Bly-fund i Grønland spores tilbage til Romerrigets metalindustri
Kilde: 
17 maj 2018

Alle midler må tages i brug, når der skal fiskes flere tusind år gammel verdenshistorie ud af Jorden.

I en række isprøver fra Grønland har forskerne bag et nyt studie fundet bly-partikler, som de sporer tilbage til Romerrigets omfattende minedrift og metalindustri, skriver forskning.no.

Romerriget bredte sig på sit største hele vejen fra Atlanterhavet og ind i dagens Irak, men helt til Grønland nåede romerne ikke. Det gjorde bly-partiklerne fra deres minedrift til gengæld, og forskerne mener, at blyet må stamme fra romernes blyminer og smeltning af sølvmalm, som også indeholder bly.

Den kemiske struktur i bly er forskellig, alt efter hvor i verden det kommer fra, og prøverne her viser, at det nyfundne bly stammer fra Den Iberiske Halvø, hvor romernes største miner lå udgravet.

Bly-partiklerne er herfra blevet båret nordpå af vinden og endt i Grønland, hvor de nu er begravet i mange års is og sne.

Blyet fortæller både historier om store krige og imperiers udvidelse, som forskerne kan se i deres meget præcise datering af blyet, der viser forskellige mønstre afhængigt af tidsperioden, det er dateret til.

Blandt andet viser blyet et klart mønster i tiden omkring de puniske krige omkring år 250 f.v.t., hvor mineaktiviteten før krigen var mindre end efter krigen. Her overtog romerne nemlig området fra den daværende bystat Karthago i det nuværende nordlige Tunesien, hvorefter blyforureningen steg markant.

naa

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.