde, der har rejst med Blåtand. Man har med andre ord allerede haft tanken om, at det er en kvinde, der har været på flere borge,« siger Søren Sindbæk og tilføjer:

»Og når vi så finder et fuldstændig ens, meget sjældent smykke, som i begge tilfælde er meget slidt – så er det svært ikke at tænke sådan. Vi kan dårligt forestille os noget enkelt fund, der klarere peger på en direkte forbindelse mellem de to borge og dermed også på en forbindelse mellem Harald Blåtand og Borgring.«

»Det er en kæmpe forløsning«

Sølvblikbeslaget er fundet i det såkaldte ’færdselslag’ i Borgrings nordlige port, og det betyder, at det rent tidsmæssigt stemmer overens med vølvegraven på Fyrkat. Den er tidligere dateret til år 980.

»Når man har foreslået, at vølven fra Fyrkat rejste med kongens krigere, har man jo næsten sagt, at hun også har opholdt sig på Harald Blåtands andre ringborge. Men at finde et spor som dette, der måske hører til det samme smykke, som er fundet hos denne meget usædvanlige kvinde, det er så vildt,« siger museumsinspektør Nanna Holm, der leder udgravningen på Borgring og selv fandt beslaget.

Hun understreger, at vi nu er nødt til at afvente metalanalyserne, før vi med sikkerhed kan sige, om stykket stammer fra samme produktion som dåsespændet. Og selv da vil det være op til fortolkning, om de to faktisk passer sammen, eller om der for eksempel kunne være lavet flere identiske spænder i samme ombæring.

»Selvfølgelig vil det være fedest, hvis det er fra samme spænde, men jeg er bare oppe at køre over, at vi nu har et direkte link til Fyrkat. Det er en kæmpe forløsning,« siger hun.

Haralds vølve - eller et sjovt sammentræf?

Jeanette Varberg opfordrer nu Borgring-forskerne til at få sat de to stykker – spændet fra Fyrkat og beslaget fra Borgring – sammen, sammenlignet dem i virkeligheden og måske på den måde blive klogere på deres sammenhæng. Det bliver dog svært at fastslå noget endeligt, idet alle tre øvrige sidebeslag på dåsespændet mangler i deres helhed, påpeger Søren Sindbæk.

Derfor er arkæologernes bedste chance for at få noget, der ligner et svar, at vente på metalanalyserne af sølvet i beslaget for at se, om det er det samme som på dåsespændet fra Fyrkat.

»Det er klart, at vi arkæologer straks tænker, at det kan være Haralds vølve, men de må jo bevise det. Det afgørende er, hvis den er brækket af dén dåse – så ved vi, at kvinden fra Fyrkat har været på Borgring også. Hvis ikke, er det bare et sjovt sammentræf,« siger museumsinspektøren, som dog understreger, at ædelmetalstykket på Borgring under alle omstændigheder indikerer, at der har været en »berejst elite« tilstede.

Beslaget hører nemlig tydeligvis til at såkaldt ’pragtsmykke’, altså de smykker som tilhørte de højere sociale lag, idet det er belagt med sølv og meget fint udsmykket. Der er heller ikke meget tvivl om, at det hører til et gotlandsk smykke som det på Fyrkat, uanset om det så er samme spænde eller et magen til, mener Jeanette Varberg.

»Det er lidt specielt, hvis man har gotlandske smykker på både Borgring og Fyrkat. Det er sådan noget, der får os arkæologer til at stoppe op og sige: ’Dét var godt nok pudsigt!’«

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcasts herunder. Du kan også findes os i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk