AU-ledere i debatindlæg: Minister sår tvivl om sin opbakning til forskningsfriheden
Forskningsfrihed Ministeren Universiteter

DTU-rektor og formand for Rektorkollegiet ved Danske Universiteter, Anders Bjarklev, fortæller efter mandagens møde med forsknings- og uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen, at ministeren bekræfter, at universiteterne har forskningsfrihed. (Foto: Folketinget/ Steen Brogaard).

DTU-rektor og formand for Rektorkollegiet ved Danske Universiteter, Anders Bjarklev, fortæller efter mandagens møde med forsknings- og uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen, at ministeren bekræfter, at universiteterne har forskningsfrihed. (Foto: Folketinget/ Steen Brogaard).

Kilde: 
15 marts 2021

Der har i den seneste tid været stor debat om forskningsfriheden.

I besvarelsen af en række §20-spørgsmål (spørgsmål om et offentligt anliggende stillet af et folketingsmedlem til en minister) skriver uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), at hun i den kommende tid vil drøfte sagen med de danske universiteters ledelse.

»Det er for mig at se bekymrende, når der viser sig et billede af en lidt for ensporet teoretisk tilgang inden for visse forskningsfelter. Ligesom det bekymrer mig, når der er beretninger om erklærede politiske mål med forskningen. Vi skal kunne stole på, at forskningen er uvildig og uafhængig af særinteresser, og videnskabelige teorier skal kunne udfordres af kritiske spørgsmål,« skrev hun i et svar til spørgsmålsstilleren Morten Messerschmidt (DF) 3. marts.

Som et svar på mødeindkaldelsen, der finder sted på mandag, har Johnny Laursen og Brian Bech Nielsen, som er henholdsvis dekan og rektor ved Aarhus Universitet, skrevet et debatindlæg i Altinget, hvor de udtrykker deres bekymring om ministerens udmelding.

»På et tidspunkt, hvor videnskabens frie udfoldelse er til debat i medierne, og hvor nogle forskere, som pligtskyldigt stiller deres viden til rådighed for offentligheden, forhånes, chikaneres og trues, er det afgørende vigtigt, at regeringens folkevalgte og universiteter står sammen om disse principper,« skriver Laursen og Bech Nielsen i Altinget, og fortsætter:

»Ministerens svar giver samtidig udtryk for visse bekymringer om forskningens objektivitet, og hun varsler, at det er noget, som hun vil drøfte med universiteterne. Den tilføjelse kan desværre så tvivl om ministerens ellers så klare og principfaste forsvar for forskningsfriheden.«

I ministerens besvarelse udtrykker Halsboe-Jørgensen opbakning til forskningsfriheden og til armslængdeprincippet i forhold til forskning og forskernes deltagelse i den offentlige debat, hvilket ledelsen fra Aarhus Universitet også anerkender i deres debatindlæg.

Du kan læse hele indlægget i Altinget her.

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.