Berusede teenagepiger bliver seksuelt udnyttet
Blandt 15-årige piger, der drikker alkohol, oplever hver tiende at blive seksuelt udnyttet, når de er for fulde til at kunne yde modstand. Nogle af pigerne har 'problematisk adfærd', viser norsk forskning.

Alt for mange unge teenagepiger bliver seksuelt udnyttet, når de er påvirket af alkohol, men samtidig er der stor mangel på forskning i emnet. (Foto: <a href="http://www.shutterstock.com/da/pic-39734050/stock-photo-teen-alcohol-add...)

Norske piger oplever at blive seksuelt udnyttet, når de har drukket alkohol. Det viser et nyt studie, som forsker Hilde Pape ved Statens institut for rusmiddelforskning i Norge (SIRIUS) står bag. Studiet er publiceret i tidsskriftet BMC Public Health

Undersøgelsen omfatter omkring 3.000 norske piger i alderen 15-18 år.

»Pigerne blev spurgt, om de var blevet seksuelt udnyttet uden at kunne yde modstand, fordi de var for fulde, og der var bemærkelsesværdigt mange, der svarede ja.«

»71 procent havde været påvirket af alkohol i løbet af det sidste år, hvoraf syv procent var blevet seksuelt udnyttet, da de var for fulde inden for samme tidsperiode. Andelen af ofre varierede fra 11 procent blandt 15-årige til 5 procent blandt 18-årige.«

Hilde Pape undersøgte også, hvorfor overgrebene varierede med alderen. Resultaterne tyder på, at de yngste piger er mere sårbare, fordi de oftere drikker sig meget fulde.

»De yngste har mindre erfaring med alkohol og er formentlig også mindre agtpågivende i situationer, som vil kunne medføre risiko for seksuelle overgreb. Begrænset livserfaring medfører øjensynligt en øget sårbarhed,« siger Hilde Pape.

Mere udbredt blandt piger med adfærdsproblemer

Hilde Pape nåede også frem til, at piger, der var blevet udsat for seksuelle overgreb i beruset tilstand, var mere impulsive og oftere havde en problematisk adfærd, som indebar vold, tyveri og pjækkeri, end andre piger.

»Der er en fundamental forskel på at klarlægge mulige sårbarhedsfaktorer og at tillægge ofrene skyld. Resultaterne må fortolkes derefter,« påpeger Hilde Pape.

Nogle teenagepiger har en livsstil, som kan medføre en stigende sårbarhed for seksuelle overgreb. Det er også muligt, at enkelte ofre bliver udagerende som en følge af de overgreb, de er blevet udsat for.

Hilde Papes studie viser imidlertid, at de fleste af de alkoholrelaterede overgreb blev rapporteret af piger, som ikke var specielt impulsive eller udagerende.

»I et folkesundhedsperspektiv bør man derfor prioritere forebyggende tiltag, som er rettet mod alle teenagepiger. Lige så vigtigt er det at iværksætte tiltag for at bekæmpe udøvelse af denne type overgreb,« understreger Hilde Pape. 

Mangel på forskning i seksuel udnyttelse

Selvom teenagedruk er udbredt i mange lande, findes der ganske lidt forskning omkring mindreårige pigers udsathed for seksuelle overgreb, når de er berusede.

»Dette studie viser, at der er et betydeligt misforhold mellem forekomsten af sådanne overgreb og omfanget af forskningslitteratur om temaet,« siger Hilde Pape.

© forskning.no Oversat af Anna Bestle

Lyt på Videnskab.dk!

Hver uge laver vi digital radio, der udkommer i form af en podcast, hvor vi går i dybden med aktuelle emner fra forskningens verden. Du kan lytte til den nyeste podcast i afspilleren herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Har du en iPhone eller iPad, kan du finde vores podcasts i iTunes og afspille dem i Apples podcast app. Bruger du Android, kan du med fordel bruge SoundClouds app.
Du kan se alle vores podcast-artikler her eller se hele playlisten på SoundCloud