CBS dropper at udgive omstridt rapport
Kilde: 
23 december 2016

Den forskningsfaglige styregruppe bag den omstridte landbrugsrapport kan ikke blive enige om, om rapporten er god nok til at blive udgivet. Derfor står det nu klart, at den endelige udgave af rapporten ikke kommer frem i offentligheden. Det skriver Copenhagen Business School (CBS) i en pressemeddelelse.

Rapporten 'Dansk landbrugs rammevilkår og konkurrenceevne' har været kritiseret for at indeholde data direkte kopieret fra organisationen Bæredygtigt Landbrug. Desuden er den blevet anklaget for at nedtone data, der går mod organisationens ønsker.

Rapporten er i forvejen blevet forsinket flere gange, og efter at forskeren nu endelig er kommet med sit udkast, kan den forskningsfaglige styregruppe ikke blive enige om godkendelsen. Derfor lukker CBS nu arbejdet.

»Vi har afventet, at forskeren bag projektet fik afsluttet sit arbejde. Det er nu sket, men den forskningsfaglige styregruppe på projektet kunne ikke i enighed godkende udkastet til den endelige rapport. Vi må derfor konstatere, at rapporten ikke bliver leveret inden for de aftalte rammer, og vi har truffet beslutningen om at lukke projektet helt,« siger forskningsdekan Peter Møllgaard i pressemeddelelsen.

Projektet har modtaget ekstern finansiering fra Bæredygtigt Landbrug på cirka 400.000 kroner, og ifølge forskningsdekan Peter Møllgaard vil CBS undersøge, hvilke midler der skal tilbagebetales.

CBS' forskningspraksisudvalg er ved at undersøge, om god videnskabelig praksis er fulgt i den foreløbige rapport. Det arbejde får lukningen af projektet ingen indflydelse på, men det er for tidligt at sige, om sagen får konsekvenser for forskeren bag.

»Jeg kan ikke huske at have set noget tilsvarende i mine 20 år på CBS«, siger Peter Møllgaard ifølge Politiken til Ritzau.

sbl

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.